Stefan Jovanovic / STEFAN JOVANOVIC - LAZAR RUZIC
04/12/2023 u 16:28 h
Željka BojanićŽeljka Bojanić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Advokat Jovanović: Očekujemo da TS usvoji žalbu, Krstovićima nanijeta nenadoknadiva šteta

Očigledno je da je istraga rađena na brzinu, i da je takva brzina dovela do toga da nevini ljudi budu na optuženičkoj klupi, naglašava advokat Stefan Jovanović

Advokat Stefan Jovanović u razgovoru za portal Dan naveo je da očekuje da će Tužilački savjet usvojiti u cjelosti prigovor koji su Budimira i Marine Krstović uložili prije više od godinu dana, na rad tužiteljke Tanje Božović.

Prema nezvaničnim informacijama portala Dan, navodno je prigovor djelimično usvojen. Povodom toga slali smo pitanja Tužilačkom savjetu, ali nismo dobili za sada konkretan odgovor:

"Na sjednici Tužilačkog savjeta koja je održana 17.novembra 2023.godine,  razmatrana je pritužba poslovne oznake Tsp 124/22. Nakon što, akti po pritužbama budu izrađeni, potpisani i anomizirani, isti će biti objavljeni na zvaničnoj stranici Tužilačkog savjeta i dostavljeni strankama u postupku", navodi se u odgovoru od 28. novembra iz TS na pitanja portala Dan.

Podsjećamo, Budimir i Marina Krstović su odlukom suda oslobođeni optužbi vezano za pronalazak 1,2 tone kokaina.  Pritužba na rad pomenute tužiteljke je predata povoodm angažovanja tumača za španski jezik Žane Tassan-Mazzocco, a koje je kako su ukazivali advokati Stefan Jovanović, Dragoljub Đukanović i Bojana Franović, bilo protivzakonito.

Tada su pomenuti advokati, koji su zastupali Krstoviće, ukazivali da u sudskom postupku sudija vodi istragu jer tužilaštvo to nije uradilo. 

I ODT izviđa pogrešan prevod

Podsjećamo, sudija je nakon priznanja tumača  da je postupala pogrešno, naredila da se taj prevod izuzme iz spisa predmeta i naložila novo tumačenje.

Povodom toga, a  takođe nako više od godinu dana, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici još izviđa krivičnu prijavu protiv pomenutog tumača.

- Obavještavam Vas da je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici ovim povodom formiran predmet i da se isti nalazi u postupku izviđaja. Zbog zaštite interesa postupka, ne možemo saopštiti više informacija - navodi se ranije  u odgovoru za portal Dan iz ODT-a.

Na ročištu održanog 1.6.2022., povodm suđenja Krstovićima, sudski tumač pred sudijom Vesnom Kovačević saopštio da je dio komunikacije sa engleskog proizvoljno prevela i da se zbog toga izvinjava.

 

 

 

Oni su ukazivali na, kako su tvrdili, propuste tužiteljke Tanje Božović i to jer je: "Angažovala tumača bez naredbe; jer je znala za greške koje su učinjene u prevodu, a na njih nije ukazala; jer je uvažila tumačenje za engelski jezik i ako je tumač bio kvalifikovan za španski; jer je ta sporna poruka bio ključni dokaz, a za koju su tvrdili da je pogrešno prevedena.

Tužiteljka Tanja Božović je pred sudom, kada su advokati navodili pomenute primjedbe, negirala da je tako postupala.

Nakon više od godinu dana: Tužilački savjet razmatra prigovor Krstovića na rad tužiteljke Božović

- Od Tužilačkog savjeta, naročito imajući u vidu dosadašnji rad i odnos prema pritužbama, očekujem da cijene sve navode iz predmetne pritužbe na način što će istu usvojiti. Jasno je i laiku da su u fazi prethodnog postupka našim branjenicima povrijeđena osnovna prava koja garantuje kako Ustav, tako i procesni zakonik, što je između ostalog utvrđeno i tokom glavnog pretresa kada je sudija Vesna Kovačević praktično morala da radi istragu budući da su prevodi komunikacija izuzeti kao pravno nevaljani dokazi i to nakon “priznanja” tumača, kojeg je tužilastvo angažovalo, da je ne samo pogrešno prevela rečenicu koja je prema navodima iz optužnice predstavljala krunski dokaz, već je isti dodao jednu rečenicu, te radio prevod sa jezika za koji nije ni akreditovan - kazao je u odgovoru za portal Dan advokat Stefan Jovanović koji je zastupa Krstoviće.

(VIDEO) Oslobađajuća presuda za Krstoviće: "Nevini ljudi imaju čemu da se nadaju"

Advokat Jovanović ukazuje i na to da je  pomenuti tumač  angazovan bez ikakve naredbe, što je suprotno odredbama Zakonika o krivičnom postupku, budući da se sva vještačenja rade po osnovu naredbe nadležnog organa sa jasno definisanim zadatkom što u konkretnom nije bio slučaj.

Jovanović naglašava da je to potvrdio i tumač kako na glavnom pretresu pred Višim sudom, tako i prilikom saslušanja pred ODT-om u Podgorici budući da je protiv iste podnijeta krivična prijava.

"Ne znam zašto tužiteljka nije reagovala, obzirom da je  uočila grešku"

Kako je portal Dan ranije objavio, tumač za španski jezik  Žana Tassan-Mazzocco je u iskazu, koji je dala na osnovu krivične prijave koja je predata zbog spornog djelovanja, navela da "ne zna zašto tužiteljka nije odmah reagovala, obzirom da je odmah uočila grešku".

- Ne mogu prihvatiti navode prijave u dijelu gdje mi se stavlja na teret da je na osnovu mojeg prevoda, tih nekoliko rečenica koje su navedene u krivičnoj prijavi, došlodo takve posledice koja bi se sastojala u određivanju i daljem produženju pritvoraosumnjičenih, a ovdje podnosilaca krivične prijave, niti da je samo na osnovu prevoda tih konkretnih rečenica došlo do podizanja, odnosno stupanja optužnice na pravnu snagu - navodi se u iskazu tumača u koji je portal Dan imao uvid.

- S druge strane prihvatam da sam konkretno jednu rečenicu i to rečenicu Looks like wk 29 thay will skip puerto bolivar port-it will have to be Guayaquil that s what msc serbia told me. Konkretno u ovoj rečenici pogrešno sam prevela naziv luke-toponim Guayaquil i to tako što sam riječi Guayaquil prevela kao-nevolja i dodala sam očekuju tamo nevolje". Međutim mene je asocirala riječ Guayaquil na nevolju, obzirom da ta riječ postoji u italijanskom jeziku, a ovo očekuju tamo", proizilazilo mi je iz smisla rečenice, obzirom da su morali zaobići luku Bolivar kako to proizilazi u rečenici - dio je iskaza osumnjičene  Žane Tassan-Mazzocco u koji je portal Dan imao uvid.

image
OBRAZLOŽENJE PRESUDE: Tužilaštvo nije pružilo ni jedan dokaz protiv Krstovića

Ona je dalje u iskazu navela da: "u odnosu na navode prijave da sam vršila prevod sa engleskog jezika i ako nisam ovlašćeni tumač za engleski, smatram da sam u tom dijelu kriva, jer nisam trebala vršiti prevod sa engleskog.

-U tužilaštvu su mi rekli da se skoncentrišem na španski. Ponijeli me i to što znam engleski i što čitam kompletan taj materijal, ali nisam pravnik i ne shvatam da jedna riječ može promijeniti cijeli tok pravnog postupka i nanijeti štetu ovdje posnosiocima prijave. Kada sam predala prevod mogla se izvršiti ispavka i ne znam zašto tužiteljka nije odmah reagoala obzirom da je odmah uočila grešku, i to baš u odnosu na ovu rečenicu koja je bila napisana na engleskom u originalnom tekstu. Moj prevod je izdvojen iz spisa od starne Višeg suda na glavnom pretresu. Upravo zbog rečenice koju sam prevela sa engleskog jezika - dio je iskaza u koji je portal Dan imao uvid.

Tumač je navela tada da nije  dobijala naredbu tužioca za prevođenje osim email, koji je sadržao ogroman materijal i na hiljade poruka razmijenjene putem aplikacije „wats up".

Oslobađajuća presuda za Krstoviće

U podgoričkom  Višem 21.7.2023.  održano suđenje u ponovljenom postupku Budimiru i Marini Krstović zbog pronalaska 1,2 tone kokaina. Sudija Vesna Kovačević je po drugi put izrekla oslobađajuću presudu za Marinu i Budimira Krstović. 

Sudija Vesna Kovačević je do detalja pročitala obrazloženje presude koje se odnosi na ukidno rešenje Apelacionog suda. Ono je slično kao i prvo rešenje, a koje je protal Dan ranije objavio. Izmjene su u pojašnjenju stavki koje su bile dio ukindog rešenja Apelacionog suda koje se odnosilo na prvu presudu.

Između ostalog, sudija je navela da za prvostepeni sud su svjedoci jasno naveli da je droga utovarena u državi gdje su utovarene babane, Ekvador. O tome govore iskazi službenika policije, inspektora...Takođe, sudija je pojasnila u odluci suda da o tome da nema mjesta sumnji da su Krstovići poručioci droge govori i vještačenje plombe koja je pronađena u kontejneru. Ona je navela da se i u izvještaju vještaka i iskazima svjedoka službenika policije navodi da nema oštećenja na originalnoj plombi i da bi druga plomba eventualno koristila da su neka lica izvukla drogu, do čega nije došlo. Takođe, naglasila je da je stav suda da Krstovići nisu imali cilj da urade tako nešto.

Sudija je u obrazloženju, između ostalog navela, da je pristup ovom kontejneru imalo više lica i da ga Krtovići nisu mogli kontrolisati. Kazala je da je stav ovog suda da se prekidom istovara od strane policije onemogućilo da radnici magacina uoče drogu i da im se da prilika da se vidi da li bi istu prijavili. Stav suda je, a što Apelacvionom sudu nije bilo jasno, da svjedočenje službenika policije u kojems e bavodi da je oko magacina bilo više prpadnika policije, njih okod esetak, potvrđeno da je magacin bio "opkoljen" i da ga je služba nadzirala.

- Tužiteljka mi je dostavila putem maila ogroman matrerijal i to preko 6.000 poruka. Materijal je bio neprečišćen, pa sam je pitala zašto mi nisu izvršili čišćenje tog teksta putem IT tehničara i zatim mi poslali samo španski. Međutim oni su mi poslali rečenice i na engleskom i na srpskom, i to sve izmiješano. Kontretno za ovu rečenicu „site pago", ne smatram da je greška u prevodu, obzriom da nisam ni mogla zaključivati jer nigdje u tom materijalu i porukama nije ispoštovana interpunkcija, ni veliko i malo slovo, tako da je prevod te rečenice u redu - navodi se u pomenutom dokumentu.

- Koliko sam upoznat sa radom TS, a samo djelovanje mi je poznato kroz sredstva javnog informisanja, u radu se nalazi veliki broj pritužbi jos iz vremena prethodnog saziva koje su ostale neriješene iz kog razloga još nije postupljeno po pritužbi Marine i Budimira Krstovića. U svakom slučaju, a opet cijeneći vremenski period koji je protekao te osnovanost iste, računam da će ista biti riješena u skorijem roku - kazao je za portal Dan Jovanović.

Na pitanje o izjavi sa sjednice TS, rukovoditeljke VDT- a u Podgorici Lepe Medenice, Jovanović je kazao da ukoliko su vjerodostojno prenijeti u medijima, odbrana iste doživljava kao potvrdu svega onoga što je od prvog dana isticano kada su u pitanju Marina i Budimir Krstović

 - Očigledno je da je istraga rađena na brzinu, i da je takva brzina dovela do toga da nevini ljudi budu na optuženičkoj klupi. Podsjetiću da je istraga u konkretnom slučaju bila završena u roku od četiri mjeseca, podizanjem optužnice protiv ljudi koji nikakve veze sa krivičnim djelom nijesu imali, a po sudu odbrane sve je rađeno pod neviđenim pritiskom dijela tada izvršne vlasti. Što je zasigurno imalo uticaja na kvalitet same istrage i činjenicu da su nevini ljudi morali biti optuženi. Cilj pometnuog pritiska je bio da se Crna Gora predstavi kao država koja se uspješno bori protiv kriminala, a zapravo se predstavila kao zemlja pravne nesigurnosti u kojoj bez ijednog dokaza, pri čemu su neki fabrikovani (pomenuti prevod ičnjenica da je tumač dodavala rečenice) ljudi mogu biti pritvoreni. Cijenim da je nadležno tužilastvo, umjesto izjavljivanja žalbe na oslobađajuću presudu, svoje resurse i znanje trebalo da usmjeri na traženje onih koji su zaista odgovorni za predmetno krivično djelo. Pozitivna činjenica je svakako što tada postupajući sudija za istragu, kao i sudija koja je sudila nijesu podlegli pomenutom pritisku, sto opet daje nadu nevino optuženim -naglašava Jovanović.

Tumač priznala pogrešan prevod: "Ponijelo me"

Sudski tumač za španski jezik kazala je 1.6.2022. pred sudijom Vesnom Kovačević, da je dio poruka koje su na engleskom jeziku  proizvoljno prevela i ako nije tumač tog jezika i da se izvinjava ako je nekome time napravila štetu. 

Odbrana je sudu tada ukazala na netačan prevod tri poruke sa engleskog jezika za koje pečatom garantuje upravo tumač za španski jezik. Takođe odbrana je navela da nije bila upoznata sa naredbom za prevod i ako je dala zahtjev da bude od strane tužilaštva upoznata sa svim istražnim radnjama. 

Odbrana nije imali primjedbe na prevod sa španskog već samo sa engleskog za šta tumač nije ni ovlašćen. Posebno su naglasili sporno prevedenu komunikaciju sa engleskog a na kojoj se, kako tvrde, i zasniva optužnica.

-Od 25. strane, sve muke tu počinju. Đe je ona prevela sa engleskog-ukazao je tada  advokat Dragoljub Đukanović.

Sporan i poizvoljan prevod sudskog tumača, koji je i sam to priznao, između ostalog glasi:  "izgleda da će 29. nedelje brod zaobići luku, očekuj nevolje tamo".

- Ja sam proizvoljno to prevela. Izvinjavam se ako sam nekome nanijela štetu. Grize me savjest. Nisam znala da je to ime luke..znate svi znamo engleski.....Ja sam mejlom dovila materijal za prevođenje, obiman...Obrisala sam mejlove  nedavno.....Tu sam grešna, nisam trebala engleski prevodit.-kazao je na tom ročištu sudski tumač nakon reagovanja advokata odbrane.

Advokat Stefan Jovanović je nakon priznanja sudskog tumača naveo da je ovo "proizvoljna optužca, zasnovana na proizvoljnom prevodu".

Sudija Kovačević je zatim  izdala ovom sudkom tumaču naredbu za novo prevođenje uz naglasak da se prevede samo komunikacija sa španskog jezika jer već postoji tumač za engleski i na njegov prevod odbrana nije imala primjedbe.

On smatra da se šteta koju su Marina i Budimir Krstović pretrpjeli, a i njihova porodica, sa ljudske strane, ne može nadomjestiti.

- Prvo, u pritvoru su bili otac i ćerka koji su bili nevino optuženi. Sumnjam da bi bilo kome bilo lako da sa svojom ćerkom, ili svojim ocem, bude pritvoren bez ijednog dokaza na tako dug period a po osnovu onako sprovedene istrage. Drugo, onakvom istragom, urušen je ugled naših branjenika budući da su isti predstavljeni kao narkotrafikanti na osnovu fabrikovanog prevoda komunikacija, odnosno bez dokaza, pri čemu su se tadašnji politički prvaci utrkivali ko će prije pozdraviti akciju nadležnog tužilaštva i hapšenje i prtivor nevinih ljudi. Takva šteta se jednostavno ne može nadomjestiti -zaključuje advokat Jovanović.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
18. februar 2024 17:43