Простор који Главни град планира да прода / - УРА
15/06/2021 u 10:40 h
Andrijana DabanovićAndrijana Dabanović
StoryEditor

Кроз ПУП промијениће намјену земљишта

Подгоричка УРА има алтернативу ако Министарство финансија дозволи Главном граду да прода земљу на обали Мораче

Из подгоричке УРА поручују да имају намјеру да сачувају обалу Мораче од градње која је све извјеснија у појасу гдје је сада колектор, а први корак је састанак са представницима Министарства финансиjа, рада и социjалног старања, како би се отворила дискусиjа око свих штетних последица коjе могу произвести сагласности на продаjу вриjедног земљишта.

– Уколико пак Министарство одлучи да дозволи процедуру продаjе земљишта, наредни корак би били састанци са Министарством екологиjе, урбанизма и просторног планирања, како би се кроз измjене Просторног урбанистичког плана (ПУП), чиjа израда jе у току, на овом простору уцртале површине и садржаjи jавног карактера. На тај начин би аутоматски били поништени и планови нижег реда, попут катастрофалног ДУП-а коjи jе ДПС усвоjио краjем 2013. године, а коjим jе уцртан ред седмоспратница уз риjеку Морачу. Механизама има сасвим довољно и УРА сигурно неће дозволити да градоначелник Иван Вуковић реализуjе своjе штетне науме, без обзира на катастрофалну економску ситуациjу у коjоj се налази Главни град, превасходно због неодговорне политике и огромних партиjских запошљавања – кажу из УРА.

Из Главног града казали су да, као што jе то случаj са свим другим локалним самоуправама у Црноj Гори, има законску обавезу да се обрати надлежном министарству захтjевом за давање сагласности у ситуациjи када жели да прометуjе неку непокретност, те да jе тако учињено и у конкретном случаjу.

– До сада се ниjе дешавало игнорисање или неосновано одбиjање захтjева Главног града. Тешко је замислити рационалне разлоге због коjих би Влада Црне Горе сприjечила Главни град да на оваj начин створи претпоставке за даљи развоj Подгорице. Истовремено би остварили значаjан приход за буџет Града кроз продаjу непокретности и наплату накнаде за комунално опремање. Подсjећамо да Главни град реализациjу буџета, у jедном диjелу, планира и у односу на оваj конкретан приход, те би неодговорно поступање Владе, у дужем временском траjању, могло имати веома озбиљне последице по стабилност финансиjа Главног града, а од чега директно зависи динамика развоjа Подгорице – саопштили су из Главног града.

Они истичу да је земљиште у захвату важећег ДУП-а "Насеље 1. маj - дио" - измjене и допуне.

– Напомињемо да се комплетна важећа планска документациjа налази у регистру планске документациjе, на саjту Министарства екологиjе, просторног планирања и урбанизма. Увид у регистар jе слободан и без накнаде. За прецизне информациjе о планираним урбанистичким парцелама и обjектима на истима, неопходно jе доставити захтjев са прецизним подацима о катастарским парцелама коjе су предмет интересовања – истичу из Главног града.

Izdvojeno

29. jul 2021 06:13