Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Premijer javno vodi rat protiv SPC, nasamo ne govori tako * Nećemo učestvovati u predstavi DPS-a * Državna pomoć Ćoću bačene pare * U Javnom servisu višak 150 radnika * Premijer javno vodi rat protiv SPC, nasamo ne govori tako * Skoro 400 mrtvih, na stotine nestalih * Erupcija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BORIS BOGDANOVIĆ, POSLANIK DEMOKRATA:
Plan DPS-a je maliciozan, antievropski i neprihvatljiv akt, koji predstavlja grubi falsifikat plana Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA.

Vic Dana :)

Dostojanstvo
- Zašto psi imaju više dostojanstva od čovjeka?
- Zato što pas moli na dvije noge, a čovjek na četiri!

Otišla baba na kiosk da kupi dopunu i kaže:
– Jednu dopunu za moju unuku!
Prodavačica:
– Od...?
– Od babe Stane za unuku Radmilu!

Pitaju Muju: Mujo, reci jednu dugačku riječ.
– Guma.
– Pa to nije dugačka riječ!
– A, nije, ali se može razvući.

- Mama, opet sam se svađala sa mužem, ja to ne mogu izdržati! Doći ću živjeti s tobom!
- Ne, draga, on mora platiti za svoje greške! Ja ću doći živjeti s vama!

Zašto internet nikad ne može zamijenit novine?
- Internetom nikada ne možeš da ubiješ muvu koja te dva sata izluđuje leteći kroz kuhunju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Porodica - datum: 2018-09-23 PET NAJBOLJIH RASA PASA ZA PORODICU
Koker španijel je najbolji drug djetetu
Koker španijel je najbolji drug djetetu
Na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci ubje­đi­va­nja i obe­ća­va­nja da će oba­vlja­ti sve kuć­ne po­slo­ve i ra­di­ti do­ma­će za­dat­ke na vri­je­me i po­red oba­ve­za ve­za­nih za bri­gu o no­vom čla­nu po­ro­di­ce, od­lu­ka je ko­nač­no do­ne­še­na – obe­ća­li ste dje­ci da će­te na­ba­vi­ti psa za kuć­nog lju­bim­ca.
Dok nji­ho­vo odu­še­vlje­nje ne je­nja­va, vi raz­mi­šlja­te o to­me ko će po­sta­ti no­vi član va­še po­ro­di­ce. Za­bri­nu­tost je do­ne­kle oprav­da­na jer ne­ke ra­se pa­sa ni­su naj­pa­met­ni­ji iz­bor za dječ­jeg lju­bim­ca, s ob­zi­rom na ma­li prag to­le­ran­ci­je za sve „iz­li­ve lju­ba­vi“ ma­li­ša­na.
Ve­te­ri­na­ri i po­zna­va­o­ci ži­vo­ti­nja pre­po­ru­ču­ju pet ra­sa kao od­li­čan iz­bor psa za po­ro­dič­nog lju­bim­ca, pa raz­mi­sli­te o nji­ma ka­da bi­ra­te dru­ga­ra svo­jim ma­li­ša­ni­ma.
1. Ko­ker špa­ni­jel
Me­kog kr­zna, sa du­gač­kim uši­ma i uvi­jek ras­po­lo­žen za igru, ko­ker špa­ni­jel je sva­ka­ko iz­bor broj je­dan za dječ­jeg dru­ga­ra, po­seb­no ako su dje­ca ma­la. Po­zna­va­o­ci pa­sa ka­žu da je ova ra­sa fan­ta­stič­na za po­ro­di­ce sa dje­com – ma­li su, pre­slat­ki, ne pra­ve mno­go bu­ke i ni­su zlo­pam­ti­la ko­ja će po­ku­ša­va­ti da vra­te ka­da ih di­je­te iz lju­ba­vi ma­lo pre­vi­še steg­ne. Ipak, ako se od­lu­či­te za šte­ne ove ra­se, pro­vje­ri­te da ne­ma obo­lje­nje ko­me su ovi psi ge­net­ski sklo­ni, a ko­je mo­že da iza­zo­ve ja­ke bo­lo­ve u gla­vi i vra­tu.
2. La­bra­dor
Uko­li­ko ima­te ku­ću i dvo­ri­šte, te sa­mim tim pro­stor za ma­lo ve­ćeg psa, ide­a­lan iz­bor za vas je la­bra­dor. Ovo je­su ve­li­ki psi, ali su sa­svim do­bro­ćud­ni i po­slu­šni, pa ih je po­pri­lič­no la­ko is­tre­ni­ra­ti. Ve­o­ma su dru­že­lju­bi­vi i obo­ža­va­ju bo­ra­vak na­po­lju pa dje­ci uz la­bra­do­ra ni­kad ne­će ne­do­sta­ja­ti dru­štvo za tr­ča­nje. Lju­bi­te­lji pa­sa ka­žu da je zlat­nog la­bra­do­ra lak­še is­tre­ni­ra­ti ne­go onog bo­je čo­ko­la­de, pa raz­mi­sli­te o to­me ako že­li­te da vaš pas ide na tak­mi­če­nja, ali ako vam to ni­je pri­o­ri­tet, do­zvo­li­te da va­še sr­ce osvo­ji pr­vo šte­ne la­bra­do­ra ko­je ugle­da­te bez ob­zi­ra na bo­ju kr­zna.
3. Šna­u­cer
Uko­li­ko tra­ži­te psa ko­ji će uvi­jek bi­ti uz va­še di­je­te, opre­di­je­li­te se za šna­u­ce­ra. Od­lu­čiv­ši se za šna­u­ce­ra, te­ško da će­te po­gri­je­ši­ti, iako mo­žda la­ju ma­lo vi­še, ali za­to su oda­ni, po­u­zda­ni i ostva­ru­ju iz­u­zet­no ja­ku po­ve­za­nost sa po­ro­di­com sa ko­jom ži­ve. Ovo je tip psa ko­ji stvar­no ima pra­vi po­ro­dič­ni ka­rak­ter.
4. Mops
Mops je ne­što kao mla­đi brat bok­se­ra i za­to ga struč­nja­ci i pre­po­ru­ču­ju za po­ro­di­ce sa ma­lom dje­com (iako je bok­ser od­li­čan po­ro­dič­ni lju­bi­mac, ve­o­ma je sna­žan i mo­gao bi bez pro­ble­ma da obo­ri di­je­te od jed­ne do tri go­di­ne). Mops, me­đu­tim, ima sve do­bre od­li­ke bok­se­ra, sa­mo u ma­njem ti­je­lu. Ovaj pas ima od­li­čan ka­rak­ter i ni­je za­htje­van. U su­šti­ni, on je pra­va ma­za i vo­li da pro­vo­di vri­je­me u ku­ći.
5. Mje­ša­nac
Ve­li­kog sr­ca, za­hval­nog ka­rak­te­ra i spo­so­ban da is­pu­ni vaš dom ne­iz­mjer­nom ko­li­či­nom oda­no­sti i lju­ba­vi, mje­ša­nac je vi­še ne­go ide­a­lan lju­bi­mac za va­še di­je­te. Od­lu­čiv­ši se da udo­mi­te šte­ne mje­šan­ca iz azi­la za ži­vo­ti­nje dje­te­tu pru­ža­te vi­še od pri­ja­te­lja za ci­je­lo de­tinj­stvo – ri­jet­ki su pri­mje­ri gdje ono mo­že u prak­si da vi­di ko­li­ko zna­či ple­me­ni­tost i pru­ža­nje šan­se.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"