Меденица / Фото: Радоје Живковић
20/06/2021 u 14:23 h
Vojka DamjanovićVojka Damjanović
StoryEditor

Меденица ће и ове године примити 34.000 еура, одобрена јој једногодишња накнада

Kако је "Дану" саопштено из Судског савјета, Меденичина зарада је на мјесечном новоу износила 2.810,52 еура, па када се то помножи са бројем мјесеци у којима ће примати надокнаду долази се до износа од укупно 33.726,24 еура

Бившој предсједници Врховног суда Весни Меденици је на дан престанка функцијије 31.12. 2020. године истовремено утврђено и право на исплату накнаде коју ће примати у наредних годину дана, и то у висини зараде коjу jе примала у последем мjесецу приjе престанка функциjе. Како нам је саопштено из Судског савјета, њена зарада је на мјесечном нивоу износила 2.810,52 еура, па када се то помножи са бројем мјесеци у којима ће примати надокнаду долази се до износа од укупно 33.726,24 еура

– Судски савjет jе, сходно законским овлашћењима, донио одлуку о престанку функциjе Весни Меденици, предсjедници Врховног суда, на сjедници одржаноj 31.12.2020. године, а чему jе претходило обавjештење Опште сjеднице Врховног суда сагласно одредби члана 105 став 1 Закона о Судском савjету и судиjама – саопштили су "Дану" из Судског савјета.

”Крај Меденичине судијске каријере, као и још неколико судија и тужилаца, обиљежила су различита тумачења – да ли су остварили право на старосну пензију

Како су појаснили, Меденица је дописом од 31.12.2020. године обавиjестила Судски савjет да jе обавиjестила Општу сjедницу Врховног суда Црне Горе да jе затражила да jоj престане функциjа судиjе и предсjеднице тог суда, истовремено захтиjеваjући утврђивање права на исплату накнаде у висини зараде коjу jе примала у посљедњем мjесецу приjе престанка функциjе за период од годину дана након престанка исте.

Ипак, остали смо ускраћени за одговор на питање о датуму када је тачно Меденица обавијестила Општу сједницу и ког датума је поднијела захтјев за исплату поменуте накнаде.

– Судски савjет jе предметну одлуку донио на основу члана 36 став 1 Закона о зарадама запослених у jавном сектору, коjим jе прописано да лице из члана 22 став 1 из Групе послова А, Б и Ц овог закона, коjе jе професионално обављало функциjу, има право да након престанка исте jедну годину прима накнаду у висини зараде коjу jе примао у посљедњем мjесецу приjе престанка функциjе, уз одговараjуће усклађивање – наводи се у одговору Судског савјета на питање "Дана".

За десет судија укупно 12.600 еура отпремнине

Из Судског савјета су саопштили да је у 2020. години шест судиjа испунило услов за старосну пензиjу, и то: Радмила Миjушковић, Радуле Коjовић, Миодраг Анђелић, Бранислав Ратковић, Радинка Гачевић и Веселин Дошљак. По основу отпремнина, њима је исплаћено укупно 7.560 еура, док jе у првоj половини 2021. године (до 9.6.2021. године) четворо судиjа испунило услов за старосну пензиjу, и то Станоjка Остоjић, Милић Међедовић, Недељко Мрдак и Ратко Ћупић, коjима jе по основу отпремнина исплаћено укупно 5.040 еура. Дакле десет судија је на име отпремнине за годину и по дана добило укупно 12.600 еура.

На сjедници одржаноj 30. и 31.12.2020. године Савјет је донио одлуку о престанку судиjске функциjе Весни Меденици и усвоjио њен захтjев за утврђивање права на исплату накнаде у висини зараде коjу jе примала у посљедњем мjесецу приjе престанка функциjе, за период од годину дана након престанка исте. Дакле, Судски савјет је, према ономе што су саопштили, истог дана констатовао и престанак фунције и одобрио исплату једногодише накнаде.

Меденичин трећи мандат изазвао је полемику у круговима стручне јавности и остала је дилема да ли је имала право на тај мандат. И крај њене каријере био је обиљежен различитим тумачењима – да ли је стекла право на старосну пензију и да ли је то требало да буде констатовано на општој сједници Врховног суда.

У њеној биографиjи пише да jе рођена 17. jула 1957. године, што значи да има 62 године. По Закону о пензиjско-инвалидском осигурању, право на старосну пензиjу осигураник стиче када наврши 15 година стажа и 61 годину и шест мjесеци живота.

У Уставу Црне Горе, коjи jе изнад закона, наводи се да судиjи престаjе функциjа када испуни услове за остваривање права на старосну пензиjу. Такође, у Закону о судском савjету и судиjама прописано је да предсjеднику суда престаjе функциjа када му престане судиjска функциjа.

Подсјетимо, Меденицу су за трећи мандат предложиле колеге из Врховног суда на Општоj сjедници коjом jе руководила судија Станка Вучинић.

Izdvojeno

29. jul 2021 20:29