Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet POLICIJE I SLUŽBE BEZBJEDNOSTI ZEMALJA EVROPSKE UNIJE STAVLJENE SU U STANJE MAKSIMALNE UZBUNE
Teroristi stižu preko Balkana
Džihadisti Teroristi stižu preko Balkana Zbog gubitka teritorija, teških vojnih poraza i uporišta u Raki i Mosulu pred padom, vođe Islamske države šalju svoje saborce u zapadnu Evropu da bi „udarili na Evropu iznutra kao zmija repom”
RIM – Po­li­ci­je i slu­žbe bez­bjed­no­sti ze­ma­lja Evrop­ske uni­je su sta­vlje­ne u sta­nje mak­si­mal­ne uz­bu­ne zbog pri­jet­nje no­vih te­ro­ri­stič­kih na­pa­da islam­skih eks­tre­mi­sta ko­ji zbog po­ra­za na­pu­šta­ju Islam­sku dr­ža­vu u Si­ri­ji i Ira­ku i na­sto­je da „na­ro­či­to pre­ko bal­kan­skih pu­te­va” do­pru do za­pad­ne Evro­pe sa za­dat­kom da vr­še aten­ta­te.
To pi­še ita­li­jan­ski list „Re­pu­bli­ka” ko­ji ka­že da je „Evrop­ska uni­ja blin­di­ra­la svo­je gra­ni­ce”, na­ro­či­to po­što je na aero­dro­mu u Pa­ri­zu ubi­jen islam­ski te­ro­ri­sta ko­ji je po­ku­šao da ubi­je voj­ni­ke, po­li­caj­ce i put­ni­ke.
„Re­pu­bli­ka” pod­vla­či da su sve bez­bjed­no­sne sna­ge EU u sta­nju naj­ve­će pre­do­stro­žno­sti, uklju­ču­ju­ći po­seb­no Ita­li­ju ko­ja se spre­ma da 25. mar­ta do­če­ka še­fo­ve dr­ža­va ili vla­da EU ko­ji se u Ri­mu sa­sta­ju da bi obi­lje­ži­li 60. go­di­šnji­cu osni­va­nja Uni­je.
Zbog gu­bit­ka te­ri­to­ri­ja, te­ških voj­nih po­ra­za i nji­ho­vih upo­ri­šta u Ra­ki i Mo­su­lu pred pa­dom, vo­đe Islam­ske dr­ža­ve ša­lju svo­je sa­bor­ce u za­pad­nu Evro­pu da bi „uda­ri­li na Evro­pu iz­nu­tra kao zmi­ja re­pom”, na­vo­di ita­li­jan­ski dnev­nik i uka­zu­je na to da tzv. Ka­li­fat Islam­ske dr­ža­ve ši­ri pro­pa­gan­du pre­ko in­ter­ne­ta s po­ru­kom dži­ha­di­sti­ma: „Mo­ra­te si­ja­ti smrt na Za­pa­du, ubi­jaj­te svud gdje ih na­đe­te”.
„Re­pu­bli­ka” se po­zi­va na oba­vje­štaj­ne iz­vo­re i ka­že da je „sve vi­še zna­ko­va da raz­bi­je­ni dje­lo­vi eks­tre­mi­sta iz Ira­ka i Si­ri­je na­sto­je da se vra­ta u Evro­pu, kre­ću­ći se na­ro­či­to duž bal­kan­skih pu­te­va gdje mo­gu da ra­ču­na­ju na sta­re i no­ve po­dr­ške”.
– Oni se­be sma­tra­ju sled­be­ni­ci­ma Hidž­re, sve­tog od­la­ska Mu­ha­me­da iz Me­ke u Me­di­nu 622-go­di­ne, ko­ji mu je omo­gu­ćio da po­bjeg­ne od ne­pri­ja­te­lja i po­no­vo oku­pi svo­je lju­de, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju ita­li­jan­skog dnev­ni­ka.
I, ka­ko se do­da­je, „to su bor­ci ko­ji ne sma­tra­ju da su do­ži­vje­li po­raz i vje­ru­ju u vjer­ski za­da­tak bez za­zo­ra, a ri­ječ je o rat­ni­ci­ma pre­ka­lje­nim u mje­se­ci­ma ra­ta i sprem­nim na sve”.
„Re­pu­bli­ka” do­da­je da ozbilj­nu bri­gu i strah za­da­je i či­nje­ni­ca da su po­ra­zi Islam­ske dr­ža­ve da­li no­vu sna­gu kon­ku­rent­skoj isla­mi­stič­koj mre­ži Al Ka­i­da, či­ji bor­ci sad sve že­šće dje­lu­ju u Si­ri­ji i Li­bi­ji, a bu­de se i skri­ve­ne će­li­je Al Ka­i­de u Evro­pi.
Ana­li­ze oba­vje­štaj­nih i bez­bjed­no­snih slu­žbi po­ka­zu­ju, za­klju­ču­je ita­li­jan­ski list, da eks­tre­mi­sti ka­mi­ka­ze ne pre­za­ju da, ako ne­ma­ju va­tre­nog oruž­ja, po­seg­nu za no­že­vi­ma, auto­mo­bi­li­ma, ka­mi­o­ni­ma s uža­snim je­di­nim ci­ljem da ubi­ja­ju.
(Be­ta)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"