Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-17 BEČIĆ I ABAZOVIĆ POSLANICIMA EP-A REKLI DA REŽIM KOČI EVROPSKE INTEGRACIJE
Nema zatvaranja poglavlja 23 i 24
Sa sastanka Nema zatvaranja poglavlja 23 i 24
Pred­sjed­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i Gra­đan­skog po­kre­ta URA, Alek­sa Be­čić i Dri­tan Aba­zo­vić, upo­zna­li su ju­če čla­no­ve de­le­ga­ci­je Evrop­skog par­la­men­ta (EP) sa de­ta­lji­ma Pla­na iz­bor­nih re­for­mi, is­ti­ču­ći da se ra­di o pla­nu ko­ji pred­sta­vlja pu­to­kaz za pre­va­zi­la­že­nje slo­že­nog, in­sti­tu­ci­o­nal­nog i po­li­tič­kog sta­nja u Cr­noj Go­ri. Čel­ni­ci te dvi­je par­ti­je sa­sta­li su se u sje­di­štu De­le­ga­ci­je EU u Pod­go­ri­ci sa de­le­ga­ci­jom EP-a, ko­ju je pred­vo­dio ko­pred­sje­da­va­ju­ći Par­la­men­tar­nim od­bo­rom za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje Cr­ne Go­re i Evrop­ske uni­je (POSP) Pe­tar Ku­rum­ba­šev. Be­čić je is­ta­kao da su Plan iz­bor­nih i dru­gih re­for­mi sna­žno po­dr­ža­li ko­me­sar Jo­ha­nes Han, vi­so­ki pred­stav­nik Evrop­ske uni­je (EU) za spolj­nu po­li­ti­ku i bez­bjed­nost Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni, De­le­ga­ci­ja EU u Pod­go­ri­ci i evrop­ske in­sti­tu­ci­je u Pod­go­ri­ci i Bri­se­lu. U sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta na­vo­di se da je Be­čić ka­zao da De­mo­kra­te i URA, za raz­li­ku od cr­no­gor­skog pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji ša­lje evro­skep­tič­ne po­ru­ke i osje­ća ve­li­ki strah od fi­ni­ša evrop­skog pu­ta jer su po­gla­vlja 23, 24 i 27 nje­go­va om­ča o vra­tu, sma­tra­ju da je im­ple­men­ta­ci­ja pla­na u ci­lju i in­te­re­su svih či­ni­la­ca dru­štva ko­ji že­le do­bro Cr­noj Go­ri i evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma. Is­ta­kao je i da su De­mo­kra­te i URA uči­ni­le sve što je bi­lo do njih, da rad par­la­men­tar­nog „ad hok” od­bo­ra, ko­ji bi se ba­vio pi­ta­nji­ma ko­ja su de­fi­ni­sa­na pla­nom poč­ne što pri­je s ra­dom.
Aba­zo­vić je re­kao da je op­ti­mi­sti­čan po­vo­dom re­a­li­za­ci­je pla­na i da po­seb­nu va­žnost ima či­nje­ni­ca da je EU ko­nač­no pre­po­zna­la da u Cr­noj Go­ri po­sto­ji ja­sna, pro­e­vrop­ska, gra­đan­ska al­ter­na­ti­va vla­sti­ma.
– Tra­že­nje no­vog part­ne­ra, od­no­sno ne­ko­ga ko mo­že da is­pu­nja­va evrop­sku agen­du, je­ste na­su­šna po­tre­ba ovo­ga dru­štva. Si­tu­a­ci­ja je ja­sna, Cr­na Go­ra se na­la­zi pred iz­bo­rom iz­me­đu dva pu­ta. To su put evrop­ske per­spek­ti­ve, evrop­skih mo­guć­no­sti, vi­so­kog ži­vot­nog stan­dar­da i put da­ljeg uru­ša­va­nja svih in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma, tje­ra­nja či­ta­vog si­ste­ma u pot­pu­nu pri­va­ti­za­ci­ju, u pot­pu­nu kon­tro­lu od gru­pi­ce lju­di ili jed­nog čo­vje­ka – ka­zao je Aba­zo­vić.
Na sa­stan­ku Par­la­men­tar­nog od­bo­ra Evrop­ske uni­je (EU) i Cr­ne Go­re za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje (POSP) ju­če je u Skup­šti­ni re­če­no da je Cr­na Go­ra li­der u pro­ce­su evrop­skih in­te­gra­ci­ja, ali da bi za­dr­ža­la tu po­zi­ci­ju mo­ra da spro­ve­de re­for­me i ostva­ri kre­di­bil­ne re­zul­ta­te u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va. Šef de­le­ga­ci­je EP-a Pe­ter Ku­rum­ba­šev, ka­ko je pre­ni­je­la agen­ci­ja Mi­na, re­kao je da je Cr­na Go­ra ostva­ri­la im­pre­si­van na­pre­dak u pre­go­vo­ri­ma o pri­stu­pa­nju EU, ali da je iro­nič­no re­ći da je li­der u tom pro­ce­su jer ne­ma dru­gog tak­mi­ča­ra. Šef de­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri Aivo Orav ka­zao je da je EU do­sled­no pod­sti­ca­la sve ak­te­re u Cr­noj Go­ri da se vra­te po­li­tič­koj de­ba­ti ta­mo gdje joj pri­pa­da mje­sto – u Skup­šti­ni.
– U tom smi­slu, na­gla­ša­vam su­štin­sku va­žnost us­po­ta­vlja­nja par­la­men­tar­ne ad hok rad­ne gru­pe ko­ja bi tre­ba­lo da ra­di na iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, da se od­lu­či o or­ga­ni­za­ci­ji lo­kal­nih iz­bo­ra ko­ji će se odr­ža­va­ti istog da­na, iz­mi­je­ni­ti pro­pi­si o me­di­ji­ma – re­kao je Orav.
On je pod­sje­tio da je stva­ra­nje ad hok gru­pe i agen­du re­for­mi pred­lo­žio dio opo­zi­ci­je, a ini­ci­ja­ti­vu pri­hva­ti­li Jo­ha­nes Han i Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni.
Vl. O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"