Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ratu klanova 13 žrtava * DPS-u uslovi uzmi ili ostavi * Rasvjetljavanje ubistva suština postojanja „Dana” * Osumnjičeni za „Telekom” založio imovinu od 17 miliona eura * Carstvo najljepših pjesama na sceni * Festival rok užitka * U ratu klanova 13 žrtava
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ivica Stanković, vrhovni državni tužilac :
– Ne možemo da nađemo zaštićenog svjedoka Z.V., koji je ranije dao iskaz Komisiji za praćenje istraga napada na novinare povodom ubistva Duška Jovanovića.

Vic Dana :)

Zakasni Perica na čas pa ga pita učiteljica:
- Perice, zašto si zakasnio na čas?
Perica:
- Kasno sam krenuo od kuće!
Uciteljica:
- Zašto nisi krenuo ranije?
Perica:
- Bilo je kasno da krenem ranije!

Legla mi je plata ali imam osjećaj kao da je već neko spavao sa njom.

- U ovoj vazi je pepeo moga muža!
- Oh, nisam znala da je umro!
- Ma nije umro, samo je lijen da uzme pepeljaru!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni KOLAŠIN OD 2. DO 4. JUNA DOMAĆIN PLANINSKOG FESTIVALA Dolaze planinari iz 13 država
KO­LA­ŠIN - Po­vo­dom ju­bi­le­ja, 66 go­di­na od osni­va­nja, Pla­ni­nar­ski sa­vez Cr­ne Go­re or­ga­ni­zu­je „Pla­nin­ski fe­sti­val” ko­ji će se od 2. do 4. ju­na odr­ža­ti u Ko­la­ši­nu.U sa­op­šte­nju za jav­nost Pla­ni­nar­skog sa­ve­za je na­ved­no da je Pla­nin­ski fe­sti­val sport­sko-tu­ri­stič­ka ma­ni­fe­sta­ci­ja osmi­šlje­na po ugle­du na slič­ne ma­ni­fe­sta­ci­je u svi­je­tu.
- Bo­gat i sa­dr­ža­jan pro­gram fe­sti­va­la fo­ku­si­ran je na pro­mo­ci­ju i afir­ma­ci­ju pla­ni­nar­stva, sport­skog du­ha i kul­tu­re, zdra­vih sti­lo­va ži­vo­ta, ali i pri­rod­nih i tu­ri­stič­kih po­ten­ci­ja­la Ko­la­ši­na i okol­nih pla­ni­na. Fe­sti­val se sa­sto­ji iz vi­še do­ga­đa­ja ko­ji će se od­vi­ja­ti na raz­li­či­tim lo­ka­ci­ja­ma u Ko­la­ši­nu i oko­li­ni i pred­sta­vlja do­bru pri­li­ku za dru­že­nje, raz­mje­nu is­ku­sta­va i sti­ca­nje no­vih zna­nja - na­vo­di se u sa­op­šte­nju Pla­nir­skog sa­ve­za uz na­gla­sak da bo­gat i sa­dr­ža­jan pro­gram u ko­jem uče­stvu­ju pla­ni­na­ri i struč­nja­ci iz 13 ze­ma­lja, da­je ovom do­ga­đa­ju me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter i na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin pro­mo­vi­še spor­ski tu­ri­zam u Cr­noj Go­ri.
- Pla­ni­nar­ski sa­vez Cr­ne Go­re ove go­di­ne sla­vi ju­bi­lej, 66 go­di­na svog po­sto­ja­nja i uspje­šnog ra­da. To je do­bra pri­li­ka da se pri­sje­ti­mo svo­je isto­ri­je, sjaj­nih re­zul­ta­ta ko­je su ostva­ri­li cr­no­gor­ski pla­ni­na­ri u pro­te­klim de­ce­ni­ja­ma, da po­ka­že­mo svo­ju sna­gu i je­din­stvo. Za­to će cen­tral­ni do­ga­đaj bi­ti Pla­nin­ski fe­sti­val u Ko­la­ši­nu ko­ji je me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra. Za­sad ima­mo po­tvr­đe­no uče­šće 13 ze­ma­lja: Tur­ske, Grč­ke, Ma­ke­do­ni­je, Bu­gar­ske, Sr­bi­je, BiH, Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, Austri­je, Če­ške, Ma­đar­ske. Na­dam se da će se u me­đu­vre­me­nu još ne­ko pri­ja­vi­ti. U ve­li­koj mje­ri na fe­sti­va­lu će bi­ti za­stu­plje­ni pla­ni­na­ri svih cr­no­gor­skih pla­ni­nar­skih klu­bo­va, i na­rav­no svi lju­bi­te­lji pri­ro­de – ka­že pred­sjed­nik PS CG dr Dra­gan Bu­la­to­vić. Fe­sti­val će otvo­ri­ti pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ko­la­šin Želj­ka Vuk­sa­no­vić.
Na­kon otva­ra­nja sli­je­di iz­lo­žba fo­to­gra­fi­ja „Pla­ni­ne Cr­ne Go­re” na ko­joj će bi­ti pred­sta­vlje­no 20 naj­bo­ljih fo­to­gra­fi­ja sa Fo­to na­grad­nog kon­kur­sa ko­ji je PSCG ras­pi­sao sre­di­nom apri­la i na ko­ji je pri­sti­glo 300 fo­to­gra­fi­ja. Ra­do­ve je, ka­že Bul­to­vić, pri­ja­vi­lo 69 auto­ra, od če­ga 12 stra­nih (Sr­bi­ja, Fran­cu­ska, Hr­vat­ska, Slo­vač­ka i Esto­ni­ja).J.Š.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"