/ FOTO: LAZAR RUŽIĆ
25/04/2023 u 12:47 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

"Uniprom" podnio prijavu: Abazovića i saradnike optužuju za zloupotrebu i kriminalno udruživanje

Prijava je podnijeta "zato što su zajedničkim djelovanjem po principu podjele posla u okviru kriminalne aktivnosti, mimo procedure, bez javnog poziva dodijelili besplatne emisione kredite “Elektroprivredi Crne Gore” u iznosu 222.515,53 t CO2, vrijednosti 5,5, miliona eura"

D.O.O. “Uniprom” Nikšić preko svog advokata Zorana Vukčevića podnijelo je krivičnu prijavu protiv predsjdnika Vlade Dritana Abazovića, ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ane Novaković Đurović izvršnog direktora Fonda za zaštitu životne sredine Draška BoljevićaMilutina Đukanovića predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.

Kako je saopšteno, prijava je podnijeta "zato što su zajedničkim djelovanjem po principu podjele posla u okviru kriminalne aktivnosti, dana 27. februara 2023. godine mimo procedure (zakona i uredbe), bez javnog poziva dodijelili besplatne emisione kredite “Elektroprivredi Crne Gore” u iznosu 222.515,53 t CO2, vrijednosti 5,5, miliona eura".

 - Okrivljeni Abazović kao predsjednik Vlade dogovorio sa ministarkom Novaković Đurović i predsjednikom odbora direktora Milutinom Đukanovićem a sproveli preko pridruženog člana kriminalne grupe direktora Eko fonda Boljevića, koji je ovu količinu upisao u Registar Eko fonda i ako su svi znali da je upisana količina veća od ona koja im pripada za 2022. godinu, pa su postupajući sa direktnim umišljajem svjesni svojih nedozvoljenih radnji a radi sticanja nezakonite dobiti “Elektroprivredi Crne Gore”. U svojim radnjama ostvarili sva bitna obilježja bića krivičnih djela kriminalno udruživanje iz člana 401 sta 2 i krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja iz člana 416 stav 3 u vezi stave 1 KZ CG- navedeno je krivičnom prijavom-

Kako je navedeno obrazloženjem prijave,  Abazović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novakvoić Đurović, direktor Fonda za zaštitu životn sredine – Eko fond Draško Boljević, predsjednika odbora direktora “Elektroprivrede Crne Gore“AD Nikšić Milutin Đukanović su u toku 2022. godine postali članovi kriminalne družine sa ciljem vršenja krivičnih djela radi sticanja dobiti i moći u dužem vremenskom trajanju a najkraće za onoliko za koliko se budu nalazili na javnim funkcijama na kojima su sada.

- Zakonom o zaštiti negativnih uticaja od klimatskih promjena (Sluzbeni list CG:br.73/19) I uredbom o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola sa egektom staklene baste( Službeni list CG:br.08/20) privredni subjektima u Crnoj Gori dodijeljen je status operatera stacionarnog postrojenja I po tom osnovu ostvaruju parvo na dodjelu besplatnih emisionih kredita kao srazmjera u ostvarenoj emisiji-ekvivalentu ostvarene proizvodnje (dati u azuriranom izvjestaju o klimatskim promjenama – izradjen od strane UNDP-a). Broj emisionih kredita koji pripadaju operaterima izdaje se u skladu sa referentnim periodom, posmatranja i mjerenja a to je period  2005-2008godina definisan regulativom evropskog parlamenta  2003/87/EZ. Prepoznati operateri u Crnoj Gori kojima pripada parvo dodjele besplatnih emisionih kredita jesu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić. Toščellik Alloyed Engineering Steel D.o.o Nikšić Uniprom Doo Nikšić- dio je obrazloženja.

OBRAZLOŽENJE KRIVIČNE PRIJAVE:

" U pravnom saobraćaju u Crnoj Gori ova pitanja su uređena: (i) Zakon o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evopske zajednice i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane; (ii) Direktiva 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća; (iii) Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (“Sl. list CG” broj 73/19); (iv) Uredba o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte („Sl.list CG“ broj 08/20).

Zakonom i Uredbom kao nadležni organ za postupak alokacije, dodjelu, sprovođenja postupka aukcije i sl. prepoznata je Vlada Crne Gore, dok je nadležnost za prenos i korišćenje emisionih kredita  tj. vođenje Registra pripala Fondu za zaštitu životne sredine – EKO FOND.

Naime, odredabama Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (“Sl. list CG” broj 73/19) i Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte („Sl.list CG“ broj 08/20) definisane su obaveze kako Države tako i operatera stacionalnih postrojenja, koja emistuju gasove sa efektom staklene bašte.

Zakonom o zaštiti od negativnih uticaja od klimatskih promjena kao I uredbom o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene baste za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova staklene baste (SL.CG 08/20) utvrdjen je precizan broj emisionih kredita koji se besplatno dodjeljuju operaterima za svaku godinu, time sto se za narednu broj kredita umanjuje za  15% u odnosu na prethodnu godinu. Mimo ovako utvrdjenih kolicina ne postoji mogucnost dodjele veceg broja emisionih kredita. Nedostajuci se od strane operatera mogu sticati samo kupovinom.

Ukupan iznos emisionih kredita sa planiranim smanjenjem predstavlja Prilog 2 Uredbe, dok je Prilogom 4 definisana početna količina besplatno dodijeljenih emisionih kredita, operaterima stacionarnih postrojenja, za 2020. godinu kao i način obračuna kroz umanjenje od 15% na godišnjem niovu, za svaku narednu u odnosu na prethodnu godinu. operaterima stacionarnih postrojenja;

Članom 3, stav 6 propisano je da „Javna aukcija sprovodi se na osnovu poziva za dodjelu emisionih kredita, koji raspisuje organ uprave nadležan za zaštitu živote sredite“ i stav 7 „Javni poziv sadrži broj emisionih kredita za dodjelu i rok za prijavu operaterima postrojenja“ i stav 11 „Postupak aukcije sprovodi komisija koju obrazuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)“

Članom 4 definisano je „Radi sprečavanja izmiještanja energetski intezivnih grana industrije van granica Crne Gore, za  postojanja u kojima se obavljaju aktivnosti iz Priloga 1 mogu se dodijeliti besplatni emisioni krediti, ukoliko je njihova proizvodna aktivnost u trenutku dodjele kredita najmanje na nivou 10% vrijednosti iz člana 6 stav 1 ove uredbe“ a članom 6 „Besplatnim emisioni krediti mogu se dodijeliti postojećim postrojenjima koja su obavljala aktivnosti dkoje emituju gasove sa efektom staklene bašte u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2008. godine ili u periodu od 1. jaunara 2009. do 31. decembra 2010. godine i ako su utvrđeni veći nivoi emisija u skladu sa Drugim dvogodišnjim ažuriranim izvještajem o klimatskim promjenama, ...“

Članom 9, stav 1 propisano je „Emisioni krediti njihov prenos i korišćenje upisuje se u registar emisionih kredita....“ dok je stavom 3 pripisano da se „Registar ažurira: - u dijelu besplatno dodijeljenih ekisionih kredita u skladu sa Prilogom 4, na početku svake godine; - u dijelu fizičkog iskorišćivanja emisionih kredita, na osnovu inventara o emisijama gasova sa efektom staklene bašte“.

Iz ovih detaljno navedenih propisa procedure i nadleznosti nesporan je fakticitet po kom osnovu privredni subjekti koji imaju svojstvo operatera dobijaju besplatne emisione kredite za svaku godinu.

Nesporno je da Elektroprivrdi precizno utvrdjenom metodologijom za2022god pripadao broj od921.308 emisiona kredita a takodje je nesporno da su dana27.02.2023godine navodno na javnoj aukciji kupili 385.567.33 kredita i ako javnog poziva nije bilo u sredstvima javnog informisanja gdje se mogu prijaviti svi privredi subjekti koji zele da trguju sa ovim gasovima. Da bi, izvjestno naknadno im dodijelili jos 222.515.35 tona emisionih kredita besplatno dana 27.02.2023god.i bez procedure koja ih je obavezivala da naknadne kolicine iznesu na trziste a svi zainteresovani na taj nacin budu u mogucnosti sticanja, tj.da ih plate. Sa ovakom besplatnom dodjelom Elektroprivredi je omogucena protiv pravna korist u izosu 222.515.35tona emisionih kredita x 24€ = 5.340.368€. A u radnnjama okrivljenih stekla se sva bitna obiljezija bica krivicnih djela koja im se stavljaju na teret.

I na kraju cemo ponoviti premapozitivnim propisima u Crnoj Gori zakona i uredbe koja uredjuje ovu oblast a uskladjena je sa zakonodavstvom Evropske Unije, besplatni emisioni krediti ne mogu se dodjeljivati niti sticati osim kupovinom. Nacin na koji je to u konretnom slucaju uradjeno ne samo da su dodijeljeni besplatni emisioni krediti nego je i povecana kvota opredijeljena operateru ovim propisima".

          

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
23. septembar 2023 15:36