/ -/FOTO: IVAN PETROVIĆ Marina i Budimir Krstović
22/11/2023 u 14:27 h
Željka BojanićŽeljka Bojanić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Nakon više od godinu dana: Tužilački savjet razmatra prigovor Krstovića na rad tužiteljke Božović

Kada sam predala prevod mogla se izvršiti ispavka i ne znam zašto tužiteljka nije odmah reagoala obzirom da je odmah uočila grešku, navela je tumač Žana Tassan-Mazzocco

Tužilački savjet će, kako nam je saopšteno iz te institucije, na narednoj sjednici razmatrati prigovor Budimira i Marine Krstvić koji je uložen prije više od godinu dana na rad tužiteljke Tanje Božović. Podsjećamo, Budimir i Marina Krstović su odlukom suda oslobođeni optužbi vezano za pronalazak 1,2 tone kokaina. 

Pritužba na rad pomenute tužiteljke je predata povoodm angažovanja tumača za španski jezik Žane Tassan-Mazzocco, a koje je kako su ukazivali advokati Stefan Jovanović, Dragoljub Đukanović i Bojana Franović, bilo protivzakonito.

(VIDEO) Oslobađajuća presuda za Krstoviće: "Nevini ljudi imaju čemu da se nadaju"

Tada su pomenuti advokati, koji su zastupali Krstoviće, ukazivali da u sudskom postupku sudija vodi istragu jer tužilaštvo to nije uradilo. 

Oni su ukazivali na, kako su tvrdili, propuste tužiteljke Tanje Božović i to jer je: "Angažovala tumača bez naredbe; jer je znala za greške koje su učinjene u prevodu, a na njih nije ukazala; jer je uvažila tumačenje za engelski jezik i ako je tumač bio kvalifikovan za španski; jer je ta sporna poruka bio ključni dokaz, a za koju su tvrdili da je pogrešno prevedena.

Tužiteljka Tanja Božović je pred sudom, kada su advokati navodili pomenute primjedbe, negirala da je tako postupala.

Суђење Крстовићима - тумач: Произвољно сам превела поруке, понијело ме...

Podsjećamo, sudija je nakon priznanja tumača  da je postupala pogrešno, naredila da se taj prevod izuzme iz spisa predmeta i naložila novo tumačenje.

Povodom toga, a  takođe nako više od godinu dana, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici još izviđa krivičnu prijavu protiv pomenutog tumača.

- Obavještavam Vas da je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici ovim povodom formiran predmet i da se isti nalazi u postupku izviđaja. Zbog zaštite interesa postupka, ne možemo saopštiti više informacija - navodi se u odgovoru za portal Dan iz ODT-a.

Na ročištu održanog 1.6.2022., povodm suđenja Krstovićima, sudski tumač pred sudijom Vesnom Kovačević saopštio da je dio komunikacije sa engleskog proizvoljno prevela i da se zbog toga izvinjava.

Tumač priznala pogrešan prevod: "Ponijelo me"

Sudski tumač za španski jezik kazala je 1.6.2022. pred sudijom Vesnom Kovačević, da je dio poruka koje su na engleskom jeziku  proizvoljno prevela i ako nije tumač tog jezika i da se izvinjava ako je nekome time napravila štetu. 

Odbrana je sudu tada ukazala na netačan prevod tri poruke sa engleskog jezika za koje pečatom garantuje upravo tumač za španski jezik. Takođe odbrana je navela da nije bila upoznata sa naredbom za prevod i ako je dala zahtjev da bude od strane tužilaštva upoznata sa svim istražnim radnjama. 

Odbrana nije imali primjedbe na prevod sa španskog već samo sa engleskog za šta tumač nije ni ovlašćen. Posebno su naglasili sporno prevedenu komunikaciju sa engleskog a na kojoj se, kako tvrde, i zasniva optužnica.

-Od 25. strane, sve muke tu počinju. Đe je ona prevela sa engleskog-ukazao je tada  advokat Dragoljub Đukanović.

Sporan i poizvoljan prevod sudskog tumača, koji je i sam to priznao, između ostalog glasi:  "izgleda da će 29. nedelje brod zaobići luku, očekuj nevolje tamo".

- Ja sam proizvoljno to prevela. Izvinjavam se ako sam nekome nanijela štetu. Grize me savjest. Nisam znala da je to ime luke..znate svi znamo engleski.....Ja sam mejlom dovila materijal za prevođenje, obiman...Obrisala sam mejlove  nedavno.....Tu sam grešna, nisam trebala engleski prevodit.-kazao je na tom ročištu sudski tumač nakon reagovanja advokata odbrane.

Advokat Stefan Jovanović je nakon priznanja sudskog tumača naveo da je ovo "proizvoljna optužca, zasnovana na proizvoljnom prevodu".

Sudija Kovačević je zatim  izdala ovom sudkom tumaču naredbu za novo prevođenje uz naglasak da se prevede samo komunikacija sa španskog jezika jer već postoji tumač za engleski i na njegov prevod odbrana nije imala primjedbe.

"Ne znam zašto tužiteljka nije reagovala, obzirom da je  uočila grešku"

Tumač za španski jezik  Žana Tassan-Mazzocco je u iskazu, koji je dala na osnovu krivične prijave koja je predata zbog spornog djelovanja, navela da "ne zna zašto tužiteljka nije odmah reagovala, obzirom da je odmah uočila grešku".

- Ne mogu prihvatiti navode prijave u dijelu gdje mi se stavlja na teret da je na osnovu mojeg prevoda, tih nekoliko rečenica koje su navedene u krivičnoj prijavi, došlodo takve posledice koja bi se sastojala u određivanju i daljem produženju pritvoraosumnjičenih, a ovdje podnosilaca krivične prijave, niti da je samo na osnovu prevoda tih konkretnih rečenica došlo do podizanja, odnosno stupanja optužnice na pravnu snagu - navodi se u iskazu tumača u koji je portal Dan imao uvid.

- S druge strane prihvatam da sam konkretno jednu rečenicu i to rečenicu Looks like wk 29 thay will skip puerto bolivar port-it will have to be Guayaquil that s what msc serbia told me. Konkretno u ovoj rečenici pogrešno sam prevela naziv luke-toponim Guayaquil i to tako što sam riječi Guayaquil prevela kao-nevolja i dodala sam očekuju tamo nevolje". Međutim mene je asocirala riječ Guayaquil na nevolju, obzirom da ta riječ postoji u italijanskom jeziku, a ovo očekuju tamo", proizilazilo mi je iz smisla rečenice, obzirom da su morali zaobići luku Bolivar kako to proizilazi u rečenici - dio je iskaza osumnjičene  Žane Tassan-Mazzocco u koji je portal Dan imao uvid.

OBRAZLOŽENJE PRESUDE: Tužilaštvo nije pružilo ni jedan dokaz protiv Krstovića

Ona je dalje u iskazu navela da: "u odnosu na navode prijave da sam vršila prevod sa engleskog jezika i ako nisam ovlašćeni tumač za engleski, smatram da sam u tom dijelu kriva, jer nisam trebala vršiti prevod sa engleskog.

-U tužilaštvu su mi rekli da se skoncentrišem na španski. Ponijeli me i to što znam engleski i što čitam kompletan taj materijal, ali nisam pravnik i ne shvatam da jedna riječ može promijeniti cijeli tok pravnog postupka i nanijeti štetu ovdje posnosiocima prijave. Kada sam predala prevod mogla se izvršiti ispavka i ne znam zašto tužiteljka nije odmah reagoala obzirom da je odmah uočila grešku, i to baš u odnosu na ovu rečenicu koja je bila napisana na engleskom u originalnom tekstu. Moj prevod je izdvojen iz spisa od starne Višeg suda na glavnom pretresu. Upravo zbog rečenice koju sam prevela sa engleskog jezika - dio je iskaza u koji je portal Dan imao uvid.

Tumač je navela tada da nije  dobijala naredbu tužioca za prevođenje osim email, koji je sadržao ogroman materijal i na hiljade poruka razmijenjene putem aplikacije „wats up".

Oslobađajuća presuda za Krstoviće

U podgoričkom  Višem 21.7.2023.  održano suđenje u ponovljenom postupku Budimiru i Marini Krstović zbog pronalaska 1,2 tone kokaina. Sudija Vesna Kovačević je po drugi put izrekla oslobađajuću presudu za Marinu i Budimira Krstović. 

Sudija Vesna Kovačević je do detalja pročitala obrazloženje presude koje se odnosi na ukidno rešenje Apelacionog suda. Ono je slično kao i prvo rešenje, a koje je protal Dan ranije objavio. Izmjene su u pojašnjenju stavki koje su bile dio ukindog rešenja Apelacionog suda koje se odnosilo na prvu presudu.

Između ostalog, sudija je navela da za prvostepeni sud su svjedoci jasno naveli da je droga utovarena u državi gdje su utovarene babane, Ekvador. O tome govore iskazi službenika policije, inspektora...Takođe, sudija je pojasnila u odluci suda da o tome da nema mjesta sumnji da su Krstovići poručioci droge govori i vještačenje plombe koja je pronađena u kontejneru. Ona je navela da se i u izvještaju vještaka i iskazima svjedoka službenika policije navodi da nema oštećenja na originalnoj plombi i da bi druga plomba eventualno koristila da su neka lica izvukla drogu, do čega nije došlo. Takođe, naglasila je da je stav suda da Krstovići nisu imali cilj da urade tako nešto.

Sudija je u obrazloženju, između ostalog navela, da je pristup ovom kontejneru imalo više lica i da ga Krtovići nisu mogli kontrolisati. Kazala je da je stav ovog suda da se prekidom istovara od strane policije onemogućilo da radnici magacina uoče drogu i da im se da prilika da se vidi da li bi istu prijavili. Stav suda je, a što Apelacvionom sudu nije bilo jasno, da svjedočenje službenika policije u kojems e bavodi da je oko magacina bilo više prpadnika policije, njih okod esetak, potvrđeno da je magacin bio "opkoljen" i da ga je služba nadzirala.

- Tužiteljka mi je dostavila putem maila ogroman matrerijal i to preko 6.000 poruka. Materijal je bio neprečišćen, pa sam je pitala zašto mi nisu izvršili čišćenje tog teksta putem IT tehničara i zatim mi poslali samo španski. Međutim oni su mi poslali rečenice i na engleskom i na srpskom, i to sve izmiješano. Kontretno za ovu rečenicu „site pago", ne smatram da je greška u prevodu, obzriom da nisam ni mogla zaključivati jer nigdje u tom materijalu i porukama nije ispoštovana interpunkcija, ni veliko i malo slovo, tako da je prevod te rečenice u redu - navodi se u pomenutom dokumentu.

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
23. februar 2024 10:41