Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija RADNICI IZ PODGORICE I CETINJA NOVOGODIŠNJU NOĆ PROVELI NA ULICI TRAŽEĆI ISPLATU ZARADA, POVEZIVANJE STAŽA I OTPREMNINE
Vlast ne mari zbog prazne trpeze
Radnici Košute u novogodišnjoj noći Vlast ne mari zbog prazne trpeze Da li je u ovoj noći opravdan epitet koji nosi naša država – država socijalne pravde i država sa ustavotvornim i pravnim uređenjem – u kojoj obespravljeni radnici čekaju novu godinu van svojih domova na temperaturi ispod nule – pitao je Martinović
Biv­ši rad­ni­ci ce­tinj­skog pred­u­ze­ća Ko­šu­ta do­če­ka­li su No­vu go­di­nu is­pred zgra­de Pri­je­sto­ni­ce Ce­ti­nje, gdje su po­ku­ša­li da skre­nu pa­žnju nad­le­žnih na pra­zne tr­pe­ze i dže­po­ve, ko­ji su po­sle­di­ca tran­zi­ci­je ko­ja je za biv­še za­po­sle­ne u toj fa­bri­ci bi­la po­gub­na.
Pre­ma ri­je­či­ma advo­ka­ta ste­ča­ja­ca Ko­šu­te Pe­tra Mar­ti­no­vi­ća, Ce­ti­nje ne­ka­da ni­je ima­lo ne­za­po­sle­nih i glad­nih, a sli­ka rad­ni­ka Ko­šu­te is­pred zgra­de Op­šti­ne ne­dvo­smi­sle­no po­ka­zu­je ka­kvo je sa­da sta­nje.
– Ne­ko je no­vo­go­di­šnju noć pro­veo u ka­fi­ći­ma, ne­ki sa svim luk­su­zom u elit­nim ho­te­li­ma dok su ste­čaj­ci Ko­šu­te u hlad­noj mo­no­to­noj ce­tinj­skoj no­ći bi­li is­pred zgra­de Op­šti­ne, u gra­du ko­ji ne­kad ni­je imao ne­za­po­sle­nih i glad­nih. Oče­ku­ju pr­ven­stve­no is­pla­tu de­set mje­seč­nih za­ra­da pri­ja­vlje­nih na dan otva­ra­nja ste­čaj­nog po­stup­ka, kao pri­o­ri­tet­nih po­vje­ri­la­ca od mar­ta 1996. go­di­ne, spa­ja­nje rad­nog sta­ža za vri­je­me tra­ja­nja ste­čaj­nog po­stup­ka. Na­kon to­ga oče­ku­ju da im se u do­gled­nom vre­me­nu is­pla­ti­ti ot­prem­ni­na od 200 do 400 eura po go­di­ni rad­nog sta­ža, ko­ja im ap­so­lut­no pri­pa­da – re­kao je Mar­ti­no­vić.
On je ka­zao da zbog sli­ke glad­nih rad­ni­ka u no­vo­go­di­šnjoj no­ći tre­ba da se za­bri­nu dr­ža­va i nje­ni funk­ci­o­ne­ri za­jed­no sa re­sor­nim mi­ni­star­stvi­ma i Fon­dom ra­da.
– Da li je u ovoj no­ći oprav­dan epi­tet ko­ji no­si na­ša dr­ža­va – dr­ža­va so­ci­jal­ne prav­de i dr­ža­va sa usta­vo­tvor­nim i prav­nim ure­đe­njem – u ko­joj obes­pra­vlje­ni rad­ni­ci če­ka­ju No­vu go­di­nu van svo­jih do­mo­va na tem­pe­ra­tu­ri is­pod nu­le.
Ova noć i nji­hov do­ček van svo­jih do­mo­va, krun­ski su do­kaz da ovi obes­pra­vlje­ni rad­ni­ci-ste­čaj­ci za­slu­žu­ju ono što im je ote­to, pre­ko Pri­vred­nog su­da i od­re­đe­nih po­je­di­na­ca – ka­zao je Mar­ti­no­vić.
Rad­ni­ci­ma se u no­vo­go­di­šnjoj no­ći obra­tio i pred­stav­nik URA na Ce­ti­nju Fi­lip Adžić.
– Osje­ća­mo mo­ral­nu oba­ve­zu da po­dr­ži­mo vas obes­pra­vlje­ne, po­kra­de­ne i po­ni­že­ne rad­ni­ke. Bor­bu za va­ša pra­va iz luk­su­za ho­te­la Splen­di­da, Pa­la­sa ili Bjan­ke osta­vlja­mo oni­ma ko­ji to već go­di­na­ma bez­u­spje­šno ra­de, a na­ša bor­ba ogle­da­će se u so­li­dar­no­sti sa svi­ma va­ma ko­ji po­sli­je vi­še de­ce­ni­ja ra­da se­bi ne mo­že­te pri­u­šti­ti ni pri­stoj­nu tr­pe­zu za no­vo­go­di­šnju noć, a ka­mo­li do­ček u ne­kom od po­me­nu­tih ho­te­la, sto­ga i u bu­du­će ra­ču­naj­te da će­mo bi­ti uz vas – re­kao je Adžić.
Pred­sjed­ni­ca od­bo­ra rad­ni­ka Di­ja­na Vu­jo­vić ka­za­la je za „Dan” da su ova­kvu od­lu­ku do­ni­je­li jer že­le da po­ru­če da su i u no­vo­go­di­šnjoj no­ći, ka­da su lju­di uglav­nom sa svo­jim po­ro­di­ca­ma i u kru­gu naj­dra­žih, rad­ni­ci Ko­šu­te pri­mo­ra­ni da se bo­re za svo­ja pra­va jer su osta­vlje­ni na uli­ci, glad­ni, po­ni­že­ni i obes­pra­vlje­ni.
– Već dva mje­se­ca sto­ji­mo ov­dje is­pred Op­šti­ne i ni­ko od nad­le­žnih nam se ni­je obra­tio. Gra­do­na­čel­nik Ce­ti­nja obra­tio nam se ju­če i re­kao da Pri­je­sto­ni­ca ni­je nad­le­žna za rje­ša­va­nje na­ših pro­ble­ma i da on ni­je pot­pi­sao pro­to­kol za pro­da­ju fa­bri­ke, iako smo mi na te­le­vi­zi­ji vi­dje­li ka­da je pot­pi­si­vao taj pro­to­kol. Ka­zao je da mi mo­že­mo ov­dje sta­ja­ti još go­di­nu, ali da nam on ne mo­že po­mo­ći u rje­ša­va­nju na­ših za­htje­va. Re­kao nam je da se obra­ti­mo mi­ni­star­ki ra­da i da ide­mo is­pred Pri­vred­nog su­da, ali mi ne­ma­mo od če­ga da pla­ti­mo auto­bus ko­ji bi nas od­vo­zio u Pod­go­ri­cu. Za­to će­mo za­mo­li­ti gra­do­na­čel­ni­ka, ako već sma­tra da ne mo­že­mo sta­ja­ti is­pred Op­šti­ne, da nam ob­zbi­je­di dva auto­bu­sa, pa će­mo mi sva­ki dan ići is­pred Mi­ni­star­stva ra­da i Pri­vred­nog su­da da tra­ži­mo na­ša pra­va – ka­za­la je Vu­jo­vić.B.M. - Z.P.


Da­ki­ćev­ci sed­mu No­vu go­di­nu če­ka­li is­pred Vla­de

No­vu go­di­nu su na uli­ci do­če­ka­li i biv­ši rad­ni­ci i po­vje­ri­o­ci „Ra­do­ja Da­ki­ća”. Pred­stav­ni­ci 1,8 hi­lja­da rad­ni­ka već se­dam go­di­na no­vo­go­di­šnju noć če­ka­ju is­pred zgra­de Vla­de.
– Tim istim rad­ni­ci­ma ko­ji sje­de is­pred zgra­de Vla­de dok ih ču­va kor­don po­li­ci­je, du­gu­je se po osno­vu pra­vo­sna­žnih pre­su­da 50 mi­li­o­na eura. Sra­mo­ta je da ovo ra­de od sta­rih lju­di ko­ji su po­šte­nim i pre­da­nim ra­dom do­pri­no­si­li dr­ža­vi. Ta ista dr­ža­va sa­da im okre­će le­đa – po­ru­čio je pred­sjed­ni­k ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra po­vje­ri­la­ca fa­bri­ke Mi­la­n Vuk­če­vić.
Rad­ni­ci „Ra­do­ja Da­ki­ća” pro­te­stu­ju mir­no već šest go­di­na tra­že­ći 77 ne­iz­mi­re­nih za­ra­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"