Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom VAJARI SVETOZAR I SVETOMIR RADOVIĆ ZATEČENI PRESUDOM OSNOVNOG SUDA U SLUČAJU „KUPAČICA”
Mugoši i Vučeliću da plate 18.900 eura
Sa jednog od uviđaja tokom spora (arhiva „Dana”) Mugoši i Vučeliću da plate 18.900 eura U presudi se ističe kako je utvrđeno da je razdvajanjem skulpture i luka sa bareljefima, uklanjanjem i postavljanjem u horizontalni položaj u dvorište sada DOO putevi došlo do povrede autorskog prava vajara Radović. Svi ostali tužbeni zahtjevi vajara Radović su odbijeni
Va­ja­ri Sve­to­zar i Sve­to­mir Ra­do­vić za­te­če­ni su pre­su­dom Osnov­nog su­da i ža­li­će se Vi­šem su­du jer su svi nji­ho­vi tu­žbe­ni za­htje­vi od­bi­je­ni u slu­ča­ju „Ku­pa­či­ca”. U pre­su­di se is­ti­če da je po­vri­je­đe­no autor­sko pra­vo u di­je­lu gdje je odvo­je­na re­ljef od sklup­tu­re i da je ona osta­vlje­na u ho­ri­zon­tal­ni po­lo­žaj u dvo­ri­šte sa­da pred­u­ze­ća Pu­te­vi. Svi osta­li tu­žbe­ni za­htje­vi va­ja­ra Ra­do­vi­ća su od­bi­je­ni. Po­seb­no su za­te­če­ni di­je­lom pre­su­de gdje pi­še da mo­ra­ju da pla­te biv­šem gra­do­na­čel­ni­ku Mi­o­mi­ru Mu­go­ši i di­rek­to­ru Vo­do­vo­da Vla­da­nu Vu­če­li­ću da is­pla­te 18.900 eura na ra­čun sud­skih tro­ško­va. Ipak, ni­su že­lje­li da ko­men­ta­ri­šu ni­je­dan seg­ment pre­su­de su­di­je Di­ja­ne Rov­ča­nin, s ob­zi­rom na to da spre­ma­ju žal­bu Vi­šem su­du, za šta ima­ju rok 15 da­na od pri­je­ma pre­su­de.
Ra­do­vi­ći su pro­tiv grad­skih pred­u­ze­ća Ze­le­ni­lo, Ko­mu­nal­nih i Po­greb­nih uslu­ga i Či­sto­će, Vla­da­na Vu­če­li­ća i Mi­o­mi­ra Mu­go­še, kao i fir­me „Di­am Bor” i „Ele­va­tor” po­kre­nu­li spor na ime na­dok­na­de šte­te za za­šti­tu autor­skih pra­va pri­li­kom ru­še­nja umjet­nič­kog dje­la „Če­žnja” u par­ku Iva­na Mi­lu­ti­no­vi­ća i tra­ži­li na ime na­kna­de ma­te­ri­jal­ne i ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te po 750.000 eura, od­no­sno mi­li­on ipo eura ukup­no. Ipak, po­sle 17 go­di­na su­đe­nja oko Ku­pa­či­ce, kraj se ni ne na­zi­re, već idu sve iz po­čet­ka jer sma­tra­ju, ka­ko su to vi­še pu­ta to­kom su­đe­nja i po­na­vlja­li da uni­šta­va­nje mo­mu­men­tal­ne skulp­tu­re od 4,20 me­ta­ra i 14 ba­re­lje­fa u pri­lep­skom mer­me­ru pred­sta­vlja kul­tu­ro­cid ka­ka isto­ri­ja umjet­no­sti ni­ka­da ni­je za­pam­ti­la.
Ka­ko se na­vo­di u pre­su­di, dje­li­mič­no je usvo­jen tu­žbe­ni za­htjev da je do­šlo do po­vre­de autor­skih pra­va tu­ži­la­ca na autor­skom dje­lu- skulp­tu­ri „Ku­pa­či­ca” u mer­me­ru i lu­ku sa ba­re­lje­fi­ma na fon­ta­ni ko­ja se na­la­zi­la u par­ku Iva­na Mi­lu­ti­no­vi­ća u Pod­go­ri­ci, ali je od­bi­jen po pet osno­va.
- Od­bi­ja se kao neo­sno­van tu­žbe­ni za­htjev u di­je­lu ko­jim je tra­že­no da se u od­no­su na tu­že­ne Vla­da­na Vu­če­li­ća i Mi­o­mi­ra Mu­go­še utvr­di da su po­vri­je­di­li autor­ska pra­va Ra­do­vi­ća, na autor­skom dje­lu- skulp­tu­ri Ku­pa­či­ce. Kao neo­sno­van je od­vi­jen tu­žbe­ni za­htjev i u di­je­lu ko­jim je tra­že­no da se na­lo­ži tu­že­nim da po­ru­še­no autor­sko dje­lo tu­ži­la­ca iz­ra­de na pro­jek­to­va­no mje­sto i po istom pro­jek­tu u par­ku Iva­na Mi­lu­ti­no­vi­ća, a u sa­rad­nji sa tu­ži­o­ci­ma. Od­bi­jen je kao neo­sno­van i tu­žbe­ni za­htjev u ko­jem je tra­že­no da se tu­že­ni oba­ve­žu da tu­ži­o­ci­ma, bra­ći Ra­do­vić na ime na­kna­de ma­te­ri­jal­ne i ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te so­li­dar­no is­pla­te iz­nos od po 750.000 eura. Kao neo­sno­van je od­bi­jen i za­htjev ko­jim je tra­že­no da se na­ve­de­na pre­su­da ob­ja­vi na tro­šak svih tu­že­nih - na­vo­di se iz­me­đu­o­sta­log u pre­su­di.
Istom pre­du­gom, va­ja­ri­ma Sve­to­za­ru i Sve­to­mi­ru Ra­do­vi­ću je na­lo­že­no da na ime na­kna­de tro­ško­va po­stup­ka na ime an­ga­žo­va­nja advo­ka­ta za pu­no­moć­ni­ka Vla­da­nu Vu­če­li­ću i Mi­o­mi­ru Mu­go­ši is­pla­te 18.900 eura uz obra­zlo­že­nje za sva­ku stav­ku.
- Iz­nos se od­no­si na za­stu­pa­nja na 11 odr­ža­nih ro­či­šta u iz­no­su od 9.900 eura, te pri­stu­pa na šest od­lo­že­nih ro­či­šta u iz­no­su od 2.700 eura što či­ni iz­nos od 12.600 eura. Na­ve­de­ni iz­nos sud je uve­ćao za 50 od­sto ili 6.300 eura na ime ne­za­stu­pa­nja tu­že­nog Mi­o­mi­ra Mu­go­še shod­no ta­rif­nom bro­ju 11 AT, ta­ko da ukup­no do­su­đe­ni tro­ško­vi iz­no­se 18.900 eura- na­vo­di se na kra­ju obra­zlo­že­nja pre­su­de.
S.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"