Једна од санитарних када Депоније
03/05/2021 u 10:34 h
Андријана ДабановићАндријана Дабановић
StoryEditor

Депонија покренула поступак градње четврте санитарне каде

Општини Тузи како су поручили из Главног града, сугеришући Уставном суду да одбаци иницијативу Ђељошаја, било би у супротности са свим опредјељујућим факторима за измјену територије који су прописани Законом о територијалној организацији
Градско предузеће Депонија расписало је тендер за одабир најповољнијег извођача који ће градити четврту санитарну каду на депонији „Ливаде” вриједности 1.300.000 еура. Поступак избора извођача радова Депонија је покренула у тренутку када је пред Уставним судом иницијатива Ника Ђељошаја, предсједника Општине Тузи, који је тражио да се испита законитост Одлуке о доношењу Урбанистчког проjекта „Санитарна депониjа са рециклажним центром” који третира овај простор. По тој иницијативи Уставни суд се није изјаснио, док је Главни град у одговору овој судској инстанци на иницијативу предсједника Општине Тузи поручио да простор Депоније у току постојања никада није припадао Градској општини Тузи, већ је био интегрални дио градског насеља Подгорица. Припајање овог подручја Општини Тузи како су поручили из Главног града, сугеришући Уставном суду да одбаци иницијативу Ђељошаја, било би у супротности са свим опредјељујућим факторима за измјену територије који су прописани Законом о територијалној организацији. Миљан Баровић, секретар за планирање простора и одрживи развоj, на Одбору за статут и прописе навео је да jе простор коjи покрива оваj плански документ разрађиван као дио Подгорице.
–Констатуjемо да jе оваj простор разрађиван као дио Подгорице као насеља градског карактера иако jе у тренутку израде, сагласно закону и одлуци о насељима и границама насеља, постоjала ГО Тузи, као посебан облик уређења у оквиру Главног града са дефинисаним подручjем и насељима коjа jоj припадаjу. И у прошлости, слична ситуациjа jе констатована и Просторним планом општине Титоград коjи jе усвоjен 1990. године, када jе оваj простор припадао републичком центру Титограду, а не субопштинском центру Тузи – навео jе Баровић.
Баровић је тада констатовао да jош ниjе завршен процес разграничења између Главног града и Општине Тузи.
–Депониjа jе jавна служба коjу jе формирао Главни град, чиjа jе градња финансирана из буџета Главног града. Оваj простор, никада у току постоjања ниjе припадао ГО Тузи, већ jе био интегрални дио градског насеља Подгорица. Припаjање овог подручjа Општини Тузи би било у супротности са свим опредjељуjућим факторима за измjену териториjе коjи су прописани Законом о териториjалноj организациjи – поручио је Баровић.
У тендеру се наводи да је рок извршења уговора 180 календарских дана, те да ће средства до 750.000 еура исплатити по овjереним привременим мjесечним ситуациjама, а преостали износ у 2022. години по окончаној ситуациjи.
Понуде се подносе до 31. маја.

Izdvojeno

16. jun 2021 17:50