/ - FOTO: DRI
17/01/2024 u 09:17 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

DRI izdala šest preporuka Upravi za zaštitU kulturnih dobara

Objavljen Izvještaj o reviziji Informacionog sistema kulturnih dobara

Polazeći od činjenice da kulturno dobro predstavlja nacionalno blago svake države i jedinstveno kulturno nasleđe, koje ima veliki značaj za cjelokupno društvo, DRI je sprovela reviziju Informacionog sistema kulturnih dobara (KuDIS) u cilju provjere upravljanja projektima koji se odnose na informacioni sistem Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja Državna revizorska institucija je, u postupku predmetne revizije, utvrdila da:

Razvoj Informacionog sistema kulturnih dobara (KuDIS) okončan je 2018. godine, a produkciono okruženje implementirano je nakon nabavke hardverske opreme u decembru 2018. godine. Zahtjevi koje je naručilac postavio u projektnoj dokumentaciji usklađeni su sa relevantnim propisima.

Implementacija KuDIS-a je realizovana u roku, uz pojedinačne nedostatke u funkcionalnostima koje su uočene u toku testiranja sistema od strane dvoje zaposlenih u Upravi. Evidentan je i značajan broj podataka i dokumenata koji je unijet u sistem, odnosno bazu podataka.

KuDIS raspolaže sa funkcionalnostima koje obezbjeđuju ključne funkcije, dok pojedine kompleksnije funkcije treba unaprijediti.

Postoje moduli koji omogućavaju kreiranje registara i ostalih evidencija, ali oni nisu uspostavljeni i struktuirani kako je predviđeno projektnom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja informacionog sistema kulturnih dobara.

Kreirana su dva korisnička naloga na sistemu, i za dva zaposlena u Upravi je prezentovano softversko rješenje, ali je izostala sveobuhvatna obuka korisnika i za njih nisu kreirani korisnički nalozi na sistemu.

Pojava pandemije izazvane Covid-19 uticala je na adekvatan stepen korišćenja informacionog sistema, jer je i ugovorom predviđeno održavanje od 24 mjeseca isteklo bez većih dorada i intervencija od strane izvođača, što je uticalo da se softver ni danas ne koristi.

Određene slabosti u procesu IT upravljanja, planiranja, praćenja i reagovanja na uočene nedostatke, su ugrozili efektivnost upotrebe Informacionog sistema kulturnih dobara.

Uprava kao samostalni organ, u cilju punog uspostavljanja i primjene Informacionog sistema kulturnih dobara, nije dobila odgovarajuća budžetska sredstva koja je potraživala, kako bi mogla sama da pokrene dalje procese.

Problem predstavlja i Linux operativni sistem na serveru, dok na operativnom sistemu Windows, koji je kod izvođača, sve je funkcionisalo bez problema. Uprava je od Ministarstva javne uprave tražila licencu za Windows server, koju nije dobila, a nije je ni nabavila iz budžetskih sredstava sa kojima raspolaže kao samostalni organ.

S obzirom da je predmetnom revizijom utvrđeno da Informacioni sistem kulturnih dobara u Upravi za zaštitu kulturnih dobara, do okončanja revizije, u najvećem obimu uspostavljen, ali se isti ne koristi, a samim tim je izostala njegova adekvatna upotreba i evaluacija o stepenu njegove upotrebe, to glavni cilj uspostavljanja KuDIS-a nije ostvaren.

Na osnovu sprovedenog postupka revizije, Državna revizorska institucija je utvrdila da je upravljanje Informacionim sistemom kulturnih dobara, u dijelu upravljanja projektima, neuspješno.

U cilju unapređenja upravljanja Informacionim sistemom kulturnih dobara, Državna revizorska institucija na osnovu uvida i iznesenih nalaza i zaključaka, izdala šest preporuka Upravi za zaštitU kulturnih dobara.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Milan Dabović (član Kolegijuma), utvrdio je da, karakter nalaza u izvršenoj reviziji Informacionog sistema kulturnih dobara, zahtijeva da subjekat revizije, Uprava za zaštitu kulturnih dobara u roku od 30 dana, do 15. februara 2024. godine, dostavi Državnoj revizorskoj instituciji akcioni plan za realizaciju preporuka. Subjekat revizije je dužan da u roku od šest mjeseci, do 15. jula 2024. godine, izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izdatim preporukama.

Izvještaj o reviziji Informacionog sistema kulturnih dobara u Upravi za zaštitu kulturnih dobara biće dostavljen na upoznavanje: nadležnom organu - Ministarstvu kulture i medija i nadležnom odboru Skupštine Crne Gore - Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Konačan Izvještaj o reviziji Informacionog sistema kulturnih dobara je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
17. april 2024 01:24