/ - - SKY-ILUSTRACIJA PORTAL DAN, SHUTTERSTOCK, FACEBOOK,
31/12/2022 u 11:00 h
Željka BojanićŽeljka Bojanić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
StoryEditor

DILEMA “SKY”: Neoboriv za tužilaštvo i istragu, ali sporan u crnogorskom Zakonu o krivičnom postupku

Prema izjavi Rakočevića, svje je počelo 2018. kada je Francuska otkrila sporne aktivnosti oko pomenute aplikacije. Komunikacija koja se odvijala na “SKY” od strane međunarodne policije čitana je kao “otvorena knjiga”

U poslednje dvije godine kako u domaćem, tako i u međunarodnom pravosuđu, pokrenute su brojne istrage koje se zansivaju na “SKY”-u.  Prema ranijim podacima ovu kritovanu aplikaciju koristilo je 170.000 jedinstvenih korisnika…Međutim, pred sudom se sve češće postavlja dilema, borba advokata odbrane i tužilaštva o tome da li je “SKY” dozvoljen kao dokaz u našem zakonu.

Na ovu temu, kao i detaljno o funkcionisanju i kasnije razbijanju  “SKY”, govorio je za portal Dan Velimir Rakočević, redovni professor Krivičnog prava, Kriminologije i Krimiinalistike na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Prema izjavi Rakočevića, svje je počelo 2018. kada je Francuska otkrila sporne aktivnosti oko pomenute aplikacije. Zatim se putem međunarodne saradnje odvijaju istrage i nadzor, stvara se “lažni softver”… Komunikacija koja se odvijala na “SKY od strane međunarodne policije čitana je  kao “otvorena knjiga”. Na osnovu njega, kako tvrdi tužilaštvo, otkriveni su brojni zločini i razbijene kriminalne organizacije. 

Međutim advokati u našem pravosuđu pred sudom ukazuju na odredbe crngoorskog ZKP-a, na osnovu čega tvrde da on ne može biti dokaz već samo operativni podatak za istragu…

I dok su u početku odbijane ovakve optužnice, u poslednje vrijeme donose se u evropksim zemljama prve presude na osnovu "SKY"-a.

Kriptovana komunikacija i dalje aktivna

Rakočević podsjeća da u cilju vršenja krivičnih djela profesionalni kriminalci odavno ne koriste klasične metode komunikacije, nego koriste  kriptovane komunikacione platforme u nastojanju da obezbijede tajnost i sigurnost komunikacije.

-Nakon što su Sky Ecc i ANOM postale nebezbjedne za komunikaciju između pripadnika kriminalnih organizacija, nosioci kriminalnih aktivnosti zasigurno nijesu sjedjeli skrštenih ruku, već su se dali u potragu za novim platformama za komunikacijju koje im omogućavaju da korišćenjem modernih tehnologija realizuju kriminalne aktivnosti. Krimiinalci će težiiti pronalasku platforme koja će se teško dešifrovati budući da do sada poznate  aplikacije koje su koristili očigledno nije bilo nemoguće dekriptovati-pojašnjava Rakočević.

On navodi da delikventi prilikom vršenja nezakonitih radnji nastoje da  zaštite u što je moguće većoj mjeri vlastitu privatnost i bezbjednost.

-Njima je važno da nakon slanja poruke istu odmah izbrišu i da funkcionišu na konspirativnom sistemu kriminalnih aktivnosti. Oni će sve više nastojati da primjenjuju specijalizovane modele šifrovanja poruka koje neće biti moguće presretati. Čak i ukoliko budu prinuđeni da otključaju aplikaciju njihovi planovu su da postavljanjem lažne lozinke  istu iskoriste  tako što kad je ukucaju brišu podatke zajedno sa aplikacijom- detaljno objašnjava professor i kriminolog Velimir Rakočević.

On dodaje da u ovom trenutku kriminalnim organizacijama se pružaju brojne mogućnosti ostvarivanja povjerljive komunikacije. Što podrazumijeva trenutno šifrovanje poruka i njihovu transmisiju preko inostranih servera.

“SKY”- prikriven u kalkulatoru, znatno ispred drugih aplikacija

Rakočević pojašnjava da Sky Ecc  jeste jedan od vidova komunikacije koji pruža visok stepen bezbjednosti, ali ipak kao što vidimo nije savršen.

-Sky je platforma za komunikaciju, odnosno specijalni program koji se postavlja na određene telefone kao što su iPhone, BlackBerry i slično,  prikriven u okviru kalkulatora. Nakon što se u  kalkulator unese tajni PIN otvara se mesindžer u kome se lice pojavljuje pod šifrom i nadimkom.Sky Ecc platforme imaju mogućnost zaštite privatnosti i sigurnosti za svoje korisnike sa jakom enkripcijom koja se teško dekriptuje- objašnjava Rakočević detaljno kako funkcioniše SKY.

Dodaje da nakon što je policija oduzele mobilne telefone, od jednog broja kriminalaca koji su koristili ovu apliaciju, otključali su šifre i nadzirali komunikaciju više hiljada nosilaca kriminalnih aktivnosti.

-Prtedstavnici Europola su istakli  da je ova aktivnost vezana za suzbijanje nezakonitog korišćenja šifrovanih komunikakcija. Interesantno je da se u međuvremenu oglasila Sky Ecc istakavši da nijedan ovlašćeni Sky Ecc nije hakovan već da je napravljena lažna verzija softvera ove kompanije koja je nezakonito kreirana, modifikovana i učitana na mobilne uređaje  koji su prodavani neovlašćeno- navodi Rakočević.

Dodaje da su na taj način uklonjene  bezbejdnosne funkcije na mobilnim uređajima.

-Imajući u vidu način funkcionisanja i stepen zaštite komunikacije ova aplikacija je pokazala da je znatno ispred drugih aplikacija ali da ipak nije neprobojna- naglašava kriminolog i profesor Rakočević.

Da li je kriptokomunikacija krivično djelo?

Kritovana komunikacija se uglavnom vezuje za pripadnike kriminalnih grupa. Međutim ona, sama po sebi, ne spade u krivično djelo a koriste je i oni koji žele da obezbjede svoju privatnost.

Rakočević na tu temu navodi da samo posjedovanje telefona za takvim aplikacijama ili kriptokomunikacija teško da može imati obilježja krivičnog djela za koje bi se gonilo po službenoj dužnosti.

-Iz razloga što bi to negativno uticalo da privatnost brojnih osoba koje hoće da  zaštite svoju komunikaciju a ne bave se kriminalom. Građani ne žele da koriste nebezbjedne aplikacije da ne bi i sami bili žrtve hakera koji presrijeću njihovu nedovoljno sigurnu komunikaciju.Posjedovanje kriptovanih uređaja kao i komunikacija ostvarena na ovaj način bila bi protivzakonita ukoliko su pribavljeni u namjeri izvršenja krivičnih djela. To uključuje pripremanje ne samo krivičnih djela iz oblasti kompjuterskog kriminaliteta već i brojna druga krivična djela  iz oblasti krvnih delikata, bezbjednosti države, čovječnosti i slično- pojašnjava Rakočević.

Dodaje da je moguće inkriminisati  posjedovanje kriptovanog telefona  samo ukoliko je utvrđena namjera izvršenja konkretnog krivičnog djela, jer bi na taj način bilo ostvareno subjektivno biće krivičnog djela.

-Možda bi trebalo razmisliti o mogućnosti da se uvede obaveza registracije ovih uređaja što bi olakšalo postupke otkrivanja i rasvjetljavanja u slučajevima njihove zloupotrebe- predlaže Rakočević.

Kako je  pao “SKY” i druge kriptovane aplikacije                                  

Razbijanje “SKY” i drugi kriptovanih aplikacija koje su koristili kriminalci nije bio lak posao. U tome su učestvovale vodeće međunarodne bezbjednosne organizacije i institucije.

-Enkripciju ovih mreža bilo je vrlo teško dekodirati, poruke su brisane po automatizmu a telefoni su posjedivali mogućnost  uklanjanja kompletnog sadržaja. To je bio veliki izazov za organe otkrivanja i gonjenje jer  klasičnim pretresom telefona nijesu mogli doći do traženih informacija. Radeći na rasvjetljavanju krivičnih djela francuska policija je još 2018. godine utvrdila da kriminalne organizacije koriste EncroChat aparate i da ta firma obavlja djelatnost sa servera u toj državi. Godinu dana kasnije formiran je zajednički istražni tim Francuske i Holandije uz pomoć Europola i Euroždasta u cilju identifikacije učinilaca krivičnih djela. Da bi sve bilo odrađeno zakonito sudija za istragu u Francuskoj je  donio naredbu kojom je određen nadzor računarskih podataka na serveru i povezanim terminalima. Naredbom  je  vlasnik domena EncroChat osumnjičen za izvršenje više krivičnih djela koa što su  stvaranje kriminalne organizacije, nabavljanje i transfer sredstava kriptologije i slično-precizira Rakočević.

Navodi da korišćenjem istražne radnje “Upad u računarski sistem”, koja je predviđena u francuskom krivičnom pravu za suzbijanje organizovanog kriminaliteta,  sud je imao pravni osnov da dozvoli policiji unošenje uređaja kojim se obezbjeđuje pristup, skaldištenje i prenos podataka bez saglasnosti vlasnika. Na taj način je otkrivena ova aplikacija.

Na sličan način je otkrivena i Sky Ecc komunikacija.

Poruke čitane “kao otvorena knjiga”

Rakočević pojašnjava da je proces ravjetljavanja se odvijao na način da je policija izvršila presrijetanje kriptovane komunikacije, a onda uz pomoć stručnjaka vršila dešifrovanje.

-Nakon toga policija je uspjela da u realnom vremenu snima komunikaciju preko Sky Ecc. Dekodiranjem aplikacije poslužilo je za  lišenje slobode velikog broja lica a FBI je zaplijenio Internet stranicu Sky Global uz nalog za hapšenje vlasnika  koga su optužili da je Sky uređaje kreirao u cilju sprječavanja praćenja komunikacija članova kriminalnih organizacija. Interesantno je naglasiti da je prilikom otkrivanja ovih aplikacija policija po nalogu suda ubacila virus u ove uređaje poslavši poruku svim korisnicima da je neophodno ažurirati softver- kazao je Rakočević.

Objašnjava da je virus  bio instaliran u sistem i omogućavao je policiji  transfer svih podataka koji se nalaze na uređaju.

-Podaci su prosleđivani policijama drugih država i Europolu. Uređaj je prikupljao  poruke u momentu kucanja i prilikom prijema što je omogućavalo njihovo čitanje prije šifrovanja. Naglašavam da su poruke direktno čitane kao otvorena knjiga što je dovelo do eksfiltracije poruka sa Sky aplikacije- ističe Rakočević.

“SKY” kao dokaz-“djelimično ugrožena prava odbrane

Rakočević pojašnjava da prilikom odlučivanja o zakonitosti dokaza sud mora znati izvor dokaza ili način njihovog pribavljanja koji, da bi bio prihvatljiv, mora biti u saglasnosti sa Zakonikom o krivičnom postupku.

-Ova situacija je kompleksna zbog toga što, čak i da su naši državni organi oduzeli i pretresli Sky telefone na osnovu naredbe sudije za istragu, obezbjeđenje dokaza bi bilo nemoguće zbog toga što su poruke automatski brisane u vrlo kratkom vremenskom periodu. Osim toga,  nije moguće izdati naredbu za tajni nadzor komunikacija, jer se Sky komunikacija realizovala preko SIM stranih mobilnih operatera. Čak i da je naređeno presrijetanje ove komunikacije pojavio bi se problem u tome što su poruke istovremeno šifrovane što znači da bez koda za dekodiranje sadržaj poruke bi ostao nepoznat-precizira Rakočević.

Dodaje da to znači da ovaj vid komunikacije ne bi bilo moguće otkriti istražnim radnjama koje predviđa crnogorski ZKP (Zakon o krivičnom postupku).

-Shodno crnogorskom zakonodavstvu  dokaz pribavljen nadzorom Sky aplikacije predstavlja digitalnu ispravu pribavljenu putem međunarodne pravne pomoći. U EU postoje brojni mehanizmi krivično pravne saradnje. Jedna od njih je Evropski istražni nalog, prema kome domaći sud nema ovlašćenje da se upušta u zakonitost dokaza pribavljenih u drugoj državi i polazi od pretpostavke zakonitosti njihovog pribavljanja-pojašnjava on.

Ističe da je na ovaj način su djelimično ugrožena prava odbrane.

-Zbog toga što efikasnost postupka ima prednost nad načelom pravičnosti. U svakom slučaju sadržaj Sky apliakcije ne može biti jedini dokaz, budući da  dokazni kredibilitet ove i svih drugih mjera tajnog nadzora  mora biti pojačan putem obezbjeđenja i drugih materijalnih i personalnih dokaza da bi došli do osuđujuće presude- zaključuje Rakočević.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
14. jul 2024 20:27