Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PODGORIČANKA MILENA VUKČEVIĆ NEMA OSNOVNE USLOVE ZA ŽIVOT
Trudnica živi u šupi od sedam kvadrata
Milena Vukčević Trudnica živi u šupi od sedam kvadrata Milena je u devetom mjesecu trudnoće i živi u neuslovnom objektu od sedam metara kvadratnih, nezaposlena je i u lošoj materijalnoj situaciji
Pod­go­ri­čan­ka Mi­le­na Vuk­če­vić u de­ve­tom je mje­se­cu trud­no­će, a ro­đe­nje pr­vog dje­te­ta do­če­ku­je u adap­ti­ra­noj šu­pi u na­se­lju Sta­ra va­roš u Pod­go­ri­ci. Ona ži­vi u ne­u­slov­nom objek­tu od se­dam me­ta­ra kva­drat­nih, ne­za­po­sle­na je i u lo­šoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji, pa hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja Ban­ka hra­ne ape­lu­je na gra­đa­ne i dru­štve­no­od­go­vor­ne kom­pa­ni­je da joj po­mog­nu da u što bo­ljem okru­že­nju i uslo­vi­ma do­če­ka­ ro­đe­nje svog pr­vog dje­te­ta.
Mi­le­na se obra­ti­la Ban­ci hra­ne Cr­ne Go­re sa na­dom da će joj do­bri lju­di i kom­pa­ni­je po­mo­ći da pre­bro­di si­tu­a­ci­ju u ko­joj se na­šla.
– Na­dam se da će­mo us­pje­ti da uči­ni­mo ne­što da mo­ja be­ba do­če­ka ro­đe­nje u ko­li­ko-to­li­ko pri­hva­tlji­vim uslo­vi­ma. Ni­ka­da ne bih tra­ži­la po­moć za se­be, ali sa­da sam pri­nu­đe­na jer se ra­di o eg­zi­sten­ci­ji mog dje­te­ta – ka­za­la je ona.
U so­bi­ci od se­dam me­ta­ra kva­drat­nih Mi­le­na ima kre­vet, ko­mo­du i fu­ru­nu u ko­joj pa­li va­tru, i to sa­mo uve­če, ka­ko bi ušte­dje­la dr­va.
– Imam dr­va još za ne­ko­li­ko da­na – pri­ča Mi­le­na.
Ona je bi­la u van­brač­noj za­jed­ni­ci, a na­kon sa­zna­nja da če­ka be­bu svom ne­vjen­ča­nom su­pru­gu je su­ge­ri­sa­la da na­đe sta­lan po­sao i da po­la­ko kre­nu da obez­bje­đu­ju uslo­ve za do­la­zak no­vog čla­na po­ro­di­ce. On je, ka­ko na­vo­de u Ban­ci hra­ne, po­ka­zao ne­za­in­te­re­so­va­nost, pa je Mi­le­na shva­ti­la da on ne­će pru­ži­ti dom dje­te­tu, zbog če­ga je na­pu­sti­la za­jed­ni­cu.
Mi­le­na ka­že da zna šta će to zna­či­ti za di­je­te i da je pred njom ve­li­ka bor­ba sa­mo­hra­ne maj­ke. Ipak, ka­ko je ka­za­la, ne ža­li što je oti­šla jer zna da bi se sa­mo ona bo­ri­la sa bo­lje sju­tra.
Mi­le­na se vra­ti­la u ro­di­telj­ski dom, iako je zna­la da joj oni ne mo­gu mno­go po­mo­ći. I sa­mi, ka­ko ka­že, ži­ve ve­o­ma te­ško, ali ni­je ima­la iz­bo­ra.
Da bi ima­la ka­kvu-ta­kvu pri­vat­nost za se­be i be­bu adap­ti­ra­li su jed­nu pro­sto­ri­ju ko­ja se na­la­zi u dvo­ri­štu, a u ko­joj ne­ma to­a­le­ta ni­ti ku­hi­nje. To je, ka­ko ka­žu u Ban­ci hra­ne, ne­ka­da bi­la šu­pa.
Mi­le­na je do sko­ro bi­la za­po­sle­na u tak­si udru­že­nju, a ra­ni­je je ra­di­la kao po­moć­na ku­va­ri­ca i kao pro­da­va­či­ca. Ona je ka­za­la da će na­sta­vi­ti da ra­di čim bu­de mo­gla da osta­vlja no­vo­ro­đen­če na­kon po­ro­đa­ja. Ona je ape­lo­va­la na sve po­slo­dav­ce da je ima­ju na umu za bi­lo ko­ji po­sao na­kon par mje­se­ci posle po­ro­đa­ja. Ri­je­še­na je da što pri­je poč­ne da za­ra­đu­je.
Mi­le­na je do­da­la da se za jed­no­krat­nu po­moć obra­ća­la gra­do­na­čel­ni­ku Pod­go­ri­ce Sla­vo­lju­bu Sti­je­po­vi­ću jer ne­ma ni­ka­vih fi­nan­sij­skih sred­sta­va, a ni­je u mo­guć­no­sti da ra­di jer je u po­od­ma­kloj trud­no­ći. Iz ka­bi­ne­ta gra­do­na­čel­ni­ka su je upu­ti­li na Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca, ko­ji su joj re­kli da će mo­ći do­bi­ti jed­no­krat­nu po­moć tek po­sli­je mar­ta.
– Pre­da­la je sva po­treb­na do­ku­men­ta za do­bi­ja­nje so­ci­jal­ne po­mo­ći ko­ja bi joj sa­da zna­či­la pu­no. Re­če­no joj je da će ko­mi­si­ja do­ći da je obi­đe u de­cem­bru. Još ni­je­su do­la­zi­li, a Mi­le­ni je dok­tor­ka re­kla da mo­že oče­ki­va­ti po­ro­đaj sva­ki dan. Ter­min po­ro­đa­ja je 17. ja­nu­ar. Mi­le­na u svom so­bič­ku če­ka naj­ra­do­sni­ji do­ga­đaj bez po­treb­nih stva­ri za be­bu. Do­bi­la je od kom­ši­ni­ce dvi­je spa­va­ći­ce da ima ka­da po­đe u bol­ni­cu i ne­što gar­de­ro­be za pr­ve da­ne na­kon be­bi­nog ro­đe­nja. Ni­je za­htjev­na trud­ni­ca, ka­že nam. De­ša­va­lo se da ne­ka­da po­že­li vo­će ili slat­ki­še, ali je se­be ubi­je­di­la da će ta že­lja br­zo pro­ći. I pro­đe, ka­že ona sa osmi­je­hom – sa­op­šti­li su u Ban­ci hra­ne.
Mi­le­na do­da­je da ro­di­te­lji po­di­je­le sa njom šta ima­ju od hra­ne i omo­gu­ća­va­ju joj ko­ri­šće­nje to­a­le­ta.
– Mi­le­na mo­li za po­moć od svih nas. Da joj po­mog­ne­mo či­me mo­že­mo – hra­nom, gar­de­ro­bom, obu­ćom, stva­ri­ma za be­bu (ko­li­jev­ku ili ne­sto slič­no u če­mu be­ba mo­že da spa­va, a što ne za­u­zi­ma ve­li­ki pro­stor jer za kre­ve­tić ne­ma mje­sta u so­bi, ro­bi­cu, pe­le­ne, ben­ki­ce – zna­ju ma­me šta be­bi tre­ba). Na­da se da će be­bu mo­ći da do­ji ka­ko ne bi mo­ra­la da ku­pu­je be­bi hra­nu – na­vo­de iz Ban­ke hra­ne.A.T.


Neophodna po­moć

Ban­ka hra­ne je Mi­le­ni po­ni­je­la hra­nu i hi­gi­jen­ska sred­stva, a uspje­li su, ka­ko ka­žu, da joj obez­bi­je­de i ne­što pe­le­na, be­bi-sa­pu­ne i vla­žne ma­ra­mi­ce.
– Sve je to ipak po­tro­šna ro­ba i bi­će po­treb­no još do­sta. Mo­li­mo sve lju­de do­bre vo­lje kao i dru­štve­no­od­go­vor­ne kom­pa­ni­je da po­mog­ne­mo Mi­le­ni i no­vom ži­vo­tu ko­ji usko­ro do­la­zi. Ži­ro ra­čun za po­moć Mi­le­ni Vuk­če­vić je kod So­si­je­te že­ne­ral ban­ke 550-0105000086157-77. Za kon­takt Mi­le­ne Vuk­če­vić obra­ti­te se Ban­ci hra­ne na broj te­le­fo­na 069-495-680, na mejl bankahranepg@gmail.com ili u in­bok­su na fej­sbuk stra­ni­ci https://www.facebook.com/banka.hrane?ref=hl – ape­lu­ju u Ban­ci hra­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"