/ Aerodromi Crne Gore
10/04/2024 u 07:14 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
StoryEditor

Raspisan konkurs za direktora Aerodroma Crne Gore

„Aerodromi Crne Gore“ ad Podgorica raspisali su otvoreni javni konkurs za izbor Izvršnog direktora te kompanije na određeno vrijeme do četiri godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i uslove da ima visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII-1 stepen stručne spreme); pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja; znanje engleskog jezika – srednji nivo.

- Poželjno je da kandidat posjeduje iskustvo iz oblasti vazdušnog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja i da posjeduje visoke etičke standarde i integritet - istakli su iz kompanije.

Kako su naveli u konkursu, kandidat koji se prijavljuje za Javni konkurs za Izvršnog/u direktora/icu je dužan dostaviti i sljedeće dokaze: prijavu za radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu); diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom; radnu biografiju – CV; ovjerenu kopiju lične karte; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima upravljanja; uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa; uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa.

Odbor direktora ACG: Međunarodni konkurs za izvršnog direktora

- Pravo prijavljivanja na ovaj Konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom. Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom „Za otvoreni Javni konkurs za izbor Izvršnog/e direktora/ice Aerodromi Crne Gore AD“ - navodi se u konursu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
20. maj 2024 02:02