/ фото: Срђа Бољевић
19/06/2021 u 06:36 h
Vojka DamjanovićVojka Damjanović
StoryEditor

Одлуком Судског савјета, функцију напустио 21 судија

Од jануара до 16. априла ове године, Савjет jе донио 13 одлука о престанку судиjске функциjе због испуњавања услова за старосну пензиjу, осам одлука коjим се констатуjе престанак мандата на лични захтjев и jедну одлуку о престанку функције због смрти судиjе

Велики броj црногорских судиjа је у прошлој и првој половини ове године напустио функциjу услед стицања права на старосну пензиjу или им је функција престала на лични захтjев. Судски савjет jе током прошле године донио пет одлука о престанку судиjске функциjе по основу стицања услова на старосну пензиjу и исто толико одлука коjим се констатуjе престанак мандата на лични захтjев.

Последњег дана прошле године, након пуна три мандата, на лични захтjев невољно jе пошла и предсjедница Врховног суда Весна Меденица, као и њене колеге из основних судова у Котору и Плаву и судиjе основних судова у Рожаjама и Никшићу.

– У истом периоду, Судски савјет донио је двиjе одлуке коjима је констатовао престанак судиjске функциjе предсjеднику Основног суда на Цетињу и судиjи Основног суда у Подгорици због преласка на другу функциjу – саопштено jе "Дану" из Судског савjета.

Према подацима коjи су нам достављени, од jануара до 16.априла ове године, Савjет jе донио 13 одлука о престанку судиjске функциjе због испуњавања услова на старосну пензиjу, осам одлука коjим се констатуjе престанак мандата на лични захтjев и jедна одлуку о престанку функције због смрти судиjе.

Уставни суд укинуо рок

Уставни суд се овим поводом ниjе оглашавао. Таj суд, како сазнајемо, нема рок у коме jе дужан да поступа, jер jе прошле године сам себи укинуо вријеме од 18 мjесеци за поступање у предметима коjи jе био прописан Законом о Уставним суду.

Из ХРА су раниjе указали да су, на основу Устава и важећих закона, свима функциjе морале да престану jер то налаже правни поредак, а да би Уставни суд, евентуално, могао накнадно да их врати на функциjе ако би констатовао да jе закон коjи jе прописао услове за пензиjу био неуставан.

Према подацима коjе jе краjем прошле године обjавила Акциjа за људска права, чак 30 судиjа у Црноj Гори jе испунило услове за старосну пензиjу, па им jе судиjска функциjа морала престати на основу члана 121 Устава и члана 105 Закона о Судском савjету и судиjама.

– Међу њима су 23 судиjа о коjима су предсjедници судова уредно извиjестили Судски савjет, коjи jе дужан да констатуjе престанак функциjе, али и предсjедница Врховног суда и jош шест судиjа тог суда, о чиjем испуњавању услова за пензиjу Судски савjет ниjе обавиjештен. Исто тако, функциjа jе морала да престане и Ивици Станковићу, вршиоцу дужности врховног државног тужиоца, као и наjмање седам других тужилаца, иако руководиоци државних тужилаштава о томе ниjесу обавиjестили Тужилачки савjет, коjим је Станковић предсjедавао – указали су из ХРА.

Судски савjет одбио је да прогласи престанак функциjе свим судиjама док Уставни суд не одлучи о њиховоj инициjативи за оцjену уставности Закона о пензиjском и инвалидском осигурању коjи прописуjе услове за пензиjу.

– О државним тужиоцима коjима jе такође морала престати функциjа нико од руководилаца државних тужилаштава у коjима су они запослени ниjе обавиjестио Тужилачки савjет, иако су, на основу Закона о државном тужилаштву, били дужни да тако поступе – навели су из ХРА.

Izdvojeno

27. jul 2021 17:44