/ foto: lazar ružić
12/05/2023 u 17:12 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

"Uniprom" dopunio krivičnu prijavu protiv Abazovića, Ane Novaković Đurović i saradnika

Predmetnom krivičnom prijavom obuhvatili su državne funkcionere zbog kriminalnih radnji, a u korist EPCG vrijednosti 5,5 miliona eura, što su zajedničkim djelovanjem u grupi

Iz kompanije D.O.O. “Uniprom” Nikšić danas je saopšteno da je dopunjena krivična prijava protiv Dritana Abazovića, Ane Novaković Đurović, Draška Boljevića i Milutina Đukanovića od 25. aprila 2023. godine. Predmetnom krivičnom prijavom obuhvatili su državne funkcionere zbog kriminalnih radnji, "a u korist EPCG vrijednosti 5,5 miliona eura, što su zajedničkim djelovanjem u grupi, naručito društveno opasni, htjeli posledicu, ostvarili je i ona je nastala urušavajući pravni poredak Države sa povećanom društvenom opasnošću djelovanja lica u grupi, sa ovlašćenjima i izraženom posledicom kako materijalno pravne prirode tako i formalno pravne".

Uniprom: Novakovic Đurović objavila kvazi aukcijsku prodaju emisionih kredita za 2022. godinu u 2023. godini

Podsjećanja radi, Uniprom je ranije podnio krivičnu prijavu protiv predsjdnika Vlade Dritana Abazovića, ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ane Novaković Đurović izvršnog direktora Fonda za zaštitu životne sredine Draška Boljevića i Milutina Đukanovića predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.

"Uniprom" podnio prijavu: Abazovića i saradnike optužuju za zloupotrebu i kriminalno udruživanje

- Nakon podnošenja ove krivnične prijave prijavljeni fabrikuju proceduru i post-festum (naknadno) formiraju pravnu proceduralno predviđenu građu u neuspješnom pokušaju da legalizuju svoje radnje i izbjegnu krivično pravnu odgovornost. Način na koji su to uradili osim što sadrži elemente pravne nakaznosti sadrži i elemente direktne namjere kao isturene kote umišljaja da istraju u svojim kriminalnim aktivnostima povećavajući stepen i intezitet zloupotrebe službenih ovlašćenja, neuspješno ali ilustrativno ogole svoj kriminalni karakter koji povećava stepen njihove društvene opasnosti i krivnično pravne odgovornosti...- navodi su prijave.

SADRŽAJ DOPUNE KRIVIČNE PRIJAVE:

1. Emisione kredite u korist EPCG kako je to dato u osnovnoj krivičnoj prijavi upisali su u Registar Eko fonda dana 27.02.2023. godine, a dana 11.04.2023. donijeli akt „Registar emisionih kredita“ koji su naknadno pravno – administrativno opravdali to prethodno unošenje dodatnih em. kredita u korist EPCG. Dokaz: Akt Eko-fonda od 11.04.2023. godine potpisan od strane ovlašćenog lica za vođenje registra Nemanje Pekovića kojeg, po ocjeni Specijalnog tužioca, eventualno saslušati.

Rješenjem ministarke od 27.02.2023. godine drugoprijavljena je donijela Rješenje o dodjeli emisionih kredita sprovođenjem javne aukcije za stacionarna postrojenja za 2022. godinu. U stavu 1 je EPCG – Termolektrani Pljevlja na osnovu javne aukcije dodijeljeno emisionih kredita u vrijednosti od 9.255.775,87 eura. U stavu 2 ovog Rješenja istom operateru su dodijeljene i naknadne količine od 222.515,35t CO2eq za 2022. godinu koje odgovara plaćenom iznosu po osnovu akcize za ugalj i lokalne naknade vezane za eksploataciju uglja i proizovdnju električne energije na ugalj. Stavom 3 citiranog Rješenja predviđeno je da se sredstva za emisione kredite uplaćuju preko državnog trezora na račun Fonda.

U obrazloženju ovog Rješenja stoji da je Ministarstvo ekologije, prostronog planiranja i urbanizma raspisalo javni poziv za dodjelu emisionih kredita za 2022. godinu 14.02.2023. godine. Na taj poziv se prijavilo samo jedno pravno lice i to EPCG. Da je prijava blagovremena i uredna te da subjekat ispunjava uslove za učešće na javnoj aukciji. Da je on dostavio ponudu za otkup emisionih kredita u iznosu od 385.657,33t CO2 po cijeni od 24eura/t i po ukupnoj cijeni od 9.255.755,87eura. Dalje se navodi da je ponuđač po osnovu akcize na ugalj i lokalne naknade vezane za eksploataciju uglja i proizvodnje električne energije na ugalj platio iznos od 5.340.368,28eura za 2022. godinu pa mu se dodjeljuju naknadno besplatni emisioni krediti po ovom osnovu i priznaje količina od 222.515,35t CO2.

Dokaz: Rješenje Ministarstva ekologije, prostronog planiranja i urbanizma od 27.02.2023. godine

Na prvi pogled, za neupućenog, pravni posao izgleda ispravno. Upravo je u njemu sadržana kriminalna količina koju su okrivljeni iskazali u ovoj kriminalnoj aktivnosti, perfidnost i način pokušaja zatvaranja bespravne državne pomoći, prikazuju ovu družinu u realnom svjetlu kao društveno opasnu sa visokim intezitetom kriminalnog djelovanja. To potencira i njihovu društvenu opasnost i stepen ugroženosti javnog interesa urušavajući potpuno povjerenje u sistem – Državu.

Kako javni poziv nije izašao niti u jednom dnevnom glasilu a morao je biti po zakonu objavljen u jednom štampanom mediju, upućuje na njihovu osmišljenu unaprijed donijetu odluku da preduzetim aktivnostima ostvare posledicu odnosno bića krivičnih djela koja im se stavljaju na teret.

Dokaz: Pribaviti pismenu dokumentaciju o radu Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita, eventualno saslušanje:

Radovana Bojovića, sekretara Ministartva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u svojstvu predsjednika Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita sa sjedištem – adresom IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, Kemal Grbović, v.d. generalnog direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, zamjenika predsjedavajućeg Komisije, Zorice Krsmanović, državne sekretarke u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, članice Komisije, Miloša Medenice, državnog sekretara u Ministarstvu finansija, člana Komisije,  Armend Milla, državne sekretarke u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, člana Komisije, Admira Šahmanovića, državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija, člana Komisije, Milana Gazdića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine, člana Komisije, u svojstvu za koje se opredijeli tužilac.

Ovakvo stvaranje privida da se radi o regularnom pravnom poslu apsolutno je pravno neodrživo jer je u suprotnosti sa potrebama, smislom, karakterom „emisionih kredita“, njihove namjene i intencije evropskog prava kojim je precizno uredila, kad, kako i pod kojim uslovima će se dodjeljivati što je okrivljenima očigledno dobro poznato pa i uz ovoliko uloženog napora da se to predstavi na način na koji su upućuje na takav zaključak. Odluka EK je nadnacionalni pravni akt.

Član 9 Ustava Crne Gore glasi: „Potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni su dio unutrašnjeg pravnog poretka, imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drugačije od unutrašnjeg zakonodavstva“

Uredba i fabrikovanje odluka, rješenja i zaključaka ne može se suspendovati pravni značaj i stepen sugestivnosti iza kojeg stoji Ustav. Odluka Komisije EU od 27.04.2011. godine podrazumijeva da je svrha dodjele emisionih kredita postizanje najvećeg mogućeg smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte – CO2. Ova Odluka je prema najvećem pravnom aktu Crne Gore obavezujuća.

Napomenućemo da u skladu sa njenim uputstvom (pasus 7 uvodnih napomena) „za potrebe dodjele emisionih jedinica na temelju referentnih vrijednosti u pitanju treba uzeti u obzir samo udio direktnih emisija u ukupnim emisjama, kako se besplatne emisione jedinice ne bi dodjeljivale za emisiju vezane uz električnu energiju“. Pasus 31 uvodnih napomena Odluke upućuje „budući da se za proizvodnju električne energije ne mogu besplatno dodjeljivati emisione jedinice, osim prelazne besplatne dodjele za proizvodnju električne energije…“.

A sve podatke koji se prikupljaju kao potrebni u ovoj proceduri moraju se tražiti od verifikovanih nezavinsih verifkatora u EU zbog njihovog kvaliteta i tačnosti. Na osnovu izloženog aktivnosti prijavljene kriminalne grupe mogu se podijeliti u tri posebna dijela (događaja) i to:

1. EPCG se ne mogu dodjeljivati besplatni emisioni krediti;

2. Emisiju koju je kupila na aukciji, i navodno platila iznosom cca 9 miliona eura, nije se smjelo raspolagati kako je to učinjeno. Nezakonita je odluka da se EPCG izvrši povrat od cijene postignute na aukciji u iznosu od 4,1 milion eura a radi podrške biznis planu za realizaciju projekta solar „3000+“ i „500+“. Ovo zbog toga što se uplata u budžet Države smatra prihodom budžeta a povraćaj sredstava utroškom koji je u konkretnom slučaju moguće izvršiti samo nakon rebalansa budžeta, pogotovo se ovo nije smjelo uraditi jer ugradnju solarnih panela u datom projektu EPCG naplaćuje od krajnjih potrošača koji su ih ugradili… i

3. naknadno dodijeljeni besplatni emisioni krediti u količini od 222.515,35t CO2 za 2022. godinu navodno kupljena od EPCG kroz utrošak koji su imali plaćajući iznose po osnovu akcize na ugalj i lokalne naknade vezane za eksploataciju uglja i proizvodnju električne energije na ugalj.

Iz naprijed izloženog podnijetu krivičnu prijavu je valjalo dopuniti ovom naknadnom razradom kriminalnog djelovanja prijavljene kriminalne družine i štete koja se prouzrokovala Državi a kroz nedozoljenu državnu pomoć, korist koja je omogućena EPCG a po zakonu joj nije pripadala.

- Smatramo da će Specijalni tužilac prepoznati u radnjama okrivljenih sve elemente bića krivičnog djela na niovu osnovane sumnje, pokrenuti postupak utvrđivanja tačnosti naprijed navedenih činjenica, izvođenje svih predloženih dokaza i na osnovu njih donijeti odgovarajuću odluku. Kako su prijavljena lica sa ovlašćenjima, visoki državni funskcioneri, intezitet kršenja i međunarodnih a priznatih i domaćih pravnih akata (zakona), težine posledica koje su nastupile i po pravni sistem i po budžet Crne Gore, neophodno je u ovoj krivično pravnoj stvari urgentno postupanje- navodi se u dopuni krivične prijave.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
20. april 2024 02:16