/ - FOTO MINISTARSTVO FINANSIJA
29/11/2023 u 14:05 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Ključna uloga efikasne javne uprave u evropskim integracijama

U saradnji sa Ministartsvom finansija Holandije održana Konferencija „Upravljačka odgovornost“

U organizaciji Ministarstva finansija Crne Gore i  Ministarstva finansija Holandije, danas je u Podgorici, održana konferencija pod nazivom „Upravljačka odgovornost“. Cilj konferencije bio je da se, kroz razmjenu iskustava sa kolegama iz Holandije, korisnicima javnih sredstava približi koncept upravljačke odgovornosti i ukaže na potrebu postizanja većeg nivoa iste u svim državnim organizacijama, u skladu sa propisima i internim procedurama.

Državna sekretarka u MF, Jovana Nišavić poručila je da je uspostavljanje efikasne, racionalne i transparentne javne uprave, okrenute građaninu, kako na državnom nivou, tako i na lokalnom nivou, pored vladavine prava i ekonomskih reformi, jedan od tri ključna stuba u procesu proširenja EU.

- Ona je istakla da Ministarstvo finansija, kao državni organ nadležan za upravljanje javnim finansijama, ima poseban interes da implementira koncept upravljačke odgovornosti, jer doprinosi efikasnijem donošenju odluka i upravljanju javnim sredsvima, kao i generalno boljem radnom učinku, podsticanju kompetentnosti,  motivacije i zadovoljstva službenika- navodi se u saopštenju.

Generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola, Minas Trubljanin ukazao je na činjenicu da jedan od važnijih rizika sa kojim se suočavaju svi korisnici javnih sredstava jeste mogućnost postojanja prekomjerne koncentracije moći u rukama najvišeg rukovodstva.

- Stoga je, kako je ocijenio, neophodno je da se u svakom trenutnku obezbijedi sistem ujednačene raspodjele nadležnosti. Saopštio je da je namjera Ministarstva finansija da, u narednom periodu, subjektima javnog sektora pomogne, da, na jasan i sveobuhvatan način, razumiju koncept upravljačke odgovornosti, jačajući ga u skladu sa postojećim eksternim i internim propisima i organizacionom strukturom- navodi se u saopštenju.

U ime Vlade Holandije, na konferenciji su  govorili Arjan Vos, rukovodilac Odjeljenja za međunarodnu saradnju u MF, koji je predstavio implementaciju koncepta upravljačke odgovornosti i delegiranje ovlašćenja u sistemu javne uprave Holandije i Menno Zijlstra, direktor računovodstva u Centralnoj službi za internu reviziju tamošnjeg MF, koji je prenio iskustva Holandij na temu pružanja konsultantskih usluga unutrašnje revizije, dok je Nina Blečić, načelnica  u MF Crne Gore, predstavila  nalaz SIGMA analize.

Predstavnci ministarstava finansija Crne Gore i Holandije zajednički su ocijenili da efikasna javna uprava ima ključnu ulogu u procesu evropskih integracija jer omogućava sprovođenje najvažnijih reformi i uspješne pregovore o pristupanju sa EU.

- Takođe je konstatovano da upravljačka odgovornost zahtijeva decentralizaciju nadležnosti i ovlašćenja, uz ocjenu da je uspostavljanje efektivnog okvira odgovornosti u praksi nezamislivo bez njegovog povezivanja i inkorporiranja u pravni okvir i upotrebe mehanizma delegiranja, kao i aktivnog podizanja svijesti kod svih učesnika javne uprave kao preduslova za njegovo operativno sprovođenje- navodi se u saopštenju.

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
26. februar 2024 17:01