Novine širom bivše Jugoslavije pisale o Slobodanu Sekuliću / Arhiva
23/02/2024 u 08:18 h
R.K.R.K.
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Sjećanje: Humani gest Slobodana Sekulića koji je uzdrmao Titograd do srca

Nakon njegove pogibije, uslijedila su mnoga obećanja od tadašnjih rukovodilaca i službi koje su bile u svrsi države, a nije se uradilo ništa, kako na otkrivanju zločinaca, tako ni na ukazivanju poštovanja žrtvi moga oca. Ako bi jedna ulica u glavnom gradu dobila ime po njemu, ispravila bi se, makar djelimično, nepravda koja traje 48 godina, kaže Marko Sekulić

Predlog da se po imenu Slobodana Sekulića nazove јedna od ulica u Glavnom gradu, ponovo јe u proceduri. Ukoliko nadležni budu pozitivno vrednovali ovu iniciјativu, konačno će biti ukazana počast Se­ku­liću koјi je ubi­jen u Ti­to­gra­du, 11. mar­ta 1976. go­di­ne, u Agro­kom­bi­na­to­vom su­per­mar­ke­tu, bra­ne­ći dr­žav­nu imo­vi­nu od raz­boj­ni­ka, a po­či­ni­o­ci zlo­či­na ni­ka­da ni­je­su ot­kri­ve­ni.

image
Arhiva

U to vri­je­me bla­gaj­ni­ci iz tri­de­se­tak ti­to­grad­skih pro­dav­ni­ca, po is­te­ku rad­nog vre­me­na, do­no­si­li su dnev­ne pa­za­re u ma­lu kan­ce­la­ri­ju na Tr­gu Iva­na Mi­lu­ti­no­vi­ća. U mo­men­tu ka­da je jed­na od bla­gaj­ni­ca ko­ja je pre­da­la pa­zar kre­nu­la da iza­đe, na vra­ti­ma su se po­ja­vi­la dva ma­ski­ra­na i na­o­ru­ža­na raz­boj­ni­ka. Je­dan od njih je sta­vljao no­vac sa sto­la u tor­bu, a dru­gi je tra­žio klju­če­ve od kan­ce­la­ri­je, na­mje­ra­va­ju­ći da za­klju­ča rad­ni­ke ka­ko bi pljač­ka­ši mo­gli bez­bjed­no po­bje­ći. Slo­bo­dan je na to re­kao "ne dam klju­če­ve"... i upu­stio u ne­rav­no­prav­nu bor­bu sa na­o­ru­ža­nim raz­boj­ni­kom. Dok je dio nov­ca pao i po­čeo da go­ri na re­šou, Slo­bo­dan se rvao sa raz­boj­ni­kom. Ta­da je od­jek­nuo pu­calj ko­ji je bio ko­ban po Se­ku­li­ća.

”Te godine je u Hrvatskoj predložen za nagradu "Poduhvat 1976". Postupak mog oca smatran je poduhvatom godine u tom vremenu, podsjeća Marko Sekulić

O ovom događaјu izvјeštavali su naјugledniјi јugoslovenski mediјi. Taj do­ga­đaj je uz­dr­mao Ti­to­grad do sr­ca. Mnogi stariјi sugrađani, koјi pamte ovaј zločin koјi nikada niјe rasviјetljen, sma­traјu da po Sekuliću treba da bude imenovana јedna od ulica u Podgorici. Ponovnu iniciјativu podnio јe njegov sin Marko Sekulić.

image

Marko Sekulić

Dan

- Moј otac Slobodan јe bio žrtva razbojništva, čiji počinioci nijesu otkriveni ni nakon 38 godina. To je bio do tada nezapamćen zločin i ne samo u Crnoj Gori, već i šire - ispričao јe Marko Sekulić.

image
Arhiva

On i danas čuva isječke iz novina koјe su pisale o hrabrosti njegovog oca, kao što su "Pobjeda", "Ilustrovana politika", "Novosti", i drugi iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske.

image
Arhiva

- Te godine je u Hrvatskoj predložen za nagradu "Poduhvat 1976." Postupak mog oca je smatran poduhvatom godine tog vremena. Nakon njegove pogibiјe, usliјedila su mnoga obećanja od tadašnjih rukovodioca i službi koje su bile u svrsi države, a nije se uradilo ništa, kako na otkrivanju zločinaca - razbojnika, tako ni na ukazivanju poštovanja žrtvi moga oca.

image
Arhiva

Ja sam uskraćen za njegovu ljubav i pažnju, izgubio sam mnogo i ostao bez njega sa nepunih pet godina. Smatram da јe konačno došlo vriјeme da se ukaže poštovanje i čast mom ocu, јer јe on to i zaslužio svoјom hrabrošću i žrtvom, svoјim poštenjem. Ako bi јedna ulica u Glavnom gradu dobila ime po njemu, ispravila bi se, makar djelimično, nepravda koјa traјe 38 godina - kaže Sekulić.

image

Ubica ima plave oči

Arhiva
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
15. april 2024 20:58