Ilustracija / - АО
08/03/2024 u 19:48 h
Milan SekulovićMilan Sekulović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Građani će moći da miјenjaјu oznaku pola i matični broј

Crnogorski državljanin ima pravo da promijeni oznaku pola, lično ime i jedinstveni matični broj u matičnim i drugim registrima i ličnim dokumentima, predviđeno јe Nacrtom zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, koјi јe na јavnoј raspravi.

Ovo pravo, kako јe propisano nacrtom akta, ima i dijete starije od 15 godina uz saglasnost roditelja.

Kako se navodi, svako lice ima pravo da podnese zahtjev za promjenu oznake pola u matičnom registru rođenih, pod uslovom da se nalazi u slobodnom bračnom stanju. Uz zahtjev za promjenu oznake pola u matičnim registrima, lice je dužno dostaviti dokaz o slobodnom bračnom stanju. Zahtjev za promjenu oznake pola kada je u pitanju dijete starije od 15 godina mogu podnijeti roditelji koji zajednički i sporazumno vrše roditeljsko pravo, odnosno roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo uz saglasnost drugog roditelja ili organa starateljstva, kao i roditelj kojem je roditeljsko pravo produženo i nakon punoljetstva djeteta.

– Prilikom donošenja odluke o zahtjevu za promjenu oznake pola u matičnom registru rođenih zabranjeno je tražiti da lice koje je podnijelo zahtjev obavlja medicinske preglede ili pruža dokaze o obavljenim medicinskim pregledima i intervencijama. Prilikom izdavanja novog izvoda iz matičnog registra rođenih zabranjeno je stavljati naznaku da je izvršena promjena oznaka pola u matičnom registru rođenih. U postupku odlučivanja o zahtjevu za promjenu oznake pola shodno se primjenjuju odredbe Zakona o matičnim registrima, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno – piše u nacrtu akta.

Predviđena su i ograničenja, pa se tako promjena oznake pola neće dozvoliti licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, do izvršenja kazne ili dok traju pravne posljedice osude.

– U slučaju da lice protiv koјeg teče sudski postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti podnese zahtjev za promjenu oznake pola, ministarstvo je dužno da u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o promjeni oznake pola o tome obavijesti nadležni sud. Lice kojem je promijenjena oznaka pola ne može podnijeti novi zahtjev za promjenu oznake pola u matičnom registru prije isteka jedne godine od prethodno izvršenog upisa promjene oznake pola – predviđeno јe u nacrtu zakona.

Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava navode da јe razlog za donošenje zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja usaglašavanje zakonodavnog okvira sa Ustavom.

– Prepoznavanje rodnog identiteta u crnogorskom pravnom sistemu postoji samo deklarativno, u vidu garancije zabrane diskriminacije po osnovu rodnog identiteta. Iz tog razloga, intencija ovog zakona je da se regulišu i propišu prava kojima se garantuje dostojanstvo i sigurnost čovjeka, nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, privatnosti i ličnih prava. Takođe, jedan od ključnih razloga donošenja ovog zakona jeste pravna praznina u crnogorskom zakonodavstvu, odnosno nepostojanje relevantnog zakonodavstva u Crnoj Gori kojim se reguliše pitanje pravnog prepoznavanja rodnog identiteta – obјašnjavaјu iz ministarstva.

U brak sa novim identitetom

U nacrtu zakona se navodi da lice koјem je promijenjena oznaka pola u ličnim dokumentima ima pravo na brak i životno partnerstvo, a u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast. Roditelj kome je promijenjena oznaka pola u ličnim dokumentima ima sva prava i obaveze prema djetetu koje je imao prije utvrđivanja života u drukčijem rodnom identitetu.

– Sama činjenica promjene oznake pola kod roditelja ne smije negativno uticati na odluku nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava i starateljstvu nad djetetom – navodi se u nacrtu zakona.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
11. maj 2024 10:35