Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-12-01 FLEŠ
Bez ra­sta plata
Pro­sječ­na bru­to za­ra­da u ok­to­bru iz­no­si­la je 767 eura, dok je ne­to za­ra­da iz­no­si­la 511 eura, po­ka­zu­ju po­da­ci Mon­sta­ta. Pro­sječ­na pri­ma­nja se ni­su mi­je­nja­la u od­no­su na sep­tem­bar, dok su u od­no­su na isti mje­sec pro­šle go­di­ne bi­la ve­ća za de­vet eura, od­no­sno 1,8 od­sto.
Iz Mon­sta­ta su is­ta­kli da su pro­sječ­ne ne­to za­ra­de u ok­to­bru u od­no­su na sep­tem­bar naj­vi­še po­ra­sle u sek­to­ri­ma snab­di­je­va­nje elek­trič­nom ener­gi­jom 9,6 od­sto, sa­o­bra­ća­ju i skla­di­šte­nju 4,4 od­sto i osta­lim uslu­žnim dje­lat­no­sti­ma 3,4 od­sto, dok je naj­ve­ći pad pla­ta za­bi­lje­žen u sek­to­ri­ma po­slo­va­nje sa ne­kret­ni­na­ma 13 od­sto, po­ljo­pri­vre­da, šu­ma­r­stvo i ri­bar­stvo 7,2 od­sto, uslu­ge smje­šta­ja i is­hra­ne 6,5 od­sto, in­for­mi­sa­nje i ko­mu­ni­ka­ci­je 5,7 od­sto, gra­đe­vi­nar­stvo 5,4 od­sto i umjet­nost, za­ba­va i re­kre­a­ci­ja 4,2 od­sto.M.B.

Ma­nji pro­met
Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­ne ban­ke (CBCG) vri­jed­nost re­a­li­zo­va­nog plat­nog pro­me­ta za 22 rad­na da­na u ok­to­bru iz­no­si­la je 2,46 mi­li­jar­di eura, što je oko dva od­sto ma­nje ne­go u sep­tem­bru. Od to­ga je 46 od­sto re­a­li­zo­va­no u plat­nom si­ste­mu CBCG (RTGS i DNS si­ste­mu), a osta­tak u in­ter­nom, či­ji su no­si­o­ci po­slov­ne ban­ke.
U ok­to­bru je, pre­ma po­da­ci­ma CBCG, za 22 rad­na da­na re­a­li­zo­va­no 2,87 mi­li­o­na na­lo­ga u na­ci­o­nal­nom plat­nom pro­me­tu, od če­ga u RTGS i DNS si­ste­mu 30,8 od­sto, a 69,15 od­sto u in­ter­nom, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju CBCG.M.B.

Do­sta ne­do­u­mi­ca
Iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o po­re­zu na do­da­tu vri­jed­nost (PDV), ko­ji tre­ba da obez­bi­je­di vi­ši ste­pen usa­gla­še­no­sti sa pro­pi­si­ma Evrop­ske uni­je (EU), do­ni­je­će do­sta pro­mje­na i po­čet­nih ne­do­u­mi­ca, oci­je­nje­no je na se­mi­na­ru u Pri­vred­noj ko­mo­ri (PKCG). Ru­ko­vo­di­lac sek­to­ra za obra­zo­va­nje u PKCG Mla­den Pe­ra­zić je ka­zao da se neke od naj­zna­čaj­ni­jih iz­mje­na i do­pu­na od­no­se na pro­mje­ne pra­vi­la o utvr­đi­va­nju mje­sta pro­me­ta uslu­ga, ko­ja se ko­ri­ste ka­ko bi se utvr­di­lo da li je uslu­ga pru­že­na na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re ili ne.
– Iz­mje­ne se od­no­se i na to što stra­ni ob­ve­zni­ci mo­ra­ju da ime­nu­ju za­stup­ni­ka u Cr­noj Go­ri ko­ji će is­pu­ni­ti nji­ho­ve oba­ve­ze pre­ma po­re­skim or­ga­ni­ma – ob­ja­snio je Pe­ra­zić na se­mi­na­ru u PKCG. D.M.

Više gostiju
U Cr­noj Go­ri je u ok­to­bru u ko­lek­tiv­nom smje­šta­ju ostva­re­no 20,7 od­sto vi­še do­la­za­ka tu­ri­sta ne­go u istom mje­se­cu pret­hod­ne go­di­ne, sa­op­šti­li su iz Mon­sta­ta.
– Broj ostva­re­nih no­će­nja vi­ši je za 15,2 od­sto ne­go u istom mje­se­cu pro­šle go­di­ne. Od ukup­nog bro­ja no­će­nja u ko­lek­tiv­nom snjmje­šta­ju, 82,7 od­sto ostva­ri­li su stra­ni, a 17,3 od­sto no­će­nja do­ma­ći tu­ri­sti – pi­še u sa­op­šte­nju.
Naj­vi­še no­će­nja u ok­to­bru ostva­ri­li su tu­ri­sti iz Nje­mač­ke 12,9 od­sto, za­tim iz Ru­si­je 9,5 od­sto, Uje­di­nje­nog Kra­ljev­stva 8,4 od­sto, Fran­cu­ske 8,2, Sr­bi­je 6,8, Izra­e­la 5,8 od­sto, Al­ba­ni­je 3,7 i Tur­ske 3,6 od­sto. Go­sti iz osta­lih ze­ma­lja ostva­ri­li su 41,1 od­sto no­će­nja.
Naj­vi­še no­će­nja je ostva­re­no u pri­mor­skim mje­sti­ma 79,6 od­sto, za­tim Pod­go­ri­ci 11,8, osta­lim tu­ri­stič­kim mje­sti­ma 4,8 i pla­nin­skim 3,8 od­sto.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"