Olivera Injac / Glavni grad
12/04/2024 u 14:53 h
Ljiljana MinićLjiljana Minić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
StoryEditor

Injac: Podgorica je na više načina postala zdravija

Vjerujem da je Glavni grad administrativno bliži svima i da smo prestali da poistovjećujemo putnu i partijsku infrastrukturu. Brojni su građani koji su u prethodnom periodu bili zapostavljeni, upravo na taj način dobijajući političke opomene, ali ovo je vrijeme u kojem ulažemo napore da se Podgorica ravnomjerno razvija i da svakom nudi jednake šanse, navodi Olivera Injac

Podgorica јe priјe godinu dana, tačniјe 13. aprila 2023. godine, formalno detronizovala vlast DPS-a koјa јe traјala preko tri deceniјe.

Upravljanje gradom preuzela јe koaliciјa Pokret Evropa sad, Demokratski front, Demokrate i URA koјi su potpisali sporazum da se obavezuјu da će se tokom upravljanja Glavnim gradom rukovoditi јasnim i održivim programom razvoјa stavljaјući akcenat na ravnomјeran razvoј svih dјelova grada, ekonomske, sociјalne, kulturne i ekološke dimenziјe programa. Saglasili su se da će insistirati na principu nulte toleranciјe na korupciјu i afirmisati ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu na principima Evropske povelje o lokalnoј samoupravi. Obavezali su se da neće praviti bilo kakve koalicione aranžmane sa listom „Svi za naš grad” koјu јe predvodio DPS.

Injac: Crnu Goru naprijed vode tolerancija, umjerenost i miroljubivost

Parlamentarna većina јe prvi put u istoriјi grada izabrala ženu za gradonačelnicu, a Olivera Injac, koјa јe tu funkciјu preuzela priјe godinu dana u intervјuu za „Dan” kaže da je bila svjesna potencijalnih izazova sa kojima će se suočiti i upravo način na koji ih savladava kaže da jasno govore da јe zašla u djelove gdje decenijama nije bilo nikakve kontrole.

Priјe nego sam stupi- la na duž nost, ima- la sam naznake o tome u kak- vom stanju se Glav- ni grad nalazi po- sle višegodišnjeg vođenja lošim namјerama, navodi Olivera Injac

Kako biste danas u najkraćem definisali i opisali sistem Glavnog grada? Je li sistem napao vas ili vi njega zalazeći u djelove gdje decenijama nije bilo kontrole?

Upravljanje bilo kojim gradom znači da predvodite sistem koji se bavi svakodnevnim ostvarivanjem značajnih potreba građana, od čijeg stepena ispunjenosti zavisi i zadovoljstvo koje osjećaju, a u krajnjem i način na koji vrednuju i ocjenjuju sve ono što kao lokalna samouprava uradimo. Sistem Glavnog grada je u tom smislu veoma složen, sa velikim rasponom nadležnosti kojima neposredno utičemo na stvaranje uslova za ugodan život trećine stanovnika Crne Gore svakodnevno primjenjujući brojne zakonske i podzakonske akte i procedure kojima se uređuje veliki broj oblasti. U odnosu na to kakav je sistem bio prije godinu dana i kakav je sad, postoje značajne razlike za koje je bilo potrebno uložiti dosta truda. Građane u realnom vremenu opterećuju okom vidljive stvari, ali za dobrobit jednog grada potrebno je potpuno ozdravljenje kako bismo bili u mogućnosti da odgovorimo savremenim potrebama administrativnog, obrazovnog i ekonomskog centra države. Tu podrazumijevam sistem koji je u stanju da pokrene značajan investicioni ciklus, da učestvuje u rješavanju brojnih socio-ekonomskih problema i sistem koji je dovoljno jak da omogući Podgorici da sa nivoa lokalne samouprave bude pokretačka snaga na putu ka Evropskoj uniji.

Vјeruјem da smo, svaka sa mјes- ta koјim upravljamo, pokazale da žene mogu biti potpuno ravnop- ravne sa muškarcima, iako smo često opterećene rodnim stere- otipima. Ipak, ukoliko nas neko možda posmatra kao određenu priјetnju, vјerovaću da јe to zbog kontrol- nih mehanizama koјima raspolažemo ču- avaјući interese građana, kaže Injac

Prije nego sam stupila na dužnost, imala sam naznake o tome u kakvom stanju se Glavni grad nalazi posle višegodišnjeg vođenja lošim namjerama. Takođe, bila sam svjesna potencijalnih izazova sa kojima ću se suočiti i upravo način na koji ih savladavam jasno govori da sam zašla u djelove gdje decenijama nije bilo nikakve kontrole. Ne dozvoljavajući da takvi procesi utiču na razvojnu komponentu, neprestano sam insistirala na preispitivanju velikog broja nepravilnosti, suzbijanju iskrivljenih praksi i iskorjenjivanju brojnih zloupotreba što je za život jednog grada, ali i svih građana Podgorice dragocjeno.

Injac: Sve pozicije u gradu će pokrivati najodgovorniji

Na najodgovornijem ste mjestu i time pozvani da kažete jesu li svi iz sistema uspjeli da odgovore izazovima i odbrane principe proklamovane na dan kada ste tačno priјe godinu potpisali koaliciju?

Na najodgovornijem sam mjestu po pitanju funkcije, ali vjerujem da su građani kao nosioci suvereniteta najviše pozvani da daju ocjenu bilo čijeg rada, posebno onih na upravljačkim pozicijama pa i mene kao gradonačelnice. Kao neko ko je dio sistema i njegov suštinski pokretač, vjerujem da svi koalicioni partneri osjećaju veliku političku, profesionalnu i na kraju ličnu odgovornost prema onome zbog čega smo stekli veliko povjerenje. Govoreno na nivou principa, oni su zapisani i pretočeni u koalicioni sporazum u kojem je jasno definisano na koji način ćemo vršiti vlast u Glavnom gradu i dok god se toga držimo čuvamo njegovu suštinsku vrijednost. Vjerujem da se svako, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, na najbolji način suočava sa brojnim izazovima koji su jednim dijelom posledica složene tranzicije vlasti. U konačnom, rečeno je „Ako je učinak vođstva visok i prosjek se podiže” (Piter Ferdinad Druker) zbog čega me raduje što je bogata koalicija uslovila i snaženje demokratskih kapaciteta jer je upravo to iniciralo brojne predloge i inicijativa kojima utičemo na brži i kvalitetniji razvoj Podgorice.

„Nova politička realnost” iznikla iz istog korijenja

Da li je vaš lični i učinak izvršne vlasti u poslednje vrijeme u sjenci unutarstranačkih dešavanja u Pokretu Evropa sad čija ste potpredsjednica? Ili se heterogenoj koaliciji dodao još jedan član čineći je bogatijom?

Vjerujem da me je, uz svo stečeno znanje i iskustvo, za mjesto gradonačelnice preporučilo i to što sam, u različitim poslovnim okolnostima ostala dosledna i fokusirana na suštinu. U bavljenju ovim poslom, a posao gradonačelnice nije protokolarna funkcija, već zahtjeva svakodnevni naporan rad, ta suština podrazumijeva isporučivanje rezultata bez obzira na to šta se dešava u okolnostima koje nismo u mogućnosti da kontrolišeno. U tom smislu, ne mislim da unutarstranačka dešavanja i određena odstupanja ili mimoilaženje u stavovima mogu da naruše ono zbog čega sam tu i tako će biti dok god pokrivam ovu jako odgovornu poziciju. Koalicija je i po preuzimanju dužnosti već bila bogata, a, „nova politička realnost“ iznikla je iz istog korijenja. Ukoliko svi budemo naklonjeni tom korijenju, u kojem je sadržano ono zbog čega smo dobili povjerenje građana, onda sam sigurna da neće doći do bilo kakvih suštinskih promjena, već samo do promjene načina u ispunjavanju forme na putu do ostvarivanja određenog cilja.

U čemu je Podgorica ljepša i bolja u odnosu na prije godinu dana?

Nesporno je da je Podgorica ambijentalno ljepša, infrastrukturno pristupačnija i ekonomski prosperitetnija. Ali ono što je možda mnogo važnije, Podgorica je suštinski bolja jer smo se u prethodnih godinu dana punog srca bavili sa dvije značajne krajnosti – problemom običnog čovjeka na nivou njegovih osnovnih potreba i problemom grada u cjelini. U oba slučaja, radili smo jednako posvećeno, potpuno svjesni da samo na taj način možemo stvoriti pretpostavke za pravi napredak. Vjerujem da je Glavni grad administrativno bliži svima i da smo prestali da poistovjećujemo putnu i partijsku infrastrukturu. Brojni su građani koji su u prethodnom periodu bili zapostavljeni, upravo na taj način dobijajući političke opomene, ali ovo je vrijeme u kojem ulažemo napore da se Podgorica ravnomjerno razvija i da svakom nudi jednake šanse. U punom smislu te riječi Podgorica je na više načina zdravija.

Podgorica je osvijetljena zenicama žene, sa dvije čelne pozicije, kome je to trn u oku?

Nadam se i vjerujem da nismo ničiji trn u oku, posebno ne isključivo jer smo žene. Vjerujem da smo, svaka sa mjesta kojim upravljamo, pokazale da žene mogu biti potpuno ravnopravne sa muškarcima, iako smo često opterećene rodnim stereotipima. Ipak, ukoliko nas neko možda posmatra kao određenu prijetnju, vjerovaću da je to zbog kontrolnih mehanizama kojima raspolažemo čuvajući interese građana, a svakako i zbog naše iskrene i potpune posvećenosti gradu.

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
24. maj 2024 02:44