/ Митар Радоњић
StoryEditor

Склониште за жртве трафикинга пред гашењем

Притисак на који смо наишли од представника министарства схватамо као само jош jедан од доказа да се држава жртвама трговине људима бави само формално, оцијенио је Митар Радоњић

Склониште за жртве трговине људима које води НВО Институт за социјалну и образовну политику након више дописа Министарству финансија и социјалног старања добило је пажњу владе, али не на захтијевани начин и додјелу тражене помоћи како би наставили рад, већ, како наводи директор те НВО Митар Радоњић кроз, како тврди у изјави за "Дан", незакониту контролу рада иза које се крије намјера затварања сервиса, јединог такве врсте у држави, те да им се свете због критика које су им више пута упутили. Радоњић наводи да су 4. маја добили обавјештење да ће бити спроведен надзор над стручним радом Склоништа за жртве трговине људима. У склоништу је тренутно шест жртава, а до сада је у њему било 54.

Радоњић истиче да, иако су тражили да им се достави правилник о надзору, коjи мора постоjати, с обзиром на то да jе његово постојање прописано законом, као и рjешење о именовању комисиjе за надзор гдjе ће бити наведене вокациjе чланова коjа треба да сачини извjештаj о надзору, jер не може правник или економиста да циjени стручност социjалног радника, педагога и психолога, али ни један од тражених докумената нијесу добили.

– Током траjања већ незаконитог надзора, чланица ове комисиjе jе захтиjевала од малољетних корисника коjи су жртве трговине људима да разговара насамо са њима и притом их убjеђивала да њоj могу све да кажу и да ако им се не свиђа смjештаj у овом Склоништу нека слободно кажу и биће премjештени. Посебно споран сегмент овог незаконитог надзора jесте чињеница да су сви корисници малољетни осим jедне (коjа jе недавно напунила 18, а малољетна дошла у склониште), а да jе чланица комисиjе без икаквог одобрења водитеља случаjа или старатеља ове дjеце инсистирала на самосталном разговору и инструисала дjецу у циљу да они кажу нешто што ниjе истина, што наравно ниjе успjела – истиче Радоњић.

Спајић да се огради од оваквог поступања

Радоњић наводи да позива надлежног министра Милојка Спаића да се огради од "оваквог "инспекциjског" надзора коjи су у склоништу вршила неовлашћена лица потпуно незаконито, а коjа су дошла из његовог ресора, те да поднесе инициjативу за инспекциjским надзором над Склоништем оном органу коjи jе заиста надлежан за то – Управи за инспекциjске послове".

Додаје да су чланице комисиjе у потпуности игнорисале Закон о социjалноj и дjечиjоj заштити коjи дефинише таjност података корисника и коришћење интерне документациjе, осим у сврху пружања услуге, већ су мимо тога вршиле увид у таjне податке малољетних лица, иако су морале знати да то што су запослени Министарства финансиjа и социjалног старања им ни на коjи начин не даjе за право да баратаjу личним подацима малољетних лица коjа су жртве трговине људима, без писане сагласности старатеља ових лица. Наводи да је интересовање чланице Комисиjе за рачуне о набавци материjала и прехрамбених намирница, за уговоре запослених, испитивање око тога зашто ниjе одређен старатељ за кориснике, што jе стриктно обавеза водитеља случаjа надлежних Центара за социjални рад, инсистирање на учешћу родитеља у раду са корисницима су "чињенице коjе говоре у прилог томе да су ове особе дошле са циљем да пронађу неки разлог како би се склоништу одузела лиценца".

– И на тај начин нас "дисциплиновали", јер то је доказ да је Институт означен као неподобна организациjа коjоj се на сваки начин мора наћи неки разлог за одузимање лиценце – истакао је Радоњић.

Каже да је Управа за инспекциjске послове, одсjек за инспекциjу социjалне и дjечиjе заштите jедини законски одређен орган за инспекциjски надзор, што су они већ радили и нијесу пронашли ни једну грешку у раду.

– Није било никаквог основа да пет некомпетентних представника министарства дође у надзор, без икаквог документа на основу коjег поступаjу. Притисак на који смо наишли од представника министарства схватамо као само jош jедан од доказа да се држава жртвама трговине људима бави само формално – истакао је Радоњић.

Из Министарства финансија и социјалног старања јуче нијесу одговорили на наша питања везана за контролу у Склоништу за жртве трговине људима.

Izdvojeno

17. jun 2021 19:53