zatvor spuz / - DAN
06/05/2021 u 20:19 h
Željka BojanićŽeljka Bojanić
StoryEditor

Бурно у затворима: Од штрајкова глађу до одузимања бодежа, телефона, игала и шприцева

Управа за извршење кривичних санкција, у свом извјештају за 2020. годину навела је и улагања у систем безбједности. Па је тако побољшан и видео надзор

Прошла година у црногорским затворима било је доста "бурна". Великим бројем претреса откривено је  1.212 недозвољених ствари. Укупно је било, унутар затвора. 53 штрајка глађу,а  покренуто је више од 1000 дисциплинских поступака. Затворски службеници су принуду користили 71 пут. Управа за извршење кривичних санкција, у свом извјештају за 2020. годину навела је и улагања у систем безбједности. Па је тако побољшан и видео надзор.

ПРЕТРЕСИ

Једна од основних функција Управе за извршење кривичних санкција је очување безбједности. Службеници обезбјеђења су у складу са својим законским овлашћењима у вршењу послова обезбјеђења током 2020.године кроз редовну процедуру претреса ухапшених лица и просторија у којима су ова лица смјештена и њихових заједничких просторија, обавили укупно 1.254 претреса.

-На пријавницама УИКС-а кроз редовну контролу лица која улазе у УИКС по разним основама током извјештајне године обављено је укупно 19.520 претреса лица која су дошла у Управу по разним основама. Приликом извршених претреса пронађено је одузето укупно 1.212 ствари и предмета чије држање и употреба нијесу дозвољени у затвору-наводе у извјештају УИКС-а за 2020. годину.

Током прошле године одузето је: 15 ПВЦ замотуљака са прашкастом и биљном материјом непознате врсте и поријекла,  321 таблете, 10 шприцева, 22 игле, 409 мобилни телефона, 139 пуњача за мобилне телефоне, 31 сим картице, 13 батерије за мобилне телефоне, 11 шипке (металне/дрвене), 87 импровизовани бодеж.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ

-Због непоштовања правила понашања прописаних Правилником о кућном реду у Управи за извршење кривичних санкција и Правилника о ближем начину извршавања притвора, покренуто је 1.092 дициплинска поступака против лица лишених слободе и то: против притворених лица 222, а против осуђених лица  870 поступака. Изречено је 751 дисциплинских мјера од чега 195 притвореним и 556 осуђеним лицима.  Дисциплинске одговорности ослобођено је 53 лица лишених слободе и то:1 притвореник и 52 осуђеника, 160 поступка је обустављено из разлога што су затвореници отпуштени са издржавања казне затвора, па се поступак није могао до краја спровести, и 202 поступка су била у току-наводи се у извјештају за 2020.

ПРИНУДУ КОРИСТИЛИ 71 ПУТ

Средства принуде од стране службеника обезбјеђења употријебљена су у 71 случај (примјена физичке снаге, везивање, употреба службене палице, употреба ручног спреја са надражујућим средством). Средства принуде употребљавана су углавном због спрјечавања физичког сукоба између лица лишених слободе, спрјечавања напада на службено лице, спрјечавања самоповређивања, спрјечавање конфликата и због пружања активног и пасивног отпора, те непоступања по наређењу.

ШТРАЈК ГЛАЂУ

-У УИКС-у је у извјештајној години  регистровано 53 појединачних случајева штрајка глађу лица лишених слободе. У Затвору за дуге казне 25 осуђеника је штрајковала глађу, (21 из личних разлога, а 4 због незадовољства смјештајем у дисциплинско одјељење), у Истражном затвору Подгорица 26 притворених лица су штрајковала глађу из личних разлога, док су у Затвору Бијело Поље 2 лица штрајковало глађу (1 притворено лице због незадовољства смјештајем у дисциплинско одјељење, и 1 осуђено лице због незадовољства одлуком суда). У Затвору за кратке казне Подгорица није било случајева штрајка глађау од стране осуђених и прекршајно кажњених лица-прецизирано је у извјештају.

Током трајања штрајка здравствено стање затвореника је редовно праћено од стране затворских љекара сходно Упутству о здравственој заштити затвореника (осуђених и притворених лица), те другим прописима који ближе регулишу права и обавезе ових лица и поступање надлежних служби у случају штрајка.

САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

-У УИКС-а је у извјештајној години настављено са јачањем безбједности и сигурности постављањем савремене инфраструктуре и постављањем технике савремене технологије. Завршени су радови на повезивању оптичким каблом од сервер сале до Ф павиљона, а унутар Ф павиљона постављен је систем структурног каблирања (СКС) како на приземљу тако и на спрату. Све техничке просторије су повезане на агрегат који је такође набављен и постављен током 2020. године и служиће за непрекидно напајање свих система слабе струје Ф павиљона-наводе у извјештају.

Направљени су пројекти за систем структурног каблирања (СКС) и видео надзор Затвора за кратке казне и Одјељења за жене, а током 2021.године је планирана реализација пројекта.

-Током 2020 године постављени су смарт ометачи око Затвора за дуге казне. Изведени су радови слабе и јаке струје. Постављени су стубови и на њима монтирани кабинети јаммера и напојни кабинети. На стубовима се такође налазе и антене. У посебно предвиђеној просторији се налази и рачунар са контролним софтвером. Тренутно се ометају сви фреквентни опсези и то селективно, што значи да се службеницима може, унутар круга Затвора за дуге казне омогућити неометана употреба телефона. Систем је модуларан, што значи да би у будућности, додавањем неких нових сервиса на новим фреквентним опсезима за комерцијалну употребу, селективно ометање могли проширити на исти. Започети су радови на постављању смарт ометача у Истражном затвору Подгорица. У питању су радови слабе и јаке струје, а у изради су и стубови за монтажу кабинета- пише у извјештају.

Комплетиран видео надзор

Комплетиран је видео надзор у Истражном затвору Подгорица. Набавком лиценци за додавање уређаја на платформу Миллестоне и набавком ИП камера покривена је и друга половина Истражног затвора Подгорица. За мониторинг су додате радне станице - клијенти у женском дијелу истраге, пријавници и у канцеларији шефа смијене, као и у центру за мониторинг. Кругови за шетњу су такође покривени видео надзором са камерма предвиђеним за спољашњу монтажу-наводе у извјештају за 2020.

На видео надзору спољашњег дијела ограде су замијењене 2 старе ИП ПТЗ камере новим. Медија конвертери у већини стубова на кјима су монтиране камере су замијењени.Током 2020 године кантина је покривена видео надзором и то са 7камера. Оне се доведене до ДВР-а коаксијалним кабловима. У ДВР се налази ХДД од 2 ТБ.

Же.Б.

Izdvojeno

31. jul 2021 04:07