Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Najveći izazov Crne Gore je suočavanje s korupcijom * Spremni za privremenu radnu grupu bez prekida bojkota * Milo troši 150 hiljada više od Filipa * Povrijeđena tri đaka i pomoćnik direktora * Kineski razarač „otjerao” američki * Politički fundamentalizam * Plakati sramote
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Srđa Keković, generalni sekretar USSCG:
– Ako ne nađemo kompromis s Vladom oko rješenja za nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tražićemo referendum.

Vic Dana :)

Negdje na sjevernom Atlantiku...
- Kapetane! Imam dvije vijesti, lošu i dobru. Sa kojom da počnem?
- Da čujem prvo lošu.
- Naletjeli smo na ledeni brijeg i uskoro ćemo potonuti!
- Sto mu ajkula! Šta je onda dobra vijest!?
- Dobićemo jedanaest Oskara...
Kaže žena mužu:
– Srećo, moram nešto da ti kažem. Znam da se brak zasniva na povjerenju i zato sam odlučila da ti priznam da uopšte ne razlikujem boje.
– U redu je, dušo, i ja sam već mislio da ti priznam da sam crnac.
Muž se vraća kući sa pogreba svoje žene. Iznenada, s krova jedne kuće pored koje je prolazio, pred noge mu padne cigla. On pogleda u nebo i reče:
- Ah draga, pa već si stigla gore.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-10-02 OMLADINSKA FUDBALSKA LIGA CRNE GORE – 9. KOLO
Nikšićani silni u derbiju
Sutjeska do pobjede u drugom poluvremenu Nikšićani silni u derbiju
OFK Ti­to­grad – Su­tje­ska 0:3 (0:0)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na OFK Ti­to­gra­da. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mar­ko Ro­ga­no­vić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Šo­fra­nac u 56, A. Ba­bić u 72. iz je­da­na­e­ster­ca i Vu­ja­čić u 90+1. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Ma­li­šić (OFK Ti­to­grad).
OFK TI­TO­GRAD: Jok­si­mo­vić, Ma­li­šić (od 69. M. Šće­pa­no­vić), Škri­jelj, Mu­rad­ba­šić, Je­lić, Ra­ko­če­vić, Ka­le­zić (od 82. S. Šće­pa­no­vić), Ća­to­vić, Drin­čić, Vu­jo­vić (od 69. Adžić), Mu­zu­ro­vić.
SU­TJE­SKA: Mi­ća­no­vić, A. Vla­ho­vić, Du­blje­vić (od 90+2 Bo­žo­vić), Vu­ja­čić (od 90+2 L. Ba­bić), V. Vla­ho­vić, La­la­to­vić, A. Ba­bić, Bu­la­jić (od 83. Mir­ko­vić), Ba­jo­vić (od 88. De­li­ba­šić), To­ljić, Šo­fra­nac (od 74. Bo­jo­vić).
Na­sta­vi­li su omla­din­ci Su­tje­ske sa po­bje­da­ma u Cr­no­gor­skoj li­gi. Nik­ši­ća­ni su sti­gli do de­ve­te uza­stop­ne po­bje­de, na­kon što su u der­bi­ju ko­la sa 3:0 sa­vla­da­li OFK Ti­to­grad.
Go­sti su do tri­jum­fa na ovom su­sre­tu do­šli bo­ljom igrom u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ka­da su mre­žu Jok­si­mo­vi­ća po­go­di­li Da­ni­lo Šo­fra­nac, An­to Ba­bić i Ivan Vu­ja­čić.D.P.


Bu­duć­nost – Mla­dost Lje­ško­po­lje 2:0 (2:0)

Po­moć­ni te­ren na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Ivan Ša­rac (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Ra­žna­to­vić u 23. i Glu­šče­vić u 34. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Uk­ša­no­vić, Vu­či­nić, Bu­la­to­vić (Mla­dost Lje­ško­po­lje).
BU­DUĆ­NOST: Ra­du­lo­vić, Vuk­če­vić, Bo­jo­vić, Trip­ko­vić, Kri­vo­ka­pić (od 57. Ša­bo­tić), Osma­no­vić, Dre­šaj (od 65. Đu­ro­vić), Ra­žna­to­vić, Ku­ku­li­čić (od 44. Stri­ko­vić), Ob­ra­do­vić, Glu­šče­vić (od 78. Rjo Ša­ta­ni).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Mar­ko­vić, Ra­du­no­vić (od 88. Ze­jak), Ni­ko­če­vić, Pre­le­vić, Uk­ša­no­vić, Tur­ko­vić (od 81. D. Mu­go­ša), Sti­je­po­vić, A. Mu­go­ša (od 82. Ra­du­lo­vić), Vu­či­nić, Bu­la­to­vić, Bo­ja­no­vić.
Bu­duć­nost je u du­e­lu sa Lje­ško­polj­ci­ma za­bi­lje­ži­la po­bje­du od 2:0. Go­lo­ve za do­ma­ći sa­stav po­sti­gli su An­dri­ja Ra­žna­to­vić i An­dri­ja Glu­šče­vić.D.P.


Iskra – Ze­ta 2:8 (1:7)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „DG Are­na”. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Jo­vi­ca Bo­jo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Mu­jo­vić u 17. i Ša­le­tić u 83. za Iskru, a Pe­jo­vić u 7. i 24, M. Lam­bu­lić u 12. i 18, L. Lam­bu­lić u 20, Pe­ru­ni­čić u 27. i Tri­pu­no­vić u 43. i 48. mi­nu­tu za Ze­tu.
ISKRA: Ro­ga­no­vić, Ga­jić (od 46. Ta­dić), Va­sec­ki, V. Jo­va­no­vić (od 46. Vu­ko­vić), Ko­va­če­vić (od 46. Pa­vi­će­vić), S. Jo­va­no­vić, Ša­le­tić, Fi­li­po­vić, Mu­jo­vić, Vu­če­ljić, Bo­ško­vić.
ZE­TA: Vu­čić, M. Lam­bu­lić (od 34. Pa­jo­vić), Pe­ru­ni­čić, Mi­lo­še­vić, S. Kr­sto­vić (od 56. Šće­kić), Đu­ro­vić, J. Vuk­če­vić (od 63. V. Ma­raš), N. Ma­raš, Tri­pu­no­vić, L. Lam­bu­lić (od 46. Zla­ti­ča­nin), Pe­jo­vić.
Omla­din­ci Ze­te po­i­gra­va­li su se na „DG Are­ni” i do vr­ha na­pu­ni­li mre­žu Iskre. Sla­vi­li su go­sti su iz Go­lu­bo­va­ca sa 8:2 i u pot­pu­no­sti oprav­da­li ulo­gu fa­vo­ri­ta ko­ji su ima­li.D.P.


Pe­tro­vac – Ru­dar 4:0 (2:0)

Sta­di­on: „Lu­go­vi“. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Mi­loš Be­šo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Pa­jo­vić u 16, Đu­ka­no­vić u 32. i 82. i Der­vi­še­vić u 58. mi­nu­tu.
PE­TRO­VAC: Ni­ko­lić, Đu­ka­no­vić, Pa­jo­vić, Šo­fra­nac, Vuk­če­vić (od 84. Ko­stić), Mi­ćo­vić, Pe­ro­vić, Alek­sić, Jo­ša­no­vić (od 75. Đe­lo­še­vić), Ni­ša­vić (od 89. Đo­naj), Der­vi­še­vić.
RU­DAR: He­lić (od 85. Alek­sa Ra­o­nić), Vo­ji­no­vić, Dra­gaš, Pa­li­brk, Sta­ro­vlah, Po­po­vić, Alek­san­dar Ra­o­nić (od 63. De­spo­to­vić), Te­šo­vić, Fu­štić, Kor­dić (od 80. Vu­če­tić), Go­gić (od 82. Ter­zić).
La­ko su „ne­be­sko­pla­vi“ iza­šli na kraj sa Plje­vlji­ca. Dva po­got­ka po­sti­gao je Ne­ma­nja Đu­ka­no­vić, a po jed­nom su se u stri­jel­ce upi­sa­li Raj­ko Pa­jo­vić i Ri­jad Der­vi­še­vić.D.P.


Lov­ćen – Mor­nar 0:1 (0:0)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Obi­li­ća po­lja­na”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Go­ran Iva­no­vić (Bu­dva). Stri­je­lac: Ba­lić u 48. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Bra­ca­no­vić, Vu­ko­tić (Lov­ćen), Mu­ce­vić, Ra­ič­ko­vić, Ki­ko­vić (Mor­nar).
LOV­ĆEN: Mar­ko­vić, Ka­lu­đe­ro­vić (od 65. Vu­ko­tić), Pe­jo­vić, Zu­ber (od 76. N. Mu­dre­ša), Lat­ko­vić, Bra­ca­no­vić, D. Mu­dre­ša, Ro­ga­no­vić, Hoč­ko, Vu­jo­vić, Ze­ko­vić.
MOR­NAR: Beg­zić, Mu­ce­vić, Jan­ko­vić (od 82. Bum­bić), Du­ra­ko­vić, Bre­ža­nin, Ba­lić, Gi­ljen (od 76. Ra­ič­ko­vić), Mar­ti­no­vić, Dra­go­je­vić, Ste­še­vić (od 61. Ki­ko­vić), Po­lo­vić.
Go­lom Al­mi­na Ba­li­ća na sa­mom star­tu dru­gog po­lu­vre­me­na, omla­din­ci Mor­na­ra su na Ce­ti­nju po­bi­je­di­li Lov­ćen.L.M.


Je­din­stvo – Be­ra­ne 1:0 (1:0)

Grad­ski sta­di­on u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Ivan Vi­da­ko­vić (Moj­ko­vac). Stri­je­lac: Ne­do­vić u 22. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: N. Pe­šić, Do­bra­ši­no­vić (Be­ra­ne). Cr­ve­ni kar­to­ni: Mr­dak (Je­din­stvo) u 71. a Do­bra­ši­no­vić (Be­ra­ne) u 44. mi­nu­tu.
JE­DIN­STVO: Dža­fić, Ob­ra­do­vić, Šu­to­vić, Pe­ro­še­vić (Ba­ho­vić), Mr­dak, Đ. Cvi­jo­vić, Vla­o­vić (Še­ku­la­rac), Kla­pi­ja, A. Cvi­jo­vić, Bo­žo­vić, Ne­do­vić (Ka­na­lić).
BE­RA­NE: Di­zda­re­vić, Uko­vić, Bu­lić, N. Šu­nje­vić (Pe­šić), Mar­se­nić, S. Pe­šić, Ko­rać (B. Šu­nje­vić), N. Pe­šić, De­le­tić, Do­bra­ši­no­vić, Le­kić.
Dva ne­ka­da­šnja od­lič­na igra­ča, sa­da tre­ne­ri, Se­ad Ba­ba­ča i Ra­doj­ko Spa­le­vić, nad­mu­dri­va­li su se tak­tič­kim po­stav­ka­ma, a pri­ka­za­na igra nji­ho­vih iza­bra­ni­ka po­ka­za­la je da do­bro ra­de svoj po­sao. Na kra­ju su sla­vi­li Bje­lo­polj­ci, za­hva­lju­ju­ći go­lu ko­ji je u 22. mi­nu­tu po­sti­gao Ni­ko­la Ne­do­vić.
M.N.


Ar­se­nal – Kom 1:3 (0:2)

Sta­di­on: Ar­se­na­la u Tiv­tu. Gle­da­la­ca: 80. Su­di­ja: De­jan Mar­ko­vić (Bar). Stri­jel­ci: Šu­šić u 72. za Ar­se­nal, a La­če­vić u 24. i B. Bu­la­to­vić u 34. i 57. mi­nu­tu za Kom. Žu­ti kar­to­ni: Vu­ko­vić, Go­ra­no­vić, Me­đe­do­vić, Ko­ta­rac, Pe­ro­vić (Ar­se­nal), Mi­lo­šev (Kom).
AR­SE­NAL: Zo­ran, Ra­le­vić, Še­ka­rić, Ne­do­vić, Vu­ko­vić, Go­ra­no­vić, Me­đe­do­vić, La­bo­vić, Pe­ro­vić, Šu­šić, Ko­ta­rac.
KOM: Ra­do­še­vić, Đu­rić (od 57. Dra­ško­vić), Vla­ho­vić, Ga­če­vić (od 57. I. Vuk­če­vić), L. Bu­la­to­vić, Ra­do­sa­vo­vić (od 64. Šće­pa­no­vić), Ra­de­no­vić (od 59. M. Vuk­če­vić), B. Bu­la­to­vić, Mi­lo­še­vić, Nu­cu­lo­vić, La­če­vić (od 59. Mar­ko­vić).
Na­sta­vi­li su omla­din­ci Ko­ma sa do­brim par­ti­ja­ma. Sla­vi­li su iza­bra­ni­ci Mi­nje Lju­mo­vi­ća u Tiv­tu pro­tiv Ar­se­na­la sa 3:1, uz dva po­got­ka Bal­še Bu­la­to­vi­ća i je­dan ka­pi­te­na Mar­ka La­če­vi­ća. Gol za do­ma­ću eki­pu dje­lo je Slav­ka Šu­ši­ća u 72. mi­nu­tu.D.P.


De­čić – Gr­balj 2:0 (0:0)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Tu­ško po­lje“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: De­jan Cim­ba­lje­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Goj­čaj u 51. i Ulić u 75. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Al. Mu­sta­gru­dić (De­čić).
DE­ČIĆ: Kr­nić, Al. Mu­sta­gru­dić, Am. Mu­sta­gru­dić, Ma­li­ći (od 82. Ljulj­đu­raj), Goj­čaj (od 85. Di­zda­re­vić), Ki­ja­met (od 77. Adžo­vić), Pe­pe­ljak, Hak­ša­ba­no­vić, Mem­če­vić, Vu­ljaj (od 74. Ulić), Đe­lje­vić.
GR­BALj: Ni­kić, Boj­ko­vić (od 67. Drob­njak), Kri­vo­ka­pić (od 79. Va­so­vić), Pe­ro­vić, Pri­bi­lo­vić (od 87. Ta­ba­ji­ca), Top­čić (od 46. Glu­šče­vić), Gla­van, Vu­če­tić, Ra­du­lo­vić, Klać (od 53. Ka­šće­lan), Ivan­če­vić.
De­čić je pro­tiv Gr­blja upi­sao svo­ju dru­gu pr­ven­stve­nu po­bje­du. Bi­lo je 2:0 za Tu­za­ne, a go­lo­ve su po­sti­gli Goj­čaj u 51. i Ulić u 75. mi­nu­tu.


De­se­to ko­lo da­nas

Me­če­vi 10. ko­la Omla­din­ske li­ge Cr­ne Go­re igra­ju se to­kom ove sed­mi­ce. Sa­sta­ju se: uto­rak od 15 sa­ti: Kom – Ze­ta (M. Ada­mo­vić, M. Ne­le­vić, D. Pa­jo­vić), Be­ra­ne – Iskra (V. Fe­mić, B. Fe­mić, S. Bo­ga­vac), Mor­nar – Je­din­stvo (M. Se­ku­lić, F. Đu­ka­no­vić, E. Ku­lo­gli­ja), Mla­dost Lje­ško­po­lje – Lov­ćen (L. Ra­du­lo­vić, G. Iva­no­vić, M. Pe­pić), Gr­balj – Bu­duć­nost (B. Oda­lo­vić, V. Ra­de­no­vić, P. Ga­jić), Su­tje­ska – De­čić (V. Mi­ra­no­vić, V. Osto­jić, Z. Ljaj­čaj), Ar­se­nal – Pe­tro­vac (M. Mi­ha­i­lo­vić, M. Ja­bu­ča­nin, S. Jan­ko­vić); če­tvr­tak od 15 sa­ti: Ru­dar – OFK Ti­to­grad (Z. Bac­ko­vić, I. To­ma­še­vić, N. Ni­ko­lić).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"