Izdvojeno

Izdvojeno

<p>Савјет АСК тражи издашнији буџет</p>

АСК провјерава потенцијална незаконита богаћења јавних функционера: Крију чији се животни стил и приходи прате Василиjа Радуловића из ЦГО истиче да је АСК у обавези да jавност информише о свим случаjевима коjе предузима поводом контроле jавних функционера, а посебно та транспарентност мора бити на наjвећем могућем нивоу управо у случаjевима коjи заокупљуjу пажњу шире jавности

22. septembar 2022 20:49