/ - PHOTO BY MARKUS SPISKE ON UNSPLASH
07/09/2023 u 09:14 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

DRI: Državni organi za dvije godine isplatili 4,5 mililiona eura po osnovu ugovora o djelu, nepoznat broj zaposlenih

Usljed činjenice da se ne vode odgovarajuće evidencije, nije dostupna informacija o broju angažovanih fizičkih lica i ukupnom iznosu utrošenih sredstava po tom osnovu na državnom nivou, navode iz DRI

Državna revizorska institucija (DRI) je saopštila je da je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha, ocijenila da angažovanje fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima, u periodu od 2020. do 2022. godine, nije vršeno uspješno. Kolegijum DRI u sastavu Branislav Radulović rukovodilac Kologijuma i Zoran Jelić član Kolegijuma, na sjednici održanoj 05. septembra 2023. godine usvojio je Konačni izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima”.

- Subjekti revizije obuhvaćeni uzorkom (Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprave prihoda i carina i Agencije za zaštitu životne sredine) su u periodu obuhvaćenim revizijom (2020-2022), po osnovu ugovora o djelu kojima su angažovali fizička lica, isplatili 4,5 miliona eura, od čega samo u 2022. godini 2,09 miliona eura. Usljed činjenice da se ne vode odgovarajuće evidencije, nije dostupna informacija o broju angažovanih fizičkih lica i ukupnom iznosu utrošenih sredstava po tom osnovu na državnom nivou- navode iz DRI.

Porast izdataka po osnovu ugovora o djelu kod subjekata revizije koji je, kako pojašnjavaju, praćen neadekvatnim planiranjem, netransparentnim izborom angažovanih lica, uz odsustvo nadzora i analize efekata izvršenih poslova, nesaglasan je sa ciljevima optimizacije javne uprave.

Iz DRI naglašavju da izuzetak predstavljaju ugovori koji su zaključeni sa fizičkim licima nakon sprovedenog postupka javne nabavke (ekspertsko-konsultantske usluge) ili javnog poziva za prijavu kandidata (oglasa).

Poručuju da nedostatak internih procedura i odgovarajućeg praćenja realizacije ugovora ukazuje da postupak angažovanja fizičkih lica nije organizovan na efikasan način.

- Angažovanje fizičkih lica ugovorom o djelu (ili drugom vrstom ugovora) za obavljanje poslova za koje su sistematizovana radna mjesta, pored činjenice što je u suprotnosti sa Zakonom, dodatno otežava upravljanje i optimizaciju radnih procesa unutar organa, omogućava fizičkim licima pristup podacima koji su namijenjeni državnim službenicima i utiče na gubitak institucionalne memorije. Na osnovu sprovedene revizije, a u cilju obezbjeđenja profesionalizacije i depolitizacije javne uprave i unapređenja postupka angažovanja fizičkih lica u državnim organima, vrhovna državna revizija (DRI) dala je subjektima revizije 9 preporuka. Subjekti revizije, u skladu sa čl. 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji treba da, do 05. oktobra 2023. godine, dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 05. marta 2024. godine Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama- istakli su u saopštenju.

U skladu sa Protokolom o saradnji Skupštine Crne Gore i DRI, Konačan izvještaj DRI dostavljen je Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kao i Ministarstvu javne uprave.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
18. april 2024 01:07