SC ”Morača” / -
24/04/2024 u 12:22 h
Nataša SpaićNataša Spaić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
StoryEditor

DRI kontrolisala Sportske objekte: U poslovnim knjigama nema bazena, SC "Morača", Gradskog stadiona ...

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da društvo posjeduje izvještaj o procjeni nekretnina koje na dan procjene ukupno iznose 70.833.634 eura, od čega se na građevinske objekte odnosi 35.013.129 eura, a na zemljište 35.820.505 eura

U knjigovodstvenoj evidenciji Sportskih objekata i dalje nijesu prikazani objekti u vlasništvu Glavnog grada, na kojima društvo ima pravo korišćenja - Gradski bazeni, Sportski centar "Morača", Stadion Malih sportova, strelište "Ljubović", Gradski stadion, Košarkaško igralište u Njegoševom parku i Univerzalno sportsko igralište Venom, konstatovala je Državna revizorska institucija (DRI) tokom kontrolne revizije preduzeća. Da preduzeće treba da uspostavi evidenciju nepokretne imovine – građevinskih objekata koje koristi, da utvrdi njihovu nabavnu vrijednosti, da vodi evidencija o povećanju/smanjenju vrijednosti i da vrši obračun amortizacije te imovine bila je preporuka koju je DRI ukazala tokom revizije. Međutim, DRI je kontrolnom revizijom ustanovila da preduzeće nije realizovalo ovu preporuku. U dokumentu Državne revizorske institucije je naznačeno da je preduzeće dostavilo izvještaj da su u fazi odabira prvorangiranog ponuđača, po tenderskom postupku, za procjenu vrijednosti nepokretne imovine – građevinskih objekata.

– Kontrolnom revizijom utvrđeno je da je društvo u oktobru 2022. godine izvršilo procjenu nepokretne imovine - građevinskih objekata koje koristi, a koje su u vlasništvu Glavnog grada. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da društvo posjeduje izvještaj o procjeni nekretnina br.14150/22 od 11.10.2022. godine. U izvještaju se navodi da tržišne vrijednosti nekretnina na dan procjene ukupno iznose 70.833.634 eura, od čega se na građevinske objekte odnosi 35.013.129 eura, a na zemljište 35.820.505 eura. Međutim, u knjigovodstvenoj evidenciji i dalje nijesu prikazani objekti u vlasništvu Glavnog grada, na kojima Društvo ima pravo korišćenja: Gradski bazeni, Sportski centar "Morača", Stadion Malih sportova, Strelište "Ljubović", Gradski Stadion, Košarkaško igralište u Njegoševom parku i Univerzalno sportsko igralište Venom. Društvo ostvaruje prihod korišćenjem ovih objekata i shodno zahtjevima MRS 20 i MRS 16 treba da ih evidentira u svojim poslovnim knjigama. Kontrolnom revizijom, na osnovu navedenog, utvrđeno je da preporuka P2 nije realizovana – konstatutuje se u izvještaju DRI.

Kontrolnom revizijom je rukovodio kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić, senator - rukovodilac kolegijuma i Milan Dabović, senator - član kolegijuma.

Konstatovano je da je kontrolnom revizijom izvršena kontrola realizacije 20 preporuka datih u izvještaju o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja za 2020. godinu, uzimajući u obzir finansijske iskaze Sportski objekti za 2023. godinu sa ciljem provjere stepena realizacije preporuka.

– Društvo je realizovalo osam preporuka, sedam preporuka nije realizovalo, četiri preporuke su djelimično realizovane, dok je jedna preporuka u fazi realizacije – navode iz DRI.

Iz Državne revizorske institucije navode da će izvještaj o kontrolnoj reviziji biti dostavljen na upoznavanje odboru direktora, Glavnom gradu kao osnivaču društva i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore.

– Društvo je dužno da do 24. maja 2024. godine dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju preporuka koje zahtjevaju dalje praćenje i do 24. oktobra 2024. godine izvještaj o sprovedenim radnjama za realizaciju preporuka – navode iz ove ustanove.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
15. jun 2024 08:40