Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kad ne kazniš SAJ, zlostavlja i Interventna * Duško ponovo pokreće televiziju * Blažu za kiriju plaćaju 57.000 eura * Kuljača iz zatvora gradi dvije vile * Kad ne kazniš SAJ, zlostavlja i Interventna * Alternativna istorija i njeni istoričari * Pravna država
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Magda Peternek, pjesnik:
– U nekim selima će, vele, biti i struja uvedena jer nema smisla da čeljad u mraku dočekaju 22. vijek.

Vic Dana :)

Šta je to nindža dijeta?
– Jedeš sve, ali paziš da te niko ne vidi.

Stoje dva čovjeka na santi leda. Kaže jedan:
– Vidi, spaseni smo!
– Kako znaš?
– Evo ide Titanik.

Razgovaraju dvije flaše piva, pa jedna kaže:
– Ma, ‘ajmo večeras kod mene, imam praznu gajbu!

Ćaskanje sa bivšim:
– Želiš li me?
– Želim te!
– Kako?
– Pod zemljom!

– Koji je najmasniji vic na svijetu?
– Onaj koji je napisan na hartiji od bureka!

Šta se dobije kada se spoje četiri sveštenika?
–POP GRUPA!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZGRADNJOM MODERNIH SAOBRAĆAJNICA BIHOR POSTAJE PRIVLAČNA DESTINACIJA Svi putevi vodiće u Petnjicu Izgradnjom saobraćajnica, uz autoput Bar- Boljare, siguran sam da će Bihor, između ostalog, postati izuzetno posjećena turistička destinacija – poručio je Samir Agović
PET­NjI­CA – Us­po­sta­vlja­njem bo­lje sa­o­bra­ćaj­ne po­ve­za­no­sti sa su­sjed­nim gra­do­vi­ma, na če­mu se in­ten­ziv­no ra­di, do­la­ze bo­lji da­ni za či­ta­vo pod­ruč­je Bi­ho­ra – oci­je­nio je pred­sjed­nik op­šti­ne Pet­nji­ca Sa­mir Ago­vić. On je ka­zao da je Pet­nji­ca u mi­nu­lom pe­ri­o­du bi­la sa­o­bra­ćaj­no izo­lo­va­na i da je to bio je­dan od glav­nih raz­lo­ga za nje­nu sve­u­kup­nu stag­na­ci­ju. Is­ta­kao je da će se iz­grad­njom no­vih pu­te­va pro­mi­je­ni­ti sa­da­šnje sta­nje i da će Pet­nji­ca po­sta­ti pri­vlač­no mje­sto za ži­vot lo­kal­nog sta­nov­ni­šta i za in­ve­sti­to­re ko­ji že­le svoj ka­pi­tal da ula­žu na pro­sto­ru Bi­ho­ra.
-Po­nov­nim us­po­sta­vlja­njem Op­šti­ne Pet­nji­ca na­še ak­tiv­no­sti su bi­le usmje­re­ne ka stva­ra­nju bo­ljih uslo­va za ži­vot lo­kal­nog sta­nov­ni­štva. Shva­ti­li smo da je naj­pri­o­ri­tet­ni­ji za­da­tak da us­po­sta­vi­mo bo­lju sa­o­bra­ćaj­nu po­ve­za­nost sa su­sjed­nim gra­do­vi­ma. Ta­ko smo kod dr­žav­nih or­ga­na kan­di­do­va­li vi­še pr­o­je­ka­ta ko­ji se ti­ču re­kon­struk­ci­je sta­rih i iz­grad­nje no­vih pu­te­va. Na op­šte za­do­volj­stvo, na­ši za­htje­vi su uva­že­ni ta­ko da već ima­mo kon­kret­na rje­še­nja za pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce, što ja­sno uka­zu­je da će Pet­nji­ca ubr­zo bi­ti mje­sto u ko­je se na lak na­čin mo­že do­ći iz prav­ca Be­ra­na, Bi­je­log Po­lja i Ro­ža­ja – na­veo je Ago­vić.
On je ka­zao da ga po­seb­no ra­du­je što je iz­grad­njom pr­ve di­o­ni­ce pu­ta do lo­ka­li­te­ta Pod­va­de po­če­la re­kon­struk­ci­ja pu­ta Pet­nji­ca - Be­ra­ne.
-Pro­šle go­di­ne je za­vr­še­na re­kon­struk­ci­ja pr­ve fa­ze pu­ta Be­ra­ne – Pet­nji­ca od 3.650 me­ta­ra gdje je Di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj ulo­ži­la oko če­ti­ri mi­li­o­na eura. To je naj­ve­ća in­ve­sti­ci­ja u isto­ri­ji Pet­nji­ce. Ti ra­do­vi pred­sta­vlja­ju uvod u re­kon­struk­ci­ju i mo­der­ni­za­ci­ju či­ta­vog pu­ta ko­ji od Pet­nji­ce vo­di do Be­ra­na. To je ve­li­ka stvar za či­ta­vi kraj, jer bez raz­vi­je­ne put­ne in­fra­struk­tu­re ne mo­že­mo ima­ti in­ve­sti­to­re i no­va rad­na mje­sta - na­veo je Ago­vić.
Ka­zao je da je u to­ku i iz­ra­da pro­jek­ta za re­kon­struk­ci­ju di­o­ni­ca re­gi­o­nal­nog pu­ta Tr­pe­zi Ka­la­če – Ro­ža­je či­ja je vri­jed­nost 250.000 eura. Na­gla­sio je da su sred­stva obez­bi­je­di­li Vla­da Cr­ne Go­re i Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja, pre­ko Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va. Na­gla­sio je da je pla­ni­ra­na i re­kon­struk­ci­ja pu­ta ko­ji, pre­ko Lje­šni­ce, Pet­nji­cu po­ve­zu­je sa ma­gi­stral­nim pu­tem Be­ra­ne- Bi­je­lo Po­lje.
-Po­sve­će­ni smo na­la­že­nju sred­sta­va za iz­ra­du pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je za put Bi­o­ča- Pet­nji­ca ko­ji pred­sta­vlja naj­kra­ću ve­zu sa ma­gi­stral­nim pu­tem Be­ra­ne – Bi­je­lo Po­lje. Svje­sni smo da su sred­stva ko­ja se ula­žu u sa­o­bra­ćaj­nu in­fra­struk­tu­ru ve­li­ka, ali je to pri­je­ko po­treb­no sje­ve­ru. Jer, iz­grad­njom ovih sa­o­bra­ćaj­ni­ca, uz auto­put Bar- Bo­lja­re, si­gu­ran sam da će Bi­hor, iz­me­đu osta­log, po­sta­ti iz­u­zet­no po­sje­će­na tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja – po­ru­čio je Ago­vić.D.J.


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"