Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MIMOZA AHMETAJ ZA „DAN” KAŽE DA JE RAZGRANIČENJE UNUTRAŠNJA STVAR PRIŠTINE
Granica sa Crnom Gorom se neće mijenjati
Ahmetaj Granica sa Crnom Gorom se neće mijenjati Demarkacija je problem sa nekim opozicionim partijama u parlamentu Kosova i ne vjerujem da će to više biti problem, poručila je Ahmetaj Očekujem da se u najskorije vrijeme izmijeni ustav i uključe ne samo crnogorska zajednica, nego i hrvatska, navela je Ahmetaj
Mi­ni­star­ka za evrop­ske in­te­gra­ci­je u vla­di sa­mo­pro­gla­še­ne dr­ža­ve Ko­so­vo Mi­mo­za Ah­me­taj ka­za­la je u raz­go­vo­ru za „Dan” ka­ko vje­ru­je da pi­ta­nje gra­ni­ce sa Cr­nom Go­rom usko­ro ne­će bi­ti pro­blem, po­seb­no jer je to pi­ta­nje po­kre­nu­to od ne­kih opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka u pret­hod­nom sa­zi­vu par­la­men­ta. Ah­me­taj je ka­za­la da je Pri­šti­na po­sve­će­na sa­rad­nji dvi­je ze­mlje i na­pret­ku u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma, uka­zu­ju­ći da oče­ku­je da se pi­ta­nje gra­ni­ce za­tvo­ri na­kon iz­bo­ra na Ko­so­vu.
– U ve­zi de­mar­ka­ci­je gra­ni­ce, mo­ram da pri­znam da to ni­je bio pro­blem sa Cr­nom Go­rom, već je to bio pro­blem, pri­je sve­ga, sa ne­kim čla­no­vi­ma na­še skup­šti­ne iz re­da opo­zi­ci­je. Oni su se pro­ti­vi­li toj ide­ji. Me­đu­tim, to je bi­lo u pro­šlom man­da­tu, ali oče­ku­jem da će no­va struk­tu­ra u par­la­men­tu na­pra­vi­ti na­por da se to pi­ta­nje ri­je­ši što je pri­je mo­gu­će – uka­za­la je Ah­me­taj.
Ona je za naš list na­ve­la da po­seb­no mo­ra da na­gla­si za­hval­nost cr­no­gor­skoj stra­ni i vla­di jer su vr­lo sprem­ni na sa­rad­nju da se ovo pi­ta­nje što pri­je sklo­ni sa dnev­nog re­da.
– To je pro­blem sa ne­kim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma u par­la­men­tu Ko­so­va i ne vje­ru­jem da će to vi­še bi­ti pro­blem, po­seb­no na­kon ne­dav­nih iz­bo­ra – re­kla je Ah­me­taj.
Go­vo­re­ći o sta­tu­su cr­no­gor­ske za­jed­ni­ce i za­htje­vi­ma da bu­de uklju­če­na u ustav, ko­sov­ska mi­ni­star­ka je ka­za­la da će i to pi­ta­nje bi­ti ri­je­še­no.
– Po­no­vi­ću iz­ja­vu na­šeg pred­sjed­ni­ka Ha­ši­ma Ta­či­ja, ko­ji je, dok je bio pre­mi­jer, is­ti­cao pot­pu­nu po­sve­će­nost ko­sov­skih in­sti­tu­ci­ja da se cr­no­gor­ska za­jed­ni­ca in­te­gri­še u naš par­la­ment – re­kla je Ah­me­taj.
Ona je na­gla­si­la da je ge­ne­ral­no po­zna­to da pro­ce­du­re iz­mje­ne usta­va, kao naj­vi­šeg prav­nog ak­ta, iz­i­sku­ju pu­no vre­me­na.
– Ne mo­že se to ura­di­ti sa­mo zbog jed­nog pi­ta­nja, ali po­sto­ji ne­ko­li­ko pi­ta­nja ko­je tre­ba ri­je­ši­ti i oče­ku­jem da se u naj­sko­ri­je vri­je­me to ura­di. To se ne od­no­si sa­mo na cr­no­gor­sku za­jed­ni­cu, ne­go i na hr­vat­sku – ka­za­la je Ah­me­taj.
Pod­sje­ti­mo, spo­ra­zum o gra­ni­ci Cr­ne Go­re i Ko­so­va pot­pi­san je još 2015. go­di­ne na naj­vi­šem ni­vou, u pri­su­stvu pred­stav­ni­ka me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, na­kon če­ga je osta­lo da to po­tvr­di i ko­sov­ska skup­šti­na. Kon­kret­no, Cr­na Go­ra i Ko­so­vo su pot­pi­sa­le Spo­ra­zum o raz­gra­ni­če­nju u Be­ču, gdje su bi­li pri­sut­ni pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić i ta­da­šnji pre­mi­jer Ko­so­va Isa Mu­sta­fa,u pri­su­stvu austrij­skog še­fa di­plo­ma­ti­je Se­ba­sti­ja­na Kur­ca,s ob­zi­rom na to da se tih da­na odr­ža­vao re­gi­o­nal­ni sa­mit u austrij­skoj pre­sto­ni­ci.
Da Ko­so­vo ni­je iz­gu­bi­lo 8.000 hek­ta­ra svo­je po­vr­ši­ne u pro­ce­su de­mar­ka­ci­je sa Cr­nom Go­rom, utvr­di­la je Dr­žav­na ko­mi­si­ja struč­nja­ka za mje­re­nje te­ri­to­ri­je Ko­so­va u fe­bru­a­ru ove go­di­ne. Ta dr­žav­na ko­mi­si­ja po­tvr­di­la je da je po­vr­ši­na Ko­so­va ista kao što je bi­la i do sa­da, a iz­no­si 10.906 ki­lo­me­ta­ra kva­drat­nih. Po­tvr­đe­no je i da spor­ni Ča­kor ne pri­pa­da Ko­so­vu.
Do tih in­for­ma­ci­ja do­šlo se na osno­vu ana­li­za broj­nih kar­to­graf­skih i na­uč­nih do­ku­men­ta­ci­ja i po­da­ta­ka pri­ku­plje­nih sa te­re­na spor­nih pod­ruč­ja. Ova ko­mi­si­ja je osno­va­na od­lu­kom Vla­de Ko­so­va u de­cem­bru pro­šle go­di­ne, ka­ko bi se utvr­di­lo da li Ko­so­vo Spo­ra­zu­mom o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom gu­bi te­ri­to­ri­ju, ka­ko tvr­di opo­zi­ci­ja.
Ra­ti­fi­ka­ci­ja ovog spo­ra­zu­ma o raz­gra­ni­če­nju je­dan je od po­sled­njih uslo­va Evrop­ske uni­je za uki­da­nje vi­znog re­ži­ma Ko­so­vu. M.V.


Ra­no za pri­ču o za­jed­nič­kom tr­ži­štu

Go­vo­re­ći o ide­ji stva­ra­nja za­jed­nič­kog tr­ži­šta u re­gi­o­nu, Mi­mo­za Ah­me­taj je na­gla­si­la da je ta ide­ja do­šla iz Evrop­ske uni­je.
– Vi­dje­lo se od­mah da ima dr­ža­va ko­je su po­dr­ža­le to, ali i da ima dr­ža­va ko­je su is­ka­za­le re­zer­vu. To je za­sad sa­mo ide­ja, ima­ju­ći u vi­du da još ni­šta ni­je zva­nič­no na­pi­sa­no. Sma­tram da ta ide­ja tre­ba da bu­de pa­žlji­vo raz­mo­tre­na, i on­da mo­že­mo da ka­že­mo da li smo sa­gla­sni ili ne. Ni­šta još ni­je fi­na­li­zo­va­no pa za­to ne mo­gu ni­šta ni ko­men­ta­ri­sa­ti. Ali ono što mo­gu re­ći je da smo ma­ski­mal­no po­sve­će­ni is­pu­nja­va­nju stan­dar­da CEF­TA – re­kla je Ah­me­taj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"