Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Uhapšen nakon razgovora sa sinom * Pucao u koleginicu zbog premještaja * Mladić nestao u talasima * Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Tramp stavio Solanu na crnu listu * Moguć politički kraj Angele Merkel
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LjUIĐ ŠKRELjA, POSLANIK DPS-a:
Kada opozicija izgubi izbore, onda krivca nađu u izbornom zakonodavstvu i drugim radnjama.

Vic Dana :)

– Sjutra se udajem! - pohvali se plavuša svojim kolegama na poslu.
– Hajde pogodite što radi moj budući muž - ushićeno upita prisutne.
– Najveću glupost u životu! - vikne u glas nekoliko muškaraca.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-06-25 SUTJESKA ODIGRALA PRVU KONTROLNU UTAKMICU NA KOPAONIKU I POBIJEDILA ISTOIMENI TIM SA 3:1
Rakojević zadovoljan
Nikola Rakojević - Foto: DAN Rakojević zadovoljan
Fud­ba­le­ri Su­tje­ske su še­stog da­na pri­pre­ma za no­vu se­zo­nu od­i­gra­li i pr­vu kon­trol­nu utak­mi­cu. Sa­vla­dan je Ko­pa­o­nik iz Bru­sa sa 3:1 (stri­jel­ci Bo­žo­vić, Ćet­ko­vić, Jan­ko­vić). Ni­ko­la Ra­ko­je­vić je kom­bi­no­vao na ovom su­sre­tu, u pr­vom po­lu­vre­me­nu je na­stu­pio sa sko­ro omla­din­skom eki­pom, dok su u na­stav­ku na te­ren is­tr­ča­li is­ku­sni­ji.
– Re­zul­ta­ti na pri­pre­ma ni­su mje­ri­lo. Uvi­jek je do­bro po­bi­je­di­ti, od­no­sno ni­ka­da ni­je do­bro iz­gu­bi­ti, čak i na kon­trol­nim utak­mi­ca. One da­ju in­for­ma­ci­je o to­me ka­ko tre­ba ići da­lje. Gre­ške se mo­ra­ju is­pra­vlja­ti, a uz to či­ni­ti još bo­ljim ono što je bi­lo do­bro. Tek će zva­nič­ne utak­mi­ce da­ti pra­ve od­go­vo­re ka­ko smo ra­di­li to­kom ovog pe­ri­o­da – ka­zao je Ni­ko­la Ra­ko­je­vić, šef struč­nog šta­ba Su­tje­ske.
Stra­teg šam­pi­o­na Cr­ne Go­re je za­do­vo­ljan uslo­vi­ma ko­je eks­pe­di­ci­ja Su­tje­ske ima u Br­ze­ćoj.
– Za­i­sta sam vi­še ne­go za­do­vo­ljan uslo­vi­ma ko­je ima­mo na pa­di­na­ma Ko­pa­o­ni­ka. Te­ren je vr­lo do­bar, prak­tič­no mo­že­mo da ga ko­ri­sti­mo u ko­jem god tre­nut­ku že­li­mo. Kom­pli­men­ti lju­di­ma iz ho­te­la „Ju­ni­or“, za­i­sta su uči­ni­li sve da ima­mo ide­al­ne uslo­ve – re­kao je Ni­ko­la Ra­ko­je­vić.
Od­i­gra­li ste jed­nu, do evrop­ske pre­mi­je­re če­ka­ju vas još dvi­je utak­mi­ce. Pr­va je na Ko­pa­o­ni­ku pro­tiv Bač­ke, a dru­ga kraj Bi­stri­ce pro­tiv Mla­do­sti iz Lje­ško­po­lja.
– Na pri­prem­nim utak­mi­ca­ma tre­ner tra­ži in­for­ma­ci­ju. Svje­stan sam da nas če­ka još pu­no po­sla. Ne vo­lim se hva­li­ti, ali za­i­sta sve ide po pla­nu. Nor­mal­no je da bi kao sva­ki te­re­ner vo­lio da imam sve igra­če na ras­po­la­ga­nju od pr­vog da­na pri­pre­ma, ali to je te­ško ostva­ri­va ide­al­na stvar. Ov­dje smo do­šli da ra­di­mo, a ne da se od­ma­ra­mo. Znam da je ovo te­žak pe­ri­od za igra­če i na­dam se da na ovim pri­pre­ma na pa­di­na­ma Ko­pa­o­ni­ka mo­že­mo pu­no to­ga da ura­di­mo. Za­to sam im re­kao da u sva­kom tre­nut­ku mo­ra­ju da raz­go­va­ra­ju o igri, o fud­ba­lu, o oba­ve­za­ma, o ono­me šta ih oče­ku­je na te­re­nu. I kad se od­ma­ra­ju tre­ba­li bi da mi­sle na fud­bal, na po­sao ko­ji ra­de i da se tru­de da za­jed­no una­pri­je­de ono zbog če­ge smo ov­dje.
Evrop­ske utak­mi­ce ku­ca­ju ša­kom na vra­ta. Osje­ća­te li pri­ti­sak?
– Ne, ne osje­ćam ni­ka­kav te­ret. Na­rav­no da i te ka­ko raz­mi­šljam o dvo­me­ču sa Asta­nom. Znam da će na­šem pu­tu bi­ti ka­men­či­ća, mo­žda i sti­je­na, ali si­gur­ni smo da ide­mo ona­ko ka­ko tre­ba. Že­lja za po­tvr­dom je ve­li­ka. Ali pot­pu­no je ja­sno da nas če­ka iz­u­zet­no te­žak ri­val. Ulo­ga fa­vo­ri­ta pri­pa­da ka­zah­stan­skom pr­va­ku. Vi­še sam pu­ta po­no­vio da su evrop­ske utak­mi­ce pra­znik, da na nji­ma sa­mo mo­žeš da do­bi­ješ – za­klju­čio je Ni­ko­la Ra­ko­je­vić. B.K.

Dva ti­ma
U me­ču sa Ko­pa­o­ni­kom, svi igra­či na ko­je ra­ču­na Ni­ko­la Ra­ko­je­vić su do­bi­li šan­su. U pr­vom po­lu­vre­me­nu na­stu­pi­li su: Li­či­na (Mi­ća­no­vić), Vla­ho­vić, Kru­la­no­vić, Bu­ba­nja, Ba­bić, Vu­ko­vić, Era­ko­vić, Po­ček, Ma­ru­šić, Be­ći­ro­vić, Bo­žo­vić. S dru­ge stra­ne, u na­stav­ku su na te­re­nu bi­li: Gi­ljen, Mi. Vu­čić, Ma. Vu­čić, Cic­mil, Ne­dić, Lon­čar, Ste­fa­no­vić, Jan­ko­vić, Ćet­ko­vić, Osma­jić, Mer­do­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"