/ Blažo Jovanić FOTO. Srđa Boljević
29/06/2023 u 16:23 h
Željka BojanićŽeljka Bojanić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Jovanić: Tužiteljka krivotvorila činjenice, moj rad je transparentan i lako provjerljiv

On je kazao da je prethodna tužiteljka krivotvorila činjenice i to s namjerom da dovede u zabludu sud i njega koji treba da iznese odbranu

Bivši predsjednik Privrednog suda Crne Gore okrivljeni Blažo Jovanić, danas je pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Zoran Radović, nastavio sa iznošenjem odbrane. 

Postupanje specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, koja je podigla optužnicu protoiv njega, ocijenio je kao nezakonito i konkretno naveo razloge, po tačkama optužnici. Sada predmet vodi tužilac Zoran Vučinić.

Podsjećamo, Mitrović je prije par dana suspendovana od strane Tužilačkog svajeta zbog krivičnog postupka koji se vodi protiv nje za drugi predmet. 

Suspendovana tužiteljka Mitrović pred sudom 10. jula

On je kazao da je prethodna tužiteljka krivotvorila činjenice i to s namjerom da dovede u zabludu sud i njega koji treba da iznese odbranu. Jovanić je istakao da država Crna Gora ni u jednom stečajnom predmetu nije oštećena.  Naglasio je da je njegov rad bio transparentan i da je sve vezano za postupke koje je vodio, stečajni postupci, objavljivao u skladu sa zakonom i u Službenom listu Crne Gore. 

Kazao je da se niko od stranaka, u osam postupaka koje je vodio, a koje je SDT obuhvatilo ovom optužnicom, nije žalio na odluke. Smatra  da ovom optužnicom ispada da prethodna tužiteljka traži da se preispitaju te odluke, a što je nedopustivo u pravu da se pravosnažna odluka ispita. 

Odbranu je iznosio u nastavku skoro četiri sata i to detaljno govoreći o svih osam predmeta koji su se vodili pred Privrednim sudom a koje je SDT obuhvatilo ovom optužnicom. 

On je naglasio više puta da i dalje nema uvid u spise predmeta i da mu je to onemogućeno. 

Istakao je da prethodna tužiteljka nije precizirala ni u jednom djelu o kojoj protivpravnoj imovinskoj koristi se radi i za koga kolika količina tačno.

Jovanić: Nisam kriminalac, optužnicom pokušavaju da mi oduzmu ugled

-Ističem da nisam optužen za primanje i davanje mita, za korupciju, za protivzakoniti uticaj, već za zloupotrebu službenog položaja, koji je po mišljenju ranije tužiteljke, proistekla iz sudskih odluka koje sam donosio u vršenju sudijske funkcije. Nesporna je činjenica da iz sudskih stečajnih postupaka, a koji su obuhvaćeni optužnicom, šteta nije nastala za državu. Danas ću pružiti pravnu argumentaciju da su neosnovane tvrdnje tužiteljke da je nastala šteta za bilo kog stečajnog dužnika ili povjerioca u ovim postupcima. Tužiteljka tvrdi da sam odluke donosio u suprotnosti sa zakonom o stečaju. Ni jednog dokaza optužnica ne pruža da sam pribavio protivpravnu imovinsku korist. Nema protivpravne imoviske koristi u stečajnim postupcima u kojima sam ja postupao. Nesporno je da bi se ovo krivično djelo izvršilo, potrebno je da postoji umišljaj. Na više mjesta se u optužnici tvrdi da sam bio uračunljiv. Naravno da sam bio uračunljiv jer sam obavljao ozbiljnu funkciju, ali se ne može govoriti da je moja volja bila da sudskim odlukama izvršim krivično djelo, niti je moja svijest bila usmjerena u pravcu da će takva odluka ostvariti viće nekog krivičnog djela. Ono što je karakteristika u svim predmetima, jeste da nema prigovora ili zahtjeva zainteresovanog lica, nema ni jedne žalbe na moje odluke. Sve moje odluke su bile javno objavljene i bile su podložne izjavljivanju pravnog lijeka. Ovom optužnicom je obuhvaćeno pet predmeta pravosnažno okončanih, tri u kojim je donijeto rješenje o stečaju i jedno u odnosu na moje postupanje na moj rad kao predsjednika Privrednog suda-detaljno je naveo Jovanić.

Jovanić je do detalja i sa konkretnim navodima i dokumentacijom govorio i o prvom predmetu za koji  SDT povezuje da je on postupao mimo zakona.

-Prvi predmet je „Euromiks turs“ čiji je stečajni postupak pravosnažno okončan. Sada tužiteljka traži revizuju sudskog postupka. Rješenje o otvaranju stečaja donio sam 24. 10. 2014., na predlog stečajnog dužnika. S obzirom da nije bilo imovine, sud je donio rješenje o stečaju 12. 03. 2015. Kako je naknadno pronađena imovina, sud je bio dužan da postupi po tome. U vrijeme otvaranja stečaja, a što je karakteristika za sve predmete, ne može se precizno znati koja je imovina stečajnog dužnika. Tužilac zaključuje da nijesu uzeti u obzir troškovi postupka i da je okrivljenom pribavljena imovinska korist. Paušalne su tvrdnje tužiteljke da je pribavljena protivpravna imovinska korist- precizira Jovanić.

Zatim navodi da je „Euromiks turs“  uplatio 61.760 eura, koji iznos je uplaćen stečajnom upravniku za naknadu i nagradu, advokatu i vještaku procjenitelju.

-Od ovog iznosa je uplaćeno stečajnom upravniku 17.035, 83 eura, za koji tužilac tvrdi da je u cjelosti protivpravan. Visina naknade i nagrade su određene pravilnikom. Svaki euro koji je isplaćen stečajnom upravniku morao je biti u skladu sa tim pravilnikom. Tužiteljka tvrdi da je svih 17.000 eura stekao protivpravno, što je nelogično i nerazumno. Ona nije ni na koji način provjerila da li je ta isplata bila u skladu sa pravilnikom. Stečajni  upravnik ovaj posao nije radio volonterski. Iznosi koji su isplaćeni advokatu i procjenitelju, su u skladu sa fakturama, što je sve provjerljivo. Sve uplate su trasferisane sa računa na račun. Ovakve tvrdnje tužiteljke su po istom principu za svaki predmet obuhvaćen optužnicom, koja samo iznosi paušalnu i nedokazivu tvrdnju. Niko nije primio ni jedan euro aa da za to nema sudsku odluku- dodaje sudija Jovanić.

Dodao je da je pravosnažno okončan i stečajni postupak u firmi „Sotto la collina“, te da sada tužiteljka ovom optužnicom traži revizuju ovog postupka.

-Predmet sam preuzeo u fazi kada je stečaj bio otvoren a ispitno ročište još nije bilo održano. U Službenom listu sam objavio oglas o zakazivanju ročišta, što nisam bio u obavezi a što nema u ovoj optužnici, a što sma uradio zbog transparentnosti. Da sam imao namjeru da uradim nešto kriminalno ne bi pozvao na ispitno ročište. Stečaj je zatvoren rešenjem objavljenom u službenom listu 4.5.2021. Što potenciram da ukoliko je bilo žalbi, prigovora, mogli su i u toj fazi da predaju...Nakon što su upoznati javno i rešenjem na sajtu suda da su namireni torškovi u stečajnom postupku i obaveze stečajne mase,nije se žalio ni isplaćeni razlučilac kojem je u ovom postupku zbog nedostatka stečajne mase isplaćen samo dio. Ni na to nije bilo žalbi. Smatram da je potpuno neosnovano što ranija tužiteljka navodi da su se troškovi u ovom predmetu neosnovano uvećavali. Takođe iz toga proizilazi da su neosnovani navodi optužnice da je "iz toga optuženom Zejak Saši i  Jović Snežani pribavljena protivpravna materijalna korist- navodi Jovanić.

Zatim je govorio detaljno sudu od samog početka pa do kraja njegovog rada u predmetu  "Nega Tours Montenegro" DOO Budva koji se vodioi  a koji je takođe pravosnažno okončan.

-Stečaj ovog stečajnog dužnika otvoren je takođe rešenjem koje je objavljeno u službenom listu Crne Gore 28.9.2018. S obzirom da ranija tužiteljka u optužnici tvrdi da sam i ovdje omogućio nezakonitu korist, želim istaći da se u stečajnom postupku, koji je objavljen u službenom listu, navodi da ovaj dužnik ne obavlja djela, za koja je prijavčjen kao pravno lice da vrši, poslednjih pet godina i da  nema prihoda na račun i da su istom računi u neprekidnoj blokadi više od 650 dana. i da nije u mogućnosti da izmiri svoje obaveze. Koliko su nelogićni navodi optužnice potvrđuje iz izvještaj CBCG ...Da nije bilo osnove da se stečajni postupak obustavi proizilazi iz činjenice  sa 120. strane ove optužnice protiv mene, gdje se navodi da 2 3.12.2018. rešenje Apelacionog suda  od 16.11.2018. u kojem se odbija kao neosnovana žalba  povodom otvaranja stečajnog postupka. To znači da sam donio rešenje suprotno ovome, onda bi postupio supeortno zakonu- pojašnjava sudija Jovanić.

Jovanić je nakon toga govorio i o stečajnom predmetu "Jastreb" DOO Podgorica, koji je takođe pravosnažno završen pred  i za kojeg nije bilo važećih žalbi.

On je ukazao na činjenicu da je novoizabrani stečajni upravnik u tom predmetu za manje od godinu dana završio posao koji prethodni nije mogao ni za šest godina koliko je bio na toj poziciji.Istakao je da se i u tome ogleda efiksanos i zakonitost njegovog djelovanja kao sudije u ovom postupku vezano za "Jastreb". Opet je podsjetio da ga prethodna tužiteljka unošenjem i ovog predmeta u ovu optužnicu označava kao nekog ko je postupao protivzakonito, što je kako smatra nelogično jer je postupak rješen i to efikasno i bez žalbi i transparentno.

Optuženi sudija Jovanić je svoje činjenice iz zvaničnih spisa dostupnih javnosti stavio i naspravim navoda prethodne tužiteljke Lidije Mitrović koja je i stečajni postupak "Montel" - Motel Glava Zete DOO Nikšić označila kao onaj kroz koji je on nezakonito postupao. I za ovaj slučaj je do detalja govorio i sudu predstavio kako se odvijao i na osnovu čega je koja odluka donijeta i koji je njen ishod.

Govorio je i o memorandumu za koji ga takođe optužuje prethodna tužiteljka. Jovanić je naveo da je njegovo poptisivanje takođe bilo transparentno i da je njegov cilj bio afirmacija prodaje imovine dužnika. 

-Niti je stečajni upravnik, niti ja, bilo koga dovodio u zabludu i uskratio mu prava. I ovdje se radi o zlonamjernim tvrdnjama prethodne tužiteljke.Ono što želim iskomentarisati a to su tvrdnje tužiteljke da je mom bratu kupljen auto. Moj brat je odrastao čovjek. Istragom je bilo predviđeno da od njega uzme prethodna tužiteljka izjavi ali naravno ona to nije učinila- kazao je on.

Takođe i za stečajni postupak  "Princ & Co" DOO Kotor je detaljno navodio činjenice toga postupka koji se odvijao pred Privrednim  sudom. Naglasio je da je i ovaj postupak pravosnažno okončan. Kazao je da je i za ovaj slučaj stečaj otvoren i tada oglas objavljen u službenom listu  6.10.2016., i takođe  oglas o obustavi stečaja objavljen,

- Nikad nisam tražio pohvalu za svoj rad, ali ne dozvoljavam da me ovako neosnovano optužuje neko.- poručio je Jovanić.

Jovanić je detaljno govorio i o predmetu "Bjelasica rada" AD Bijelo Polje, "Montri" DOO Igalo. 

- Ako je neko platio imovinu vrijedu jedan milion eura, ta imovina se mora obzebjediti. Našao sam po mome mišljenju u tom trenu najbolje obezbjeđenje, koje je moralo biti stručno. Ta imovina može da se ošteti ili zapali ili neko da se povrijedi...Po zakonu imamo obavezu tokom postupka da obezbjedimo. Tada je bila firma Sekjuritas. Tužiteljka vidi moju kumovsku i prijateljsku vez sa Darkom Perovićem, koji je izvršni direktor te firme,kao nešto kriminalno. Laž je što piše u optužnici da je on vlasnik. Ta firma ima vlasnika koji su stranci i na međunarodnom je nivo poznata firma...Sada sam na optuženičkoj klupi zbog nečije samovolje i treba da se branim.

Demantovao je navode optužnice koji se odnose na njegove relacije sa drugim optuženima u ovom predmetu.

Na pitanje specijalnog državnog tužioca kazao je da je lista stečajnih upravnika, koju vodi Ministarstvo pravde, neažurirana i da na noj je bilo lica koja više nisu aktivna i koja su čak i preminula. 

- U vezi pitanja koje mi je psotavljeno vezano za stečajne upravnike, želim da ukažem da mi je ovom optužnicom obuhvaćeno osam postupaka koje sam vodio a do mog hapšenja odradio sma više od 1000.Pa tek kada bi se svi onis agledali onda bi moglo da se govori da lis am nekog favorizovao...Izmjene za odabri stečajnih upravnika su anstupile 2022.godine.Uobičajna je praksa, još i u Osnovni sud kad sam radio, da se bira tamo vještak, onaj za koga smatrate da će najbolje odraditi posao. Moj kriterijum je bio da to bude onaj ko je najefikasniji, objektivniji i na koga niko ne može da vrši pritisak- pojašnja Jovanić.

Na to je sudja Radović rekao da je to i praksa u Višem sudu kada se pozivaju vještaci.

Navodi istrage:

Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužicu protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća "Titan security" Podgorica, "Securitas Montenegro" Podgorica, "Top force system" Nikšić i "Ogimar MNE" Podgorica.

Prema optužnici Specijalnog tužilaštva Jovanić je, uz pomoć 11 pripadnika kriminalne organizacije među kojima su stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici firmi za obezbjeđenje u stečajnim postupcima, nezakonito oštetio osam kompanija za više stotina hiljada eura.

 

 

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
26. novembar 2023 08:34