/ -
13/05/2022 u 10:01 h
Н.С.Н.С.
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Забјело добија нови садржај: На мјесту Колективне сервисно -тржни центар

Објекат ће садржати функције које недостају насељу, а њихов прецизни распоред и расподјела површина у оквиру објекта ће бити одређена кроз израду пројектне документације

На простору некадашње Колективне зграде у Улици 27. марта на Забјелу биће изграђен робно - дистрибутивни и сервисни центар. Да ли је ова локација примјерена за овај објекат изјасниће се одборници на сједници Скупштине Главног града која је заказана за 19. мај.

За скупштинско засиједање припремљена је одлука о одређивању локације са елементима урбанистичко-техничких услова за изградњу локалног објекта од општег интереса - објекат привредног развоја мултифункционални објекат у насељу Забјело. Објекат је, како је назначено у скупштинској одлуци, планиран на површини које захватају катастарске парцеле 4788 и 1818/2, а које припадају катастарској општини Подгорица III. Правни основ за доношење ове одлуке, Главни град црпи унчлану 5 Одлуке о постваљању, грађењу и уклањању локалних објеката од општег интереса на територији Главног града.

–Намјена објекта је привредни објекат, робно-дистрибутивни и сервисни центар насеља Забјело. Објекат ће садржати функције које недостају овом насељу, а њихов прецизни распоред и расподјела површина у оквиру објекта ће бити одређена кроз израду пројектне документације – пише у одлуци.

У документу је назначено да ће, до прибављања сагласности, из листа непокретности морати бити избрисана и зграда која више не постоји на терену. У питању је некадашња Колективна зграда која је порушена 2013. године.

–Увидом у лист непокретности 55244-препис и 136 извод КО Подгорица III утврђено је да се катастарске парцеле у оквиру којих се налази локација налазе у својини Главног града. Из листа непокретости који се односи на катастарску парцелу 4788 КО Подгорица, до прибављања одобрења, треба избрисати зграду 1, која не постоји на терену. Прије израде техничке документације прибавити ажурне геодетске подлоге надлежног органа Управе за катастар и државну имовину, у циљу прецизног сагледавања постојећег стања локације. Уз захтјев за одобрење доставити доказ о ријешеним имовинско-правним односима – назначено је у одлуци.

За овај објекат, како је назначено у документу, по мишљењу службе главног градског архитекте не постоји потреба за расписивање конкруса за израду идејног рјешења.

– Инвеститор је у обавези да припреми и пропише пројектни задатак за израду техничке документације за изградњу објекта уз обавезно поштовање одлуке са елементима УТУ-а. Минимачна удаљеност сваког објекта од утврђене границе локације је три метра. Објекат је могуће реализовати фазно. Укупна површина локације је цирка 2.454 квадрата. Максимална спратност објекта је П+2 – назначено је у документу.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

18. maj 2022 15:02