Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika UJEDINJENA CRNA GORA O NASTUPU NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA
Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata
Čelnici Ujedinjene Crne Gore Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata Ne bude li opozicija stala iza jedne nestranačke ličnosti na predsjedničkim izborima, imaćemo svog kandidata na izborima, poručuje Ujedinjena Crna Gora
Uko­li­ko opo­zi­ci­ja ne bu­de sta­la iza jed­ne ne­stra­nač­ke lič­no­sti na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra će ima­ti svog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta, sa­op­šte­no je iz stran­ke či­ji je pred­sjed­nik Go­ran Da­ni­lo­vić. Oni su u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu” na­ve­li da će nji­ho­va od­lu­ka stu­pi­ti na sna­gu naj­ka­sni­je do kra­ja ja­nu­a­ra, upo­zo­ra­va­ju­ći da je sva­ko če­ka­nje ko­le­ga da se do­đe do do­go­vo­ra po­sta­lo po­li­tič­ki be­smi­sle­no.
Pre­ma sa­op­šte­nju, na na­stup sa svo­jim kan­di­da­tom ih oba­ve­zu­ju lju­di ko­ji ih po­dr­ža­va­ju, a ko­ji su i od opo­zi­ci­je i od vla­sti ši­ka­ni­ra­ni od osni­va­nja Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re.
– Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra je do da­nas mno­go pu­ta po­no­vi­la svoj stav da je opo­zi­ci­ji na pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma neo­p­hod­no da po­dr­ži jed­nu za­jed­nič­ku kan­di­dat­ki­nju ili kan­di­da­ta. Do­volj­no smo po­li­tič­ki zre­li da pri­mje­ću­je­mo ka­ko ta vr­sta za­jed­ni­štva ko­le­ge iz opo­zi­ci­je ne za­ni­ma – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ka­ko su upo­zo­ri­li, iz­vje­sno je da svi bra­ne par­tij­ske po­li­ti­ke i na­me­ću vla­sti­te kan­di­da­te dru­gi­ma iz opo­zi­ci­je.
– Svi su se opre­di­je­li­li da bra­ne par­tij­ske po­li­ti­ke i da na­me­ću vla­sti­te kan­di­da­te dru­gi­ma iz opo­zi­ci­je po prin­ci­pu – po­dr­ži na­še­ga kan­di­da­ta, na­šu se­bič­nu stra­nač­ku po­li­ti­ku ili vas ne­će bi­ti. Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra ne pri­sta­je na ta­kvu vr­stu me­đu­sob­nog ucje­nji­va­nja i ni­po­da­šta­va­nja – po­ru­če­no je u sa­op­šte­nju.
Iz Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re uka­zu­ju da, po svoj pri­li­ci, ni­ko­ga ne in­te­re­su­je op­šte do­bro ili do­go­vor.
– Ka­da već ni­ko­ga ne in­te­re­su­je op­šte do­bro ili do­go­vor, jav­no sa­op­šta­va­mo da će Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra, ne bu­de li opo­zi­ci­ja sta­la iza jed­ne ne­stra­nač­ke lič­no­sti na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, ima­ti svog kan­di­da­ta na iz­bo­ri­ma jer nas na to oba­ve­zu­ju lju­di ko­ji nas po­dr­ža­va­ju a ko­ji su i od opo­zi­ci­je i od vla­sti ši­ka­ni­ra­ni od osni­va­nja Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re – po­ru­ču­ju iz te par­ti­je.
Oni su na­gla­si­li da ta­kav sce­na­rio ni­je­su pri­želj­ki­va­li, ali je sva­ko če­ka­nje ko­le­ga da se do­đe do do­go­vo­ra po­sta­lo po­li­tič­ki be­smi­sle­no.
– Iako ta­kav sce­na­rio ni­je­smo pri­želj­ki­va­li, iako smo bi­li sprem­ni da zbog po­bje­de nad DPS-om za­ne­ma­ri­mo sva­ki stra­nač­ki in­te­res, na­ša od­lu­ka stu­pi­će na sna­gu naj­ka­sni­je do kra­ja ja­nu­a­ra, jer je sva­ko če­ka­nje ko­le­ga da se do­go­vo­ri­mo po­sta­lo po­li­tič­ki be­smi­sle­no i su­i­cid­no – ka­za­li su iz Me­dij­skog cen­tra Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re.
Na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je kra­jem pro­šle go­di­ne Da­ni­lo­vić je re­kao ka­ko sma­tra da opo­zi­ci­ja tre­ba da sta­ne iza jed­nog kan­di­da­ta i da to bu­de ne­stra­nač­ka lič­nost. Ka­zao je i da ne­do­sta­tak ko­mu­ni­ka­ci­je me­đu opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma ne slu­ti na do­bro.
Go­vo­re­ći o ne­u­sva­ja­nju iz­mje­na za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka shod­no smjer­ni­ca­ma OEBS-a, Da­ni­lo­vić je ta­da na­veo da će se iz­bo­ri sva­ka­ko ospo­ra­va­ti i bez to­ga.
– Ni­je­sam od onih ko­le­ga iz opo­zi­ci­je ko­ji ne umi­je da či­ta pre­po­ru­ke me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce. I ni­je­sam ra­zu­mio da se htje­lo re­ći da ako ne usvo­ji­mo do­pu­ne za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka i sve nji­ho­ve pre­po­ru­ke, ne­će bi­ti s nji­ho­ve stra­ne pri­zna­ti iz­bo­ri. Vo­lio bih da je ta­ko, ali bo­jim se da ni­je. Mi­slim da su htje­li da uka­žu da će uče­sni­ci iz­bo­ra mo­ći da ospo­ra­va­ju is­hod – upo­zo­ra­vao je Da­ni­lo­vić.
M.V.


Na­ja­vlje­ne kan­di­da­tu­re

Pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri još ni­je­su ras­pi­sa­ni, ali na po­li­tič­koj sce­ni Cr­ne Go­re na­ja­vlje­no je ne­ko­li­ko kan­di­da­tu­ra. Kan­di­da­tu­­ru na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma na­ja­vio je pri­vred­nik Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić, ko­ji je pa­ra­lel­no i ini­ci­ja­tor kam­pa­nje za kor­je­ni­tu pro­mje­nu iz­bor­nog za­ko­na. Ta­ko­đe, pred­sjed­nič­ku kan­di­da­tu­ru je na­ja­vio i na­uč­nik Dra­gan Haj­du­ko­vić, ko­ji je i ra­ni­je bio uče­snik pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"