Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Premijer javno vodi rat protiv SPC, nasamo ne govori tako * Nećemo učestvovati u predstavi DPS-a * Državna pomoć Ćoću bačene pare * U Javnom servisu višak 150 radnika * Premijer javno vodi rat protiv SPC, nasamo ne govori tako * Skoro 400 mrtvih, na stotine nestalih * Erupcija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BORIS BOGDANOVIĆ, POSLANIK DEMOKRATA:
Plan DPS-a je maliciozan, antievropski i neprihvatljiv akt, koji predstavlja grubi falsifikat plana Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA.

Vic Dana :)

Dostojanstvo
- Zašto psi imaju više dostojanstva od čovjeka?
- Zato što pas moli na dvije noge, a čovjek na četiri!

Otišla baba na kiosk da kupi dopunu i kaže:
– Jednu dopunu za moju unuku!
Prodavačica:
– Od...?
– Od babe Stane za unuku Radmilu!

Pitaju Muju: Mujo, reci jednu dugačku riječ.
– Guma.
– Pa to nije dugačka riječ!
– A, nije, ali se može razvući.

- Mama, opet sam se svađala sa mužem, ja to ne mogu izdržati! Doći ću živjeti s tobom!
- Ne, draga, on mora platiti za svoje greške! Ja ću doći živjeti s vama!

Zašto internet nikad ne može zamijenit novine?
- Internetom nikada ne možeš da ubiješ muvu koja te dva sata izluđuje leteći kroz kuhunju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Porodica - datum: 2018-09-09 STILISTA I ŠMINKER DAMIR DADO TIGANJ O NOVIM MEJK AP TEHNIKAMA, PLANOVIMA, JUTJUB TUTORIJALIMA
Šminka je stvar trenda
Šminka je stvar trenda
Je­dan od po­zna­ti­jih sti­li­sta i šmin­ke­ra kod nas Da­mir Da­do Ti­ganj rad­no je pro­veo ci­je­lo lje­to. Po­red sa­rad­nje sa broj­nim da­ma­ma sa jav­ne sce­ne, uspio je da u svoj, već gust ras­po­red uvr­sti sni­ma­nje ra­znih edi­to­ri­ja­la ali i go­sto­va­nja u vi­deo spo­to­vi­ma mno­gih do­ma­ćih iz­vo­đa­ča. U raz­go­vo­ru za „Dan” is­ti­če da ga usko­ro oče­ku­je put za Lon­don kao i ško­la šmin­ka­nja ko­ja je na­i­šla na sjaj­ne re­ak­ci­je mno­go­broj­nih kli­je­na­ta u Ba­ru.
– Kao i u sva­kom po­slu ta­ko i po­sao šmin­ke­ra se raz­vi­ja i una­pre­đu­je mno­gim ino­va­ci­ja­ma, po­red to­ga što se po­ja­vi­lo mno­što raz­li­či­tih pro­iz­vo­da tu su i no­vi sti­lo­vi. Ne­ka­da je cilj šmin­ka­nja bi­lo da is­pra­vi ne­do­stat­ke, uljep­ša že­ne a sa­da je to stvar tren­da - ob­ja­šnja­va Da­do.
Sa­rad­nja sa po­zna­tim da­ma­ma mu ne pa­da te­ško, jer, ka­ko ka­že, la­ko se do­go­vo­re i ka­da su pro­iz­vo­di u pi­ta­nju ali i sa­ma teh­ni­ka šmin­ka­nja.
– Na svu sre­ću ni­sam imao lo­ših is­ku­sta­va. Če­sto se de­si da po­zna­te da­me ima­ju ne­ke svo­je pro­iz­vo­de ko­je že­le da ko­ri­sti­mo ali ka­da je na­čin šmin­ka­nja u pi­ta­nju la­ko se do­go­vo­ri­mo shod­no staj­lin­gu i pri­li­ci - ka­že Da­do.
A ko­li­ko če­sto ima pri­li­ku da šmin­ka mu­škar­ce i ka­ko se na to ov­dje gle­da, Da­do ob­ja­šnja­va:
– Kod nas baš i ni­je „nor­mal­no” šmin­ka­ti mu­škar­ce. Če­sto ih šmin­kam ali sa­mo ka­da je ne­mo sni­ma­nje spo­to­va u pi­ta­nju, go­sto­va­nja itd. jer je ta­da to neo­p­hod­no bu­du­ći da ka­me­ra za­bi­lje­ži sve ne­do­stat­ke. Par pu­ta mi se de­si­lo i mla­do­že­nje da šmin­kam - is­ti­če on.
Ško­la šmin­ka­nja ko­ju je vo­dio pro­šle go­di­ne, bi­la je ve­o­ma uspje­šna, pa pla­ni­ra i da­lje da na­sta­vi sa istom obu­kom svih za­in­te­re­so­va­nih kli­je­na­ta.
– Pro­šla go­di­na je bi­la ja­ko uspje­šna ka­da je ško­la u pi­ta­nju, ma­da vi­še ka­da je in­di­vi­du­al­na obu­ka u pi­ta­nju ne­go u gru­pi. Ove go­di­ne opet po­či­nje­mo sa ško­lom - ot­kri­va on.
S ob­zi­rom na to da su u po­sled­nje vri­je­me sve uče­sta­li­ji ju­tjub tu­to­ri­ja­li o šmin­ka­nju, Da­do ka­že da na nji­ma ima do­sta to­ga ko­ri­snog što se mo­že na­u­či­ti.
– Iako je ve­li­ka eks­pan­zi­ja ra­znih tu­to­ri­ja­la na dru­štve­nim mre­ža­ma mi­slim da mo­že da se na­u­či do­sta to­ga, do­pa­da mi se što po­sto­je re­cen­zi­je za raz­ne pro­iz­vo­de gdje pro­sto mo­že­te da po­di­je­li­te is­ku­stva i sa­zna­te ne­što vi­še - is­ti­če on.
Iako je ve­o­ma ak­ti­van na dru­štve­nim mre­ža­ma gdje sva­ko­dnev­no po­sta­vlja pro­fe­si­o­nal­ne fo­to­gra­fi­je, svi­jet mo­de­lin­ga odav­no je za­mi­je­nio po­slom sti­li­ste i pro­fe­si­o­nal­nog šmin­ke­ra.
- Ne­ka­da je to bio moj po­ziv, sa­da već to ra­dim is­klju­či­vo ako ne­ko­me tre­ba da iza­đem u su­sret i iz lič­nog za­do­volj­stva - ka­že Da­do.
A.Š.

Mod­ni spek­takl do kra­ja go­di­ne

Iako je lje­tos bi­lo ma­lo vre­me­na za od­mor, Da­do se ne ža­li i is­ti­če da ga tek oče­ku­ju no­vi pro­jek­ti i sa­rad­nja sa broj­nim po­zna­tim lič­no­sti­ma.
– Fo­ku­si­ran sam sva­ka­ko na sva­ko­dnev­ni rad sa kli­jen­ti­ma u Ba­ru, usko­ro pu­tu­jem za Lon­don, po­slov­no na­rav­no, a on­da kre­će ško­la šmin­ka­nja u Ba­ru. U pla­nu mi je i ve­li­ki mod­ni spek­takl kra­jem go­di­ne ko­ji ću odr­ža­ti u Ba­ru a po­tom i Pod­go­ri­ci - za­klju­čio je Da­do.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"