Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KADETSKA LIGA CRNE GORE – 5. KOLO
„Plavi“ pet od pet
Derbi pripao Podgoričanima „Plavi“ pet od pet
Su­tje­ska – Bu­duć­nost 0:2 (0:0)
Sta­di­on: kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Mi­loš Jan­ko­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Vu­jo­vić u 61. i Ko­va­če­vić u 70. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ra­do­je­vić (Su­tje­ska), Osma­no­vić, Kri­vo­ka­pić, Ko­va­če­vić (Bu­duć­nost).
SU­TJE­SKA: R. Du­blje­vić, Ja­njić, Ba­bić, Đu­ka­no­vić, Mir­ko­vić, B. Du­blje­vić (Vu­ko­vić), Šo­fra­nac (Bo­jo­vić), Ra­do­je­vić, Pa­jo­vić, Bu­la­jić (Lje­ško­vić), Mi­lo­vić.
BU­DUĆ­NOST: Ra­du­lo­vić, Ni­ko­če­vić, Osma­no­vić, Ra­čić, Bo­jo­vić, Kri­vo­ka­pić (Sti­je­po­vić), Vuk­če­vić, Br­ko­vić (Mi­lić), Đu­ro­vić (Pre­le­vić), Vu­jo­vić (Ko­va­če­vić), Mr­va­lje­vić (Vu­ko­tić).
U der­bi­ju ko­la za­slu­že­no su sla­vi­li ka­de­ti Bu­duć­no­sti. Do pred­no­sti su go­sti sti­gli u 61. mi­nu­tu li­je­pim go­lom Vu­jo­vi­ća, ko­ji je sa dva­de­se­tak me­ta­ra „ža­bi­com“ pre­va­rio gol­ma­na Su­tje­ske. Sve di­le­me oko is­ho­da ot­klo­nio je Ko­va­če­vić de­vet mi­nu­ta ka­sni­je. B.K.

Mor­nar - Pe­tro­vac 2:0 (1:0)
Sta­di­on: „To­po­li­ca“. Gle­da­la­ca: 70. Su­di­ja: Mi­loš Ada­mo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ka­ra­sta­no­vić u 4. i Bre­ža­nin u 80. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Vu­kić, Mi­lo­šev (Mor­nar), Bo­žo­vić, Raj­ko­vić (Pe­tro­vac).
MOR­NAR: Beg­zić, Bo­lje­vić, Mi­lo­šev, Đu­ra­ško­vić (Haj­da­re­vić), Du­ra­ko­vić, Dra­go­je­vić (Ra­do­vić), Vu­kić (Jo­va­no­vić), Ka­ra­sta­no­vić (Po­lo­vić), Me­kić (Mar­ti­no­vić), Me­do­je­vić, Bre­ža­nin.
PE­TRO­VAC: Bo­lje­vić, Alek­sić, Pe­ro­vić, Bo­žo­vić (Tri­fu­no­vić), Đu­ka­no­vić, Sti­je­po­vić (Bo­ja­no­vić), Raj­ko­vić, Der­vi­še­vić, Jo­ko­vić (Šip­čić), Ka­žić (Dar­ma­no­vić), Jo­ša­no­vić (Vuk­če­vić).
Ka­de­ti Mor­na­ra na­kon bo­lje igre go­lo­vi­ma Ka­ra­sta­no­vi­ća i Bre­ža­ni­na sa­vla­da­li su go­ste iz Pe­trov­ca. D.S.

Iga­lo – Ru­dar 1:1 (0:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na na „So­li­li­ma“. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Jo­vi­ca Bo­jo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Pe­ro­vić u 56. za Iga­lo, a Vla­o­vić u 44. mi­nu­tu za Ru­dar. Žu­ti kar­to­ni: Da­je­vić, M. Ko­va­če­vić, M. An­dri­ja­še­vić (Iga­lo), Dra­gaš, Kne­že­vić (Ru­dar). Cr­ve­ni kar­ton: Fu­štić (Ru­dar) u 25. mi­nu­tu
IGA­LO: Le­pe­tić (Vu­jo­vić), Da­bo­vić, Da­je­vić, Đ. An­dri­ja­še­vić, M. Ko­va­če­vić, Va­si­lje­vić, Pe­ro­vić, Go­ra­no­vić (Ku­bu­ro­vić), M. An­dri­ja­še­vić, V. Ko­va­če­vić (La­zo­vić), Ko­sać (Ri­sti­če­vić).
RU­DAR: Kne­že­vić, Sta­ro­vlah, Da­mja­no­vić, Vla­o­vić, Ra­o­nić, Fu­štić, Kr­sto­ni­je­vić (Pa­li­brk), Baj­če­tić, Dra­gaš (Ci­gu­ljin), Pu­po­vić, Vo­ji­no­vić.
Na „So­li­li­ma“ ni­je bi­lo po­bjed­ni­ka. U ne mno­go kva­li­tet­nom su­sre­tu go­sti su pr­vi do­šli u vođ­stvo pre­ko Ste­fa­na Vla­o­vi­ća u 44. mi­nu­tu, a 12 mi­nu­ta ka­sni­je iz­jed­na­čio je Mi­loš Pe­ro­vić. Z.Š.

Be­ra­ne – Gr­balj 1:0 (0:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na Br­sko­va u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: 10. Su­di­ja: Vu­kić Fe­mić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­je­lac: Si­mo­no­vić u 79. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Do­bra­ši­no­vić (Be­ra­ne), Pe­ri­čić (Gr­balj).
BE­RA­NE: Ako­vić, Ve­šo­vić (od 61. Do­bra­ši­no­vić), Jan­ko­vić (od 83. J. Pe­šić), La­zo­vić, Bu­lić, Le­kić, Mar­se­nić, Si­mo­no­vić, Ti­ganj (od 70. De­vić), Šu­nje­vić, S. Pe­šić.
GR­BALj: Ko­va­če­vić, Pen­da, Pe­ri­čić (od 82. Ta­ba­ji­ca), Pri­bi­lo­vić, Kr­sto­vić, Ste­še­vić (od 79. Mr­šu­lja), Ćo­sić (od 68. Bo­ge­tić), Kri­vo­ka­pić (od 76. Pa­jo­vić), Drob­njak, Go­ja­ča­nin, Ko­vi­nić.
Go­lom Va­si­li­ja Si­mo­no­vi­ća mi­nut pri­je kra­ja me­ča, Be­ran­ci su sa 1:0 po­bi­je­di­li vr­šnja­ke iz Ra­da­no­vi­ća. D.P.

Bo­kelj – Mla­dost 0:4 (0:2)
Sta­di­on: pod Vrm­cem. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Lu­ka Ra­du­lo­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Ka­le­zić u 2, Ra­ko­če­vić u 21, Tur­ko­vić u 61. i Ga­še­vić u 80+1. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ivo­vić, Pe­ro­vić (Bo­kelj).
BO­KELj: Kri­vo­ka­pić, Gla­van, Ka­že­ne­gra (od 71. Kan­ka­raš), Kne­že­vić, Ka­šće­lan (od 69. Vu­ja­čić), Ivo­vić (od 75. Su­žnje­vić), Ča­vor, Pe­ro­vić (od 77. Ze­jak), Boj­ko­vić, Po­po­vić (od 56. Ra­de­vić), Vor­faj.
MLA­DOST: Jok­si­mo­vić, Sta­ni­šić (od 80+3. P. Mu­go­ša), Šće­pa­no­vić, Ra­ko­če­vić (od 80. Ma­raš), Vu­jo­vić (od 67. Va­sec­ki), Tur­ko­vić (od 73. Mak­si­mo­vić), Ka­le­zić, Bu­la­to­vić, Ga­še­vić, Adžić (od 80+2 D. Mu­go­ša), Ća­to­vić.
Pod­go­ri­ča­ni su pod Vrm­cem sti­gli do če­tvr­te po­bje­de u pr­ven­stvu. Sla­vi­li su ubje­dlji­vo sa 4:0 i osta­li uz ra­me vo­de­ćoj Bu­duć­no­sti. D.P.

Kom Euro­zoks – Ze­ta 1:0 (0:0)
Po­moć­ni te­ren Ko­ma na Zla­ti­ci. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Ivan Vi­da­ko­vić (Moj­ko­vac). Stri­je­lac: Ma­ro­vić u 80+1 mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Ma­ro­vić (Kom Euro­zoks).
KOM EURO­ZOKS: Mir­ko­vić, Bo­žo­vić, Dra­ško­vić (od 77. Me­šter), Bu­la­to­vić, Ra­de­no­vić, Ta­dić (od 46. Vuk­če­vić), Mar­ko­vić (od 62. Sa­vo­vić), Đu­rić, Raj­ko­vić, Vla­ho­vić (od 84. Iva­no­vić), Ma­ro­vić.
ZE­TA: Gr­bav­če­vić, Kr­sto­vić, Pe­jo­vić, Šu­škav­če­vić (od 54. Šće­kić), Tri­pu­no­vić, Be­čić (od 62. Kli­ko­vac), Zla­ti­ča­nin, Pa­jo­vić (od 69. Ku­ku­li­čić), Pe­li­čić (od 65. Ra­do­vić), Pe­ru­ni­čić, Po­po­vić.
Zla­ti­ča­ni su u po­sled­njim tre­nu­ci­ma me­ča sti­gli do tri­jum­fa nad Ze­tom. Gol vri­je­dan tri bo­da po­sti­gao je Mi­ljan Ma­ro­vić. D.P.

Iskra – Mla­dost Lje­ško­po­lje 4:1 (2:0)
Sta­di­on: „Sta­ri rib­njak“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mar­ko Ću­pić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ša­le­tić u 2. i 62. iz je­da­na­e­ster­ca, Dra­gi­će­vić u 20. i Bo­jat u 64. za Iskru, a Vu­ja­čić u 80. mi­nu­tu za Mla­dost Lje­ško­po­lje.
ISKRA: Vu­ljaj, Ko­lun­džić, V. Ra­du­lo­vić (od 38. Bo­jat), Vu­či­nić, Ša­le­tić, Ja­džić (od 64. Jo­va­no­vić), Ga­jić (od 40. Džu­ver), Ko­va­če­vić (od 40. D. Ra­du­lo­vić), Dra­gi­će­vić, L. Ra­du­lo­vić, Da. Ra­du­lo­vić (od 40. Vu­ko­vić).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Iva­no­vić, Ra­de­no­vić, Pe­jo­vić (od 50. Pa­vli­će­vić), Ze­jak (od 70. La­kić), Pe­jo­vić, Sta­ni­šić (od 53. Šće­kić), Vu­ja­čić, A. Đu­ka­no­vić, Mu­go­ša (od 58. P. Đu­ka­no­vić), Bo­ri­čić (od 70. Vuk­sa­no­vić), Ka­šće­lan.
Pred­vo­đe­na svo­stru­kim stri­jel­cem Đor­đem Ša­le­ti­ćem, Iskra je upi­sa­la dru­gi pr­ven­stve­ni tri­jumf. D.P.

Otrant Olim­pik – De­čić 3:1 (1:0)
Sta­di­on: Otran­ta. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Go­ran Iva­no­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Goj­nić u 40+1, E. Kur­to­vić u 62. i D. Kur­to­vić u 78. za Otrant Olim­pik, a Be­ga­naj u 51. mi­nu­tu za De­čić. Žu­ti kar­to­ni: Lu­kić, Ho­ta (Otrant Olim­pik).
OTRANT OLIM­PIK: Man­džu­kić, Ka­le­zić (od 80. Ho­ta), Lu­kić, R. Kur­to­vić, Goj­nić, Fi­cić, Lja­mo­vić, D. Kur­to­vić, Ta­fić, Lo­lo­vić, E. Kur­to­vić.
DE­ČIĆ: Kr­nić, Pe­pe­ljak, Đe­lje­vić, Hak­ša­ba­no­vić, Le­kić (od 55. Lu­ka­če­vić), Be­ga­naj (od 68. Goj­čaj), Ljulj­đu­raj, Ko­ćić, Kru­šev­ci, Kr­ka­no­vić, Ra­mo­vić (od 75. De­ce­vić).
Otrant Olim­pik je za­slu­že­no sti­gao do pr­vog pr­ven­stve­nog tri­jum­fa. Do­ma­ći su u vođ­stvo do­šli go­lom Kon­stan­ti­na Goj­ni­ća u na­dok­na­di pr­vog po­lu­vre­me­na, ali su Tu­za­ni već na star­tu dru­gog di­je­la iz­jed­na­či­li pre­ko Ha­zi­ra Be­ga­na­ja. Ipak, Ul­ci­nja­ni su do kra­ja uspje­li da po­stig­nu još dva po­got­ka. Naj­pri­je je En­drit Kur­to­vić do­veo svoj tim do no­ve pred­no­sti, a Dor­jan Kur­to­vić je dva mi­nu­ta pri­je kra­ja po­tvr­dio tri­jumf. D.P.


Re­zul­ta­ti 5. ko­la: Kom Euro­zoks – Ze­ta 1:0, Iga­lo – Ru­dar 1:1, Mor­nar - Pe­tro­vac 2:0, Su­tje­ska – Bu­duć­nost 0:2, Iskra – Mla­dost Lje­ško­po­lje 4:1, Bo­kelj – Mla­dost 0:4, Otrant Olim­pik – De­čić 3:1, Be­ra­ne – Gr­balj 1:0.
TA­BE­LA
1. Bu­duć­nost 5 5 0 0 15:1 15
2. Mla­dost 5 4 1 0 16:4 13
3. Kom Euro­zoks 5 3 1 1 7:5 10
4. Be­ra­ne 5 3 1 1 6:5 10
5. Ru­dar 5 2 3 0 8:5 9
6. Mor­nar 5 2 2 1 5:2 8
7. Su­tje­ska 5 2 1 2 10:6 7
8. Iga­lo 5 2 1 2 8:7 7
9. Iskra 5 2 0 3 8:9 6
10. Ze­ta 5 2 0 3 6:8 6
11. Gr­balj 5 1 2 2 6:6 5
12. Bo­kelj 5 1 2 2 5:8 5
13. Otrant-Ol. 5 1 1 3 5:12 4
14. De­čić 5 1 0 4 3:13 3
15. Pe­tro­vac 5 0 2 3 2:9 2
16. Mla­dost Lj. 5 0 1 4 2:12 1
U na­red­nom, še­stom ko­lu (17. sep­tem­bar) sa­sta­ju se: Bu­duć­nost – Mla­dost Lje­ško­po­lje, Gr­balj – Iskra, Ru­dar – Be­ra­ne, Mla­dost – Mor­nar, Ze­ta – Bo­kelj, De­čić – Kom Euro­zoks, Su­tje­ska – Otrant Olim­pik, Pe­tro­vac – Iga­lo.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"