Веселин Вукчевић / Дан
06/05/2021 u 15:05 h
Nataša SpaićNataša Spaić
StoryEditor

Уставни суд: Мандати предсједнику општине и скупштине престају одласком у пензију

То jе природно и неопходно jер постоjи системска потреба да се ова лица у погледу разлога за престанак мандата по сили закона изjедначе са свим другим лицима из радног односа, саопштио је Веселин Вукчевић, секретар Скупштине Главног града

Предсjеднику општине и скупштине општине и даље ће престајати мандат по сили закона и у другим случајевима прописаним Законом о локалној самоуправи међу којима је и тај да им мандат престаје и у случају навршених 67 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. То је утврдио Уставни суд који је донио рјешење о неприхватању иницијативе за оцјену уставности двије одредбе члана 47 и 65 Закона о локалној самоуправи који је третирају ову област, а коју је средином прошле године поднио Веселин Грбовић, некадашњи предсједник Општине Никшић, пишу дневне новине "Дан".

Грбовић је функцију предсједника Општине Никшић морао да напусти прије истека мандата јер је стекао услов за старосну пензију, а у иницијативи коју је предао суду тврдио је да су одредбе за које је тражио оцјену уставности несагласне са Уставом, те да Закон о локалној самоуправи мора бити јасан и прецизан.

– Уставни суд jе у предмету У-И броj 11/20, донио рjешење о неприхватању инициjативе за покретање поступка за оцjену уставности одредаба члана 47. тачка 7. и члана 65. тачка 6. Закона о локалноj самоуправи ("Службени лист Црне Горе", бр. 2/18, 34/19 и 38/20) – саопштено је након сједнице Уставног суда којом је предсједавао Будимир Шћепановић, а која је одржана 29. априла.

Неприхватање иницијативe за покретање поступка за оцjену уставности двије одредба Закона о локалноj самоуправи за Веселина Вукчевића, секретара Скупштине Главног града, је очекивано.

– Овим одредбама су прописани разлози за престанак мандата по сили закона предсjеднику скупштине и предсjеднику општине, и поред таксативно наведених случаjева у коjима овим функционерима престаjе мандат по сили закона упућуjе се и на друге случаjеве прописане законом. Законодавац jе на таj начин желио да се разлози за престанак мандата по сили закона прописани Законом о локалноj самоуправи прошире приjе свега и на случаjеве за престанак радног односа по сили закона коjи су приписани Законом о раду. То jе природно и неопходно jер постоjи системска потреба да се ова лица у погледу разлога за престанак мандата по сили закона изjедначе са свим другим лицима из радног односа – наводи Вукчевић.

Он додаје да предсjедник скупштине и предсjедник општине поред jавноправног статуса имаjу и радноправни статус, а то значи да остваруjу права по основу рада (зарада, годишњи одмор, одсуство, заштиту на раду, социjално осигурање итд.), али и могућност да та права заштите у поступку прописаном законом.

– Како се ради о лицима коjа су изабрана од стране Скупштине као представничког органа о њиховим правима и обавезама одлучуjе надлежног радног тиjела Скупштине (одбора за избор и именовања). Према томе, одредбе Закона о локалноj самоуправи коjима се уређуjе ова материjа тако што разлози за престанак мандата по сили закона прошируjу и на друге случаjеве прописане законом, имаjу своj смисао и оправдање у потреби да се правни положаj ових лица, по овом питању, изjедначи са положаjем свих других лица у радном односу. Ово не искључуjе потребу да се наше законодавство коjе уређуjе ову материjу, приjе свега Закон о локалноj самоуправи, додатно унапређуjе. Због тога ћу као предсjедник одбора за развоj локалне самоуправе Заjеднице општина Црне Горе поднијети предлоге и сугестије у поступку конслутовања ради израде Закона о измjенама и допунама Закона о локалноj самоуправи – поручује Вукчевић.

 

Izdvojeno

29. jul 2021 18:16