Krstovići Budimir i Marina / - DAN
13/02/2024 u 14:53 h
Željka BojanićŽeljka Bojanić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Tužilački savjet: Božović prekršila ZKP u postupku protiv Krstovića, ispitati da li je počinjeno krivično djelo nesavjestan rad u službi

Kako je navedeno, Tužilački savjet je izrazio zabrinutost zašto tumač nije bio razrješen, već se prevod i pored toga što je netačan iskoristio za optužnicu protiv Krstovića

Tužilački savjet usvojio je u jednom djelu prigovor Budimira i Marine Krstović koji je uložen prije više od godinu dana na rad tužiteljke Tanje Božović, saznaje portal Dan.

 Podsjećamo, Budimir i Marina Krstović su odlukom suda oslobođeni optužbi vezano za pronalazak 1,2 tone kokaina. 

Pritužba na rad pomenute tužiteljke je predata povoodm angažovanja tumača za španski jezik Žane Tassan-Mazzocco, a koje je kako su ukazivali advokati Stefan Jovanović, Dragoljub Đukanović i Bojana Franović, bilo protivzakonito. Portal Dan je TS uputio više mejlova povdom ove odluke u prethodbnom periodu, međutim ni do danas od njih nismo dobili konkretan odgovor.

Kako je navedeno u dokumentu do kojeg je došao portalo Dan, Tužilački savjet je izrazio zabrinutost zašto tumač nije bio razrješen, već se prevod  i pored toga što je netačan  iskoristio za optužnicu.

Pomenuta pritužba je, kako saznajemo, dostavljena ODT radi razmatranja ima li u postupanju tužiteljke  elemenata krivičnog djela nesavjesnog rada  u službi.

Povodom toga redakcija portala Dan uputila je pitanja Osnovnom državnom tužilaštvu i Vrhovnom državnom tužilaštvu, da li je i pred tim organima pokrenut postupak protiv tužiteljke Božović.

Takođe, iz TS su u odluci naveli da je povdom ovog slučaja tužiteljka Božović podučena o proceduri kako se "rukuje" sa dokaznim materijalom koji se upućuje tumaču.

U izjavi za portal Dan advokat Stefan Jovanović je kazao da će i u ovoj situaciji oni, kao što su ukazivali Marina i Budimir Krstović, poštovati pretpostavku nevinosti za svakog i da je bitno da tužilaštvo bude nezavisno u radu.

Суђење Крстовићима - тумач: Произвољно сам превела поруке, понијело ме...

-Obavještavam Vas da je Tužilački savjet na XXI sjednici, održanoj 24. novembra 2023. godine, razmatrao pritužbu koju ste podnijeli kao advokat Budimira i Marine Krstović, na rad Tanje Božović, državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u predmetu Kt. br. 184/21.  Nakon izvršenog uvida u navedene spise predmeta, te imajući u vidu dostavljena potrebna izjašnjenja shodno odredbama Poslovnika Tužilačkog savjeta, Tužilački savjet je utvrdio da se shodno odredbama Zakona o tumačima i Zakona o krivičnom postupku kojima se uređuje angažovanje vještaka, angažovanje tumača mora sprovesti formalno i neposredno, a ne neformalno i posredno, te cijeni da u konkretnom slučaju ova pravila nisu primijenjena, te da je pritužba u ovom dijelu osnovana. Imajući u vidu da je u toku sudskog postupka konstatovan netačan prevod koji može predstavljati osnov za utvrđivanje nesavjesnog rada tumača, dok zabrinjava da Tužilački savjet nema saznanja da je u skladu sa članom 16. Zakona o tumačima, državni tužilac podnio zahtjev za razrješenje sudskog tumača - navodi de u odluci TS.

Tužilački savjet je, kada su u pitanju ostali navodi u pritužbi, ocijenio da je neosnovana.

- Takođe, Tužilački savjet je ocijenio imajući u vidu da se pritužbom prijavljuje krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 417 Krivičnog zakonika Crne Gore da je potrebno da se ista dostavi Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalje postupanje. Nadalje Tužilački savjet ukazuje postupajućoj državnoj tužiteljki da postuje proceduru za upućivanje materijala za prevođenje tumaču, te izbjegava upućivanje materijala od strane vještaka, umjesto neposredno, u pisanoj ili elektronskoj formi ili putem e-maila državnog tužilaštva - zaključeno je u odluci u koju je portal Dan imao uvid.

Podsjećamo, tokom suđenja Krtsovičima, advokati Dragoljub Đukanović, Bijana Franović i Stefan Jovanović, koji su zastupali Krstoviće, ukazivali da u sudskom postupku sudija vodi istragu jer tužilaštvo to nije uradilo. 

Oni su ukazivali na, kako su tvrdili, propuste tužiteljke Tanje Božović i to jer je: "Angažovala tumača bez naredbe; jer je znala za greške koje su učinjene u prevodu, a na njih nije ukazala; jer je uvažila tumačenje za engelski jezik i ako je tumač bio kvalifikovan za španski; jer je ta sporna poruka bio ključni dokaz, a za koju su tvrdili da je pogrešno prevedena.

Tužiteljka Tanja Božović je pred sudom, kada su advokati navodili pomenute primjedbe, negirala da je tako postupala.

Podsjećamo, sudija je nakon priznanja tumača  da je postupala pogrešno, naredila da se taj prevod izuzme iz spisa predmeta i naložila novo tumačenje.

Na ročištu održanog 1.6.2022., povodm suđenja Krstovićima, sudski tumač pred sudijom Vesnom Kovačević saopštio da je dio komunikacije sa engleskog proizvoljno prevela i da se zbog toga izvinjava.

- Kada sam predala prevod mogla se izvršiti ispavka i ne znam zašto tužiteljka nije odmah reagoala obzirom da je odmah uočila grešku - navela je ranije tumač Žana Tassan-Mazzocco.

Tumač priznala pogrešan prevod: "Ponijelo me"

Sudski tumač za španski jezik kazala je 1.6.2022. pred sudijom Vesnom Kovačević, da je dio poruka koje su na engleskom jeziku  proizvoljno prevela i ako nije tumač tog jezika i da se izvinjava ako je nekome time napravila štetu. 

Odbrana je sudu tada ukazala na netačan prevod tri poruke sa engleskog jezika za koje pečatom garantuje upravo tumač za španski jezik. Takođe odbrana je navela da nije bila upoznata sa naredbom za prevod i ako je dala zahtjev da bude od strane tužilaštva upoznata sa svim istražnim radnjama. 

Odbrana nije imali primjedbe na prevod sa španskog već samo sa engleskog za šta tumač nije ni ovlašćen. Posebno su naglasili sporno prevedenu komunikaciju sa engleskog a na kojoj se, kako tvrde, i zasniva optužnica.

-Od 25. strane, sve muke tu počinju. Đe je ona prevela sa engleskog-ukazao je tada  advokat Dragoljub Đukanović.

Sporan i poizvoljan prevod sudskog tumača, koji je i sam to priznao, između ostalog glasi:  "izgleda da će 29. nedelje brod zaobići luku, očekuj nevolje tamo".

- Ja sam proizvoljno to prevela. Izvinjavam se ako sam nekome nanijela štetu. Grize me savjest. Nisam znala da je to ime luke..znate svi znamo engleski.....Ja sam mejlom dovila materijal za prevođenje, obiman...Obrisala sam mejlove  nedavno.....Tu sam grešna, nisam trebala engleski prevodit.-kazao je na tom ročištu sudski tumač nakon reagovanja advokata odbrane.

Advokat Stefan Jovanović je nakon priznanja sudskog tumača naveo da je ovo "proizvoljna optužca, zasnovana na proizvoljnom prevodu".

Sudija Kovačević je zatim  izdala ovom sudkom tumaču naredbu za novo prevođenje uz naglasak da se prevede samo komunikacija sa španskog jezika jer već postoji tumač za engleski i na njegov prevod odbrana nije imala primjedbe.

Povodom toga, a  takođe nako više od godinu dana, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici još izviđa krivičnu prijavu protiv pomenutog tumača.

Oslobađajuća presuda za Krstoviće

OslU podgoričkom  Višem 21.7.2023.  održano suđenje u ponovljenom postupku Budimiru i Marini Krstović zbog pronalaska 1,2 tone kokaina. Sudija Vesna Kovačević je po drugi put izrekla oslobađajuću presudu za Marinu i Budimira Krstović. 

Sudija Vesna Kovačević je do detalja pročitala obrazloženje presude koje se odnosi na ukidno rešenje Apelacionog suda. Ono je slično kao i prvo rešenje, a koje je protal Dan ranije objavio. Izmjene su u pojašnjenju stavki koje su bile dio ukindog rešenja Apelacionog suda koje se odnosilo na prvu presudu.

Između ostalog, sudija je navela da za prvostepeni sud su svjedoci jasno naveli da je droga utovarena u državi gdje su utovarene babane, Ekvador. O tome govore iskazi službenika policije, inspektora...Takođe, sudija je pojasnila u odluci suda da o tome da nema mjesta sumnji da su Krstovići poručioci droge govori i vještačenje plombe koja je pronađena u kontejneru. Ona je navela da se i u izvještaju vještaka i iskazima svjedoka službenika policije navodi da nema oštećenja na originalnoj plombi i da bi druga plomba eventualno koristila da su neka lica izvukla drogu, do čega nije došlo. Takođe, naglasila je da je stav suda da Krstovići nisu imali cilj da urade tako nešto.

Sudija je u obrazloženju, između ostalog navela, da je pristup ovom kontejneru imalo više lica i da ga Krtovići nisu mogli kontrolisati. Kazala je da je stav ovog suda da se prekidom istovara od strane policije onemogućilo da radnici magacina uoče drogu i da im se da prilika da se vidi da li bi istu prijavili. Stav suda je, a što Apelacvionom sudu nije bilo jasno, da svjedočenje službenika policije u kojems e bavodi da je oko magacina bilo više prpadnika policije, njih okod esetak, potvrđeno da je magacin bio "opkoljen" i da ga je služba nadzirala.

"Ne znam zašto tužiteljka nije reagovala, obzirom da je  uočila grešku":

Tumač za španski jezik  Žana Tassan-Mazzocco je u iskazu, koji je dala na osnovu krivične prijave koja je predata zbog spornog djelovanja, navela da "ne zna zašto tužiteljka nije odmah reagovala, obzirom da je odmah uočila grešku".

- Ne mogu prihvatiti navode prijave u dijelu gdje mi se stavlja na teret da je na osnovu mojeg prevoda, tih nekoliko rečenica koje su navedene u krivičnoj prijavi, došlodo takve posledice koja bi se sastojala u određivanju i daljem produženju pritvoraosumnjičenih, a ovdje podnosilaca krivične prijave, niti da je samo na osnovu prevoda tih konkretnih rečenica došlo do podizanja, odnosno stupanja optužnice na pravnu snagu - navodi se u iskazu tumača dat pred ODT ranije, u koji je portal Dan imao uvid.

- S druge strane prihvatam da sam konkretno jednu rečenicu i to rečenicu Looks like wk 29 thay will skip puerto bolivar port-it will have to be Guayaquil that s what msc serbia told me. Konkretno u ovoj rečenici pogrešno sam prevela naziv luke-toponim Guayaquil i to tako što sam riječi Guayaquil prevela kao-nevolja i dodala sam očekuju tamo nevolje". Međutim mene je asocirala riječ Guayaquil na nevolju, obzirom da ta riječ postoji u italijanskom jeziku, a ovo očekuju tamo", proizilazilo mi je iz smisla rečenice, obzirom da su morali zaobići luku Bolivar kako to proizilazi u rečenici - dio je pomenutog iskaza.

Ona je dalje u iskazu navela da: "u odnosu na navode prijave da sam vršila prevod sa engleskog jezika i ako nisam ovlašćeni tumač za engleski, smatram da sam u tom dijelu kriva, jer nisam trebala vršiti prevod sa engleskog.

-U tužilaštvu su mi rekli da se skoncentrišem na španski. Ponijeli me i to što znam engleski i što čitam kompletan taj materijal, ali nisam pravnik i ne shvatam da jedna riječ može promijeniti cijeli tok pravnog postupka i nanijeti štetu ovdje posnosiocima prijave. Kada sam predala prevod mogla se izvršiti ispavka i ne znam zašto tužiteljka nije odmah reagoala obzirom da je odmah uočila grešku, i to baš u odnosu na ovu rečenicu koja je bila napisana na engleskom u originalnom tekstu. Moj prevod je izdvojen iz spisa od starne Višeg suda na glavnom pretresu. Upravo zbog rečenice koju sam prevela sa engleskog jezika - kazala je tada pred ODT tumač.

Tumač je navela tada da nije  dobijala naredbu tužioca za prevođenje osim email, koji je sadržao ogroman materijal i na hiljade poruka razmijenjene putem aplikacije „wats up".

- Tužiteljka mi je dostavila putem maila ogroman matrerijal i to preko 6.000 poruka. Materijal je bio neprečišćen, pa sam je pitala zašto mi nisu izvršili čišćenje tog teksta putem IT tehničara i zatim mi poslali samo španski. Međutim oni su mi poslali rečenice i na engleskom i na srpskom, i to sve izmiješano. Kontretno za ovu rečenicu „site pago", ne smatram da je greška u prevodu, obzriom da nisam ni mogla zaključivati jer nigdje u tom materijalu i porukama nije ispoštovana interpunkcija, ni veliko i malo slovo, tako da je prevod te rečenice u redu - navodi se u pomenutom dokumentu.

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
17. april 2024 09:05