Влада Црне Горе / Влада Црне Горе
13/01/2022 u 20:17 h
Željka BojanićŽeljka Bojanić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Ево шта је усвојено на 54. сједници Владе

Усвојена је и Информација о потреби формирања независног експертског тима за преиспитивање припреме и реализације капиталних инфраструктурних пројеката.

Влада Црне Горе је, на 54. сједници одржаној 13. јануара 2022. године којом је предсједавао премијер Здравко Кривокапић, донијела Одлуку о образовању Координационог тијела за праћење програма „ЕВРОПА САД“. Предсједник Координационог тијела биће министар економског развоја Јаков Милатовић, док ће замјеник предсједника бити савјетник премијера Дејан Абазовић.

Утврђен је Нацрт Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Topolica III“, Општина Бар, с Програмом одржавања Јавне расправе, у трајању од 15 радних дана. У складу са смјерницама плана вишег реда, као и детаљних планова рађених у претходном периоду, простор захвата Измјена и допуна је подручје које припада просторној зони Нови Бар и намијењено је за становање великих густина, централних дјелатности, јавних функција и урбаног зеленила, са циљем висококвалитетне валоризације грађевинског земљишта у захвату. Визија развоја простора у обухвату Измјена и допуна ДУП-а треба да прати визију развоја Општине Бар и читавог приморског региона, који, као важан просторни, економски и друштвени ресурс Црне Горе, треба да се усмјерено и контролисано развија. У даљем развоју морају се поштовати европски стандарди и вриједности и успоставити правила за квалитетну регулацију и управљање простором. За предметно подручје би се кроз израду плана, уз поштовање услова намјене површина, режима уређења простора, као и свих осталих услова за изградњу инфраструктуре, обезбиједили предуслови за развој туристичких садржаја, сузбијање неконтролисаног ширења насеља, формирање идентитета насеља, побољшање садржаја друштвеног стандарда и комуналне инфраструктуре.

Влада је усвојила Информацију о потписивању Амандмана 2 уговора за реализацију пројекта изградње и реконструкције дионице пута Лубнице – Језерине. С обзиром на то да још увијек није потписан Амандман који је одобрен на сједници одржаној 28. октобра 2021. године, Влада је, имајући у виду затечено стање и немогућност другачијег рјешења, прихватила Амандман бр. 2 Уговора. Као крајњи датум за завршетак свих радова утврђен је датум 20. октобар 2022. године (умјесто раније одобреног 12. јул 2022. године). Захтјев за продужење рока је оцијењен оправданим, јер није било могуће извођења одређених радова у периоду од 1. 11. 2021. год до 1. 4. 2022. године због изградње СКИ стазе.

Усвојена је и Информација о потреби формирања независног експертског тима за преиспитивање припреме и реализације капиталних инфраструктурних пројеката. У Информацији се наводи да вриједност и комплексност капиталних инфраструктурних пројеката намећу неопходност квалитетно спроведених свеобухватних припремних активности за њихову реализацију, али и неопходност квалитетног праћења реализације, уз максимално уважавање стручних мишљења, ставова и препорука. Закључено је да ови разлози намећу потребу формирања мултидисциплинарног тима састављеног од референтних стручњака из појединих области, који би извршили независну експертску ревизију капиталних инфраструктурних пројеката у Црној Гори и на бази тога дефинисали сет препорука за поступање у циљу избјегавања и/или смањења могућности појаве одређених ризика код будућих реализација других капиталних инфраструктурних пројеката сличне врсте, значаја и комплексности, у складу са добром међународном праксом и у циљу најбоље заштите интереса Инвеститора (Влада Црне Горе). Списак пројеката за независну експертску анализу, састав тима и висину накнаде за чланове независног експертског тима, Влада ће утврдити накнадно посебним актом.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

16. maj 2022 23:16