Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-03-06 KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI U PRVOM MEČU ČETVRTFINALA EVROKUPA VEČERAS (18.15) GOSTUJU DARUŠAFAKI
Nemaju šta da izgube
Nemaju šta da izgube
Za ko­šar­ka­še Bu­duć­nost Vo­li ne­ma od­mo­ra, po­što su od­mah po­sli­je is­cr­plju­ju­ćeg du­e­la sa Par­ti­za­nom pro­du­ži­li za Is­tan­bul na pr­vu utak­mi­cu če­tvrt­fi­na­la Evro­ku­pa sa Da­ru­ša­fa­kom. O kva­li­te­tu tur­skog pred­stav­ni­ka ma­nje-vi­še je sve po­zna­to. Spa­da­ju u red naj­u­žih fa­vo­ri­ta za osva­ja­nje ovog tak­mi­če­nja, ta­ko da će Pod­go­ri­ča­ni bi­ti na ve­li­kim is­ku­še­nji­ma.
- Naš pro­tiv­nik je tim ko­ji je stvo­ren da ide do kra­ja, da po­bi­je­di na ovom tak­mi­če­nju. Ima­ju kom­plet­nu ro­ta­ci­ju, po­kri­ve­ni su na sva­koj po­zi­ci­ji sa naj­ma­nje dva igra­ča. Ima­ju ta­le­nat, is­ku­stvo, lo­gi­sti­ku. Sem to­ga, nji­hov tre­ner je je­dan od onih ko­ji su pro­mi­je­ni­li isto­ri­ju evrop­ske ko­šar­ke. Ve­li­ki uspjeh na sva­kom ni­vou, u sva­kom tak­mi­če­nju. Po­no­sni smo što smo za­slu­ži­li šan­su da se su­o­či­mo sa ova­kvim pro­tiv­ni­kom. Da­će­mo sve od se­be u ovom me­ču, po­ru­čio je tre­ner Bu­duć­nost Vo­li Alek­san­dar Dži­kić.
Pla­vi će mo­ra­ti da po­ka­žu čvr­sti­nu ka­rak­te­ra i uz­dig­nu se po­sli­je šo­kant­nog po­ra­za od Par­ti­za­na ako že­le da do­đu u pri­li­ku da za­pri­je­te Da­ru­ša­fa­ki.
- Ne­ma mno­go kal­ku­la­ci­ja pred ovaj du­el. Ra­di se o kva­li­tet­nom ti­mu pra­vlje­nom za Evro­li­gu. Ima­ju dru­gu od­bra­nu u Evro­ku­pu i tur­skom šam­pi­o­na­tu. Po utak­mi­ci pri­ma­ju oko 72 po­e­na. Od­lič­ni su atlet­ski sa do­sta pik en rol igre. Pr­va vi­o­li­na im je Vil­be­kin. Na na­ma je da na­pra­vi­mo re­ak­ci­ju po­sli­je Par­ti­za­na i da po­ku­ša­mo da na­đe­mo naš ri­tam, re­kao je po­moć­ni tre­ner Pod­go­ri­ča­na Igor Đa­le­tić.
Iako pro­tiv­ni­ku pre­pu­šta ulo­gu fa­vo­ri­ta Pe­tar Po­po­vić na­ja­vlju­je da će se nje­go­va eki­pa že­sto­ko bo­ri­ti.
- Zna­mo da su ve­o­ma do­bar tim, mno­go ta­len­ta i is­ku­stva. Že­le da osvo­je Evro­kup, to svi zna­ju. U ovom me­ču ni­smo fa­vo­ri­ti, ali će­mo se bo­ri­ti. Ima­li smo do­bre utak­mi­ce pro­tiv ve­o­ma do­brih ti­mo­va, pa je ve­ći­na ko­šar­ka­škog svi­je­ta iz­ne­na­đe­na da smo u plej-ofu
Na dru­goj stra­ni tre­ner Da­ru­ša­fa­ke Dej­vid Blat sma­tra da je Bu­duć­nost Vo­li već na­pra­vi­la od­li­čan po­sao pla­sma­nom u če­tvrt­fi­na­le.
- Ovo je li­jep dio go­di­ne i za igra­če i na­vi­ja­če. Plej-of do­no­si naj­bo­lje ti­mo­ve i naj­vi­ši ni­vo tak­mi­če­nja. Bu­duć­nost je ura­di­la od­li­čan po­sao ove se­zo­ne da bi uop­šte do­šla dov­dje i ima kva­li­tet­ne igra­če do­bro vo­đe­ne. Mo­ra­li smo da ra­di­mo na­por­no ci­je­le se­zo­ne da bi do­šli do ove fa­ze i že­li­mo da na­sta­vi­mo ne bi li do­sti­gli mak­si­mum.N.Z.


Dru­go po­lu­vri­je­me za za­bo­rav

Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li su pro­tiv Par­ti­za­na od go­to­vog na­pra­vi­li ve­re­si­ju. Uspje­li su da pro­spu plus 18 iz pr­vog po­lu­vre­me­na i da u na­stav­ku pre­tr­pe re­zul­tat­ski bro­do­lom.
- S ob­zi­rom na okol­no­sti od­i­gra­li smo iz­ne­na­đu­ju­će do­bro pr­vo po­lu­vri­je­me. On­da nam se de­sio neo­bja­šnjiv pad. Ne znam da li je to pro­iz­vod sve­ga što se de­ša­va­lo u pret­hod­nom pe­ri­o­du. Pro­sto je neo­bja­šnji­vo. Upo­zo­ra­va­li smo na po­lu­vre­me­nu da će oni kre­nu­ti agre­siv­ni­je u na­stav­ku i da pro­tok lop­te mo­ra da bu­de još br­ži. Me­đu­tim, pod­ba­ci­li smo u svim ele­men­ti­ma. Sko­ku, od­bra­ni, pro­ma­ši­va­li smo otvo­re­ne šu­te­ve, ba­ca­nja... Ni­smo ima­li ras­po­lo­že­nog igra­ča da raz­bi­je nji­hov ri­tam, po­ku­šao je da ob­ja­sni ve­li­ki pad Igor Đa­le­tić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"