Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovi tjelohranitelji umalo živi izgoreli * Šarićev saradnik na listi DPS-a * Advokat „Dana” nezakonito uhapšen * Platio kauciju 100.000 pa pobjegao * Milovi tjelohranitelji umalo živi izgoreli * Modna revija kruna projekta * Četiri dana „slatkog” slavlja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Olga Nikčević, predsjed.centra za zaštitu potrošača:
Ako se uvoznici ne budu strože kažnjavali zbog uvoza otrovnih igračaka i ne budu morali voditi računa o deklaracijama i garancijama, nikada se nećemo izboriti sa ovim problemom.

Vic Dana :)

- Koja je razlika između mobilnog i žene?
- U mobilni uspeš10 eura i možeš da pričaš šta hoćeš, a ženi daš cijelu platu i moraš da ćutiš!

Došao policajac kući, a kad ono njegova žena gola na krevatu.
On će ženi:
- Ženo, govori gdje je, ubiću i tebe i njega!
-Nema nikog, šta ti je?
-Ma ženo, govori gdje je!
-Nema nikog! - opet će žena.
Ode on u jednu sobu, nikog nema, zatim u drugu sobu, isto nema nikog. Pogleda u ormar, opet nema nikog.
Napokon pogleda pod krevet, a kad tamo mu polugoli čovjek pruža 20 eura.
Uze on tih 20 eura i reče:
Vidi stvarno, nema ga ni pod krevetom!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PROGRAMOM OD 27 DOGAĐAJA NASTAVLJENA AFIRMACIJA HERCEGNOVSKOG ZALEĐA Orjen, planina kraj mora
HER­CEG NO­VI - Pod­stak­nu­ti po­zi­tiv­nim re­ak­ci­ja­ma jav­no­sti iz lo­kal­ne upra­ve po­ru­ču­ju da na­sta­vlja­ju sa ak­ci­ja­ma ko­je pro­mo­vi­šu Or­jen i her­ceg­nov­sko za­le­đe. Ovog pu­ta to će bi­ti u okvi­ru no­vog za­jed­nič­kog pro­gra­ma pod na­zi­vom „Or­jen, pla­ni­na kraj mo­ra“.
- Ovaj pro­gram na­mi­je­njen je pr­ven­stve­no No­vlja­ni­ma. Ide­ja-vo­di­lja je da se mje­šta­ni­ma kon­ti­nu­i­ra­no uka­zu­je kroz raz­li­či­te pro­gra­me na vri­jed­no­sti na­šeg za­le­đa, jer oni su ti ko­ji sju­tra tre­ba svo­jim go­sti­ma da pre­po­ru­če po­sje­tu Or­je­nu.
U ovoj se­zo­ni ka­len­dar će bi­ti re­a­li­zo­van u pro­du­že­nom tra­ja­nju u od­no­su na pr­ve dvi­je, ta­ko da će se od­vi­ja­ti u raz­do­blju od po­čet­ka no­vem­bra 2017, do pr­vih da­na ma­ja 2018. go­di­ne. Ka­len­dar ob­u­hva­ta 27 do­ga­đa­ja iz raz­li­či­tih obla­sti, raz­vr­sta­nih u edu­ka­tiv­ne, sport­ske, za­bav­ne i re­kre­a­tiv­ne. Go­to­vo svi do­ga­đa­ji se od­vi­ja­ju vi­ken­dom, ka­ko bi se omo­gu­ći­la bo­lja po­sje­će­nost - sa­op­šti­li su iz her­ceg­nov­ske lo­kal­ne upra­ve.
No­si­o­ci ovih ak­tiv­no­sti, osim Agen­ci­je za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na, kao ko­or­di­na­to­ra pro­gra­ma, su: PK „Su­bra“, NVO Or­jen Out­do­or, AK „Ni­sko­gor­ci“, Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i eko­lo­gi­ju, MZ Ka­me­no-Žli­je­bi, MZ Su­šće­pan-Ra­ti­še­vi­na-Tre­be­sin, NVO „Or­ka“, ko­no­ba Si­ki­mić , NVO „Eko Bo­ka” i pa­ra­glaj­ding klub „Adri­afly”. Pro­gram se re­a­li­zu­je uz po­dr­šku Op­šti­ne Her­ceg No­vi i lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je.
-Za one ko­ji sma­tra­ju da mo­gu da­ti do­pri­nos u or­ga­ni­za­ci­ji još ne­kog do­ga­đa­ja, osta­je po­ziv da nam se pri­klju­če i da za­jed­nič­ki do­go­vo­ri­mo do­dat­ne ter­mi­ne i osmi­sli­mo pro­gram- po­ru­či­li su iz lo­kal­ne upra­ve.
Pr­va ma­ni­fe­sta­ci­ja za­ka­za­na je već za su­bo­tu, 4. no­vem­bar, obi­lje­ža­va­njem Svjet­skog da­na kli­mat­skih pro­mje­na kroz vo­lon­ter­sku ak­ci­ju na ure­đe­nju Ko­to­bilj­skog iz­vo­ra
Or­ga­ni­za­to­ri ove ma­ni­fe­sta­ci­je su Agen­ci­ja za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na, Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i eko­lo­gi­ju, MZ Ka­me­no-Žli­je­bi i pred­u­ze­će „Či­sto­ća”.
Iz Agen­ci­je za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na po­zi­va­ju sve za­in­te­re­so­va­ne da im se to­ga da­na pri­dru­že kod Ko­to­bilj­skog iz­vo­ra i da za­jed­nič­kim vo­lon­ter­skim ra­dom lič­no do­pri­ne­su na­po­ri­ma ci­je­log čo­vje­čan­stva usmje­re­nim na ubla­ža­va­nje kli­mat­skih pro­mje­na iza­zva­nih sve ve­ćim ljud­skim dje­lo­va­njem.
- Ko­to­bilj­skom iz­vo­ru, od­mo­ri­štu sta­rog pje­šač­kog pu­ta Her­ceg No­vi-Ka­me­no, bi­će or­ga­ni­zo­va­na pre­zen­ta­ci­ja teh­ni­ke iz­ra­de tra­di­ci­o­nal­nih te­ra­sa­stih nji­va u teh­ni­ci grad­nje na su­vo, uz sad­nju autoh­to­nog bi­lja ovog po­dne­vlja na no­vo­u­re­đe­nim po­vr­ši­na­ma - sa­op­šte­no je iz Agen­ci­je.
Or­ga­ni­za­to­ri obez­bje­đu­ju ru­ka­vi­ce i alat, kao i sen­dvi­če i osvje­že­nje.K.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"