Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kosovskom poslaniku Vlada dala 3,5 miliona * Zajedno protiv DPS-a * Do standarda EU ni za 200 godina * Počelo rušenje Javnog servisa * Kosovskom poslaniku Vlada dala 3,5 miliona * Otrov upotrijebljen u Britaniji nije ruski * Francuska policija pritvorila Nikolu Sarkozija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mirko Stanić potparol SDP-a:
Umjesto ministara na stub srama su stavljeni službenici

Vic Dana :)

Žena doživi kliničku smrt i stvori se ispred Sv. Petra. Njena želja bila je da posjeti svog supruga. Traži njega Sv. Petar u imeniku Raja, tamo ga nema. Traži ga u Paklu, ni tamo ga nema. Provjeri Čistilište, ali nije ni tamo. Na kraju će Sv. Petar ženi:
– Meni je ovo zaista čudno, nigdje ga nema.... A je li ženo, koliko dugo ste vi bili u braku?
-Pa punih 50 godina.
-Pa što mi ne reče odmah, da znam gdje da ga tražim. Među mučenicima.
-Na ulazu u raj došli su pop i vozač autobusa.
Sveti Petar:
- Ti vozaču autobusa možeš prvi ući u Raj.
Pop:
- A zašto prvi on, kada sam ja svešteno lice?
Sveti Petar:
- Zato što kada ti držiš liturgiju svi spavaju, a kada on vozi autobus svi se mole Bogu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-20 DEKAN FDES ODUSTAO OD UČEŠĆA NA IZBORIMA ZA PREDSJEDNIKA DRŽAVE
Blažić podržao Bojanića
Blažić Blažić podržao Bojanića
Pro­fe­sor i de­kan Fa­kul­te­ta za dr­žav­ne i evrop­ske stu­di­je (FDES) Đor­đi­je Bla­žić po­vu­kao je kan­di­da­tu­ru za uče­šće na iz­bo­ri­ma za pred­sjed­ni­ka Cr­na Go­re i po­dr­žao kan­di­da­ta ve­ćeg di­je­la opo­zi­ci­je Mla­de­na Bo­ja­ni­ća.
Bla­žić je ka­zao da je te­žnja da do­pri­ne­se opo­zi­ci­o­nom je­din­stvu i pre­va­zi­la­že­nju po­dje­la u ono­me što je dra­ma­tič­ni tre­nu­tak za na­šu ze­mlju bi­la osnov­na mo­ti­va­ci­ja nje­go­ve kan­di­da­tu­re. On je pod­sje­tio da je u po­sled­njih de­se­tak da­na ve­ći dio opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja uspio da do­đe do kom­pro­mi­sa i du­go oče­ki­va­ne sa­gla­sno­sti o za­jed­nič­kom kan­di­da­tu.
– Ka­ko bih pod­sta­kao mo­guć­nost pro­mje­na, že­lim da oba­vi­je­stim jav­nost da od­u­sta­jem od pred­sjed­nič­ke kan­di­da­tu­re i svo­ju po­dr­šku da­jem za­jed­nič­kom kan­di­da­tu – sa­op­štio je Bla­žić.
On se na­da da će nje­gov iz­bor re­zul­ti­ra­ti du­go oče­ki­va­nim i pri­je­ko po­treb­nim re­for­ma­ma u Cr­noj Go­ri, ko­ja ni­ka­da do sa­da ni­je de­mo­krat­skim pu­tem pro­mi­je­ni­la vlast. Bla­žić je pod­sje­tio da je u ne­dje­lju Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji pre­dao vi­še od osam hi­lja­da pot­pi­sa po­dr­ške nje­go­voj kan­di­da­tu­ri.
– Svi­ma oni­ma ko­ji su mi, če­sto i uz ri­zi­ke i od­ri­ca­nja, da­li po­dr­šku – maj­ka­ma, rad­ni­ci­ma, stu­den­ti­ma, svim slo­bod­nim gra­đa­ni­ma, du­bo­ko za­hva­lju­jem. Ipak, mo­lim za nji­ho­vo ra­zu­mi­je­va­nje za po­tre­bu da jav­ni i dr­žav­ni in­te­res sta­vim iz­nad bi­lo kog dru­gog – ka­zao je Bla­žić.
On je za­hva­lio i svom ti­mu na iz­u­zet­noj or­ga­ni­za­ci­ji i uspje­šnoj kam­pa­nji, vo­đe­noj sim­bo­lič­nim sred­stvi­ma i u go­to­vo ne­mo­gu­ćim uslo­vi­ma.
Bla­žić je re­kao da i od par­tij­skih li­de­ra oče­ku­je da u to­ku iz­bor­nog pro­ce­sa ko­nač­no po­ka­žu da im je in­te­res gra­đa­na iz­nad lič­nih in­te­re­sa.
Kan­di­dat Mla­den Bo­ja­nić sa­op­štio je da ga po­dr­ška Đor­đi­ja Bla­ži­ća na iz­bo­ri­ma 15. apri­la uvje­ra­va da će se na kra­ju iz­bo­ra sla­vi­ti no­vi po­če­tak za Cr­nu Go­ru.
– Is­ka­zu­jem Đor­đi­ju Bla­ži­ću lič­nu za­hval­nost na uka­za­nom po­vje­re­nju. Zna­ju­ći te­ži­nu od­lu­ke o pri­hva­ta­nju kan­di­da­tu­re, mo­gu pret­po­sta­vi­ti ko­li­ko je unu­tra­šnje sna­ge po­treb­no da se od­u­sta­ne i pru­ži jav­na po­dr­ška dru­gom kan­di­da­tu. Po­tez pro­fe­so­ra Bla­ži­ća me još vi­še uvje­ra­va da će­mo na kra­ju ovih iz­bo­ra sla­vi­ti no­vi po­če­tak za Cr­nu Go­ru – re­kao je Bo­ja­nić. M.V.


Podrška i od An­ke Vu­ki­će­vić

Ne­za­vi­sna po­sla­nik An­ka Vu­ki­će­vić po­dr­ža­la je pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta ve­ćeg di­je­la opo­zi­ci­je Mla­de­na Bo­ja­ni­ća. Ona je re­kla da Bo­ja­nić je­ste ne­stra­nač­ki kan­di­dat sa­mim tim što odav­no ni­je član ni­jed­ne par­ti­je, a ako se tra­ži ne­stra­nač­ki kan­di­dat ko­ji ni­je po­li­tič­ki obo­jen ta­kav bi se je­di­no mo­gao na­ći me­đu apo­li­tič­nim ap­sti­nen­ti­ma.
– Či­nje­ni­ca da je naj­ve­ći dio opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja stao uz Bo­ja­ni­ća da­je mu i naj­vi­še šan­si i či­ni ga pri­hva­tlji­vim za ve­ći­nu opo­zi­ci­o­nog bi­rač­kog ti­je­la. Bo­ja­nić se pred­sta­vio kao ozbi­ljan po­li­ti­čar, kao po­sla­nik od­mje­ren i ar­gu­men­to­van u iz­no­še­nju sta­vo­va i nu­dio rje­še­nja ko­ja su u in­te­re­su svih gra­đa­na Cr­ne Go­re – re­kla je Vu­ki­će­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"