/ foto: bar info - ilustraija: Centar za socijalni rad
07/05/2023 u 13:30 h
Milan SekulovićMilan Sekulović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
StoryEditor

Štićenici oduzeli radnu sposobnost, pa je ostavili

Utvrđeno je da je Osnovni sud u Baru u oktobru 2020. donio je rješenje kojim se potpuno oduzima poslovna sposobnost građanki, i to bez njenog učešća u postupku, bez saslušanja kao stranke i bez direktnog pregleda od strane ljekara vještaka

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je neprofesionalnost i nezainteresovanost Centra za socijalni rad Bar jer su kao staratelji jedne građanke pokrenuli i doveli do kraja postupak da joj se oduzme radna sposobnost, a potom je smjestili u Dom starih u Risnu i prekinuli brigu o njoj. Zaštitnik konstatuje da su Baranki povrijeđena prava na adekvatnu podršku kao licu sa psihijatrijskim problemima i u stanju socijalne potrebe i prava na zaštitu od nasilja. Utvrđeno je da je Osnovni sud u Baru u oktobru 2020. donio je rješenje kojim se potpuno oduzima poslovna sposobnost građanki, i to bez njenog učešća u postupku, bez saslušanja kao stranke i bez direktnog pregleda od strane ljekara vještaka.

Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu odluku po žalbi korisnice i u svojoj odluci prvostepenom sudu ukazao, između ostalog, da je lice prema kome se postupak vodi potrebno neposredno pregledati od strane vještaka. Nakon toga, u novom postupku, Baranka je imala pravnog zastupnika koji je predlagao djelimično oduzimanje radne sposobnosti, ali sud je ipak donio odluku da joj se potpuno oduzime poslovna sposobnost. Nakon toga Centar ju je smjestio u Dom za stare, koji je adekvatno brinuo o njoj, ali je ona izrazila želju da izađe iz ustanove.

Prećutali seksualno nasilje?

Ombudsman u mišljenju navodi da im je Baranka kazala da je bila žrtva krivičnog djela (protiv polne slobode i nasilja) u jednom periodu.

– Međutim, proizilazi da u vezi sa tim navodima Centar nije preduzimao dalje radnje i mjere, odnosno obavijestio policiju i tužilaštvo – konstatovao je ombudsman.

Ovo, po mišljenju zaštitnika, predstavlja povredu prava građanke koja je kao osoba sa psihičkim problemima, po njenim navodima, bila žrtva krivičnog djela, a kako je istakla radilo se od krivičnom djelu protiv polne slobode, kao i nasilja. Međutim, kako je istakao Centar za socijalni rad Bar, niko od sadašnjih stručnih radnika Službe za odrasla i stara lica nije bio angažovan u radu sa korisnicom. Ističu da je korisnica isticala da se obraćala policiji zbog pomenutog nasilja, ali Centar ne posjeduje nikakvu dokumentaciju s tim u vezi.

– Korisnica je u više navrata, predstavnicima Doma, menadžmentu, zaposlenima, kao i psiholozima i ljekarima, isticala da ne želi da boravi u Domu, da se ne osjeća adaptirano i da želi da izađe, kao i da se preispita njena poslovna sposobnost. Tim povodom predstavnici Doma upućivali su dopise JU Centru za socijalni rad Bar, tražeći saradnju i posjetu korisnici, te da treba da razmotre promjenu oblika zaštite, pritom nudeći alternativna rješenja. Međutim, organ starateljstva je odbijao saradnju i svemu tome pristupio prilično nezainteresovano, smatrajući da nema osnova za pokretanje novog postupka. Iako znajući da se njihova štićenica nalazi u problemima, da odbija kolektivni smještaj, da traži pomoć i podršku, staratelj ju je posjetio samo jedan put u Domu, i to u novembru 2022. godine, kada je Zaštitnik već pokrenuo ispitni postupak. Navedeno ukazuje na nesavjestan i neprofesionalan odnos Centra za socijalni rad Bar. Od samog iniciranja postupka za lišenje poslovne sposobnosti, Centar je pokazao nezainteresovanost, te nepoznavanje propisa i međunarodnih standarda koji se odnose na poslovnu sposobnost i poslove starateljstva. Ovakvim (ne)postupanjem građanki su povrijeđena prava – istakao je ombudsman.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
16. jun 2024 23:33