do kvon privodjenje / - SRDJAN BOLJEVIC
24/05/2024 u 15:12 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
StoryEditor

Apelacioni sud: Ukinuto rješenje Višeg suda po zamolnicama za izručenje Do Kvona

Apelacioni sud Crne Gore je donio rješenje kojim je uvažio žalbe okrivljenog Kvon Do Hyeonga i njegovih branilaca. Time je ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici od 08.aprila o izručenju i predmet vratio na ponovo odlučivanje.

Viši sud u Podgorici je 8. aprila donio odluku kojom je utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje južnokorejskog državljanina Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama, ali i Južnoj Koreji. Konačnu odluku o tome, kako je tada saopšteno, treba da donese ministar pravde Andrej Milović.

Milović odlučuje o izručenju Do Kvona: I Južna Koreja i SAD ispunili uslove

- Apelacioni sud Crne Gore je nakon sjednice vijeća od 17.05.2024.godine, donio rješenje kojim je uvažio žalbe okrivljenog Kwon Do Hyeonga i njegovih branilaca, ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici Kv.br.424/24 od 08.04.2024.godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Prvostepenim rješenjem Višeg suda u Podgorici Kv.br.424/24 od 08.04.2024.godine, utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje državljanina Republike Koreje okrivljenog Kwon Do Hyeonga, radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Republike Koreje i molbi Sjedinjenih AmeričkihDržava - navode u saopštenju iz Apelacionog suda.

Za priјetnje Do Kvonu nema krivca, SDT pismo čita godinu

Dodaju odlučujući o žalbama, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da je to rješenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač. 9 ZKP-a, jer rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama.

-Budući da prvostepeni sud osim pukog citiranja odluke Vrhovnog suda Kzz.br.4/24 od 03.04.2024.godine, nije naveo valjane razloge kojim se rukovodio prilikom donošenja pobijanog rješenja. Pri tome, od odlučujeg značaja je da pravo na obrazloženu odluku predstavlja pravo na davanje bitnih razloga i jasno obrazloženih stavova suda prema pravnim i činjeničnim pitanjima na osnovu kojih je donijeta odluka.To pravo je zasnovano na principu na kojem je zasnovana i sama Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,koji se odnosi na zaštitu pojedinca od proizvoljnog presuđivanja, odnosno zaštituprincipa vladavine prava i sadržano je u članu 6 navedene konvencije - preciziraju iz Apelacionog suda.

Vrhovni sud ukinuo rješenja nižestepenih sudova u predmetu Do Kvon

Dodaju da u vezi sa tim, prvostepeni sud nije dao analizu prirode skraćenog postupka u odnosu na redovni postupak i zašto u konkretnom smatra da nije u pitanju skraćenipostupak, kod činjenice da je okrivljeni dao saglasnost za izručenje i zašto smatra da nije u nadležnosti suda da u konačnom odluči o dozvoljenosti izručenja.

Crna Gora izručila saradnika Do Kvona: Potraživan zbog prevara u finansijsko – investicionim uslugama

- Ukoliko lice čije se izručenje traži da saglasnost za izručenje, u pitanju jeskraćeni postupak koji se ima primijeniti i u kojem slučaju sud odlučuje o izručenju. Pitanje situacije kada izručenje istog lica traži više država i kriterijuma kojim se trebarukovoditi prilikom odlučivanja o dozvoli izručenja, regulisano je članom 26 Zakona omeđunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, članom 17 Evropske konvencije o ekstradiciji, kao i članom X Konvencije o izdavanju krivaca zaključene između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Američkih Država iz 1901.godine, čiju analizu nije daoprvostepeni sud - stav je Apelacionog suda.

Ističu da prvostepeni sud je bio dužan da ponovo sasluša okrivljenog uz obezbjeđenje ispunjenosti garancija da je lice čije se izručenje traži saglasnost dalo dobrovoljno.

-Daje bilo svjesno njenih posledica, te da se data saglasnost ne može opozvati, sve usmislu člana 29 stav 2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima,na šta upućuje Vrhovni sud Crne Gore u rješenju koje je donijeto po zahtjevu za zaštituzakonitosti- zaključuju u saopštenju.

Navedeno rješenje Apelacionog suda Crne Gore sa bližim razlozima biće objavljeno na internet stranici Apelacionog suda -

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
14. jun 2024 01:46