Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-05-11 DIREKTOR FONDA ZDRAVSTVA UPOZORIO DA FALE SREDSTVA ZA OPREMU I KADAR U KLINIČKOM CENTRU Kataterizaciju srca čeka 412 pacijenata Budžet Fonda zdravstva Hrvatske po stanovniku je dva i po puta veći nego u Crnoj Gori, dok je u Sloveniji četvorostruko veći , istakao je Sead Čirgić U budžetu za ovu godinu nema novca za nabavku pet-skenera, navela je direktorica Zorica Kovačević
Cr­no­gor­ski zdrav­stve­ni si­stem ras­po­la­že sa znat­no ma­nje nov­ca ne­go dr­ža­ve re­gi­o­na za li­je­če­nje po gla­vi sta­nov­ni­ka i neo­p­ho­dan je do­pun­ski rad i znat­no ve­će op­tre­će­nje lje­ka­ra, ka­zao je ju­če di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje Se­ad Čir­gić. On je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG) sa­op­štio da se trend opa­da­nja li­sti če­ka­nja na­sta­vlja i da se po­ka­za­lo oprav­da­nim da­va­nje sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Fon­da za uvo­đe­nje do­pun­skog ra­da.
– Sva fi­nan­sij­ska sred­stva ko­ja su opre­di­je­lje­na za tu na­mje­nu po­ka­za­la su svo­ju oprav­da­nost i po­sti­gla pu­ni efe­kat. Pri­li­kom po­sje­te fon­do­vi­ma ze­ma­lja re­gi­o­na, sa­znao sam da se u Sr­bi­ji, Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji na po­je­di­ne ope­ra­ci­je če­ka mno­go du­že ne­go u Cr­noj Go­ri. Bu­džet Fon­da zdrav­stva Hr­vat­ske po sta­nov­ni­ku je dva i po pu­ta ve­ći ne­go cr­no­gor­ski, a u Slo­ve­ni­ji je če­ti­ri pu­ta ve­ći – is­ta­kao je Čir­gić.
On je po­ja­snio da su, bez ob­zi­ra na ste­pen eko­nom­skog raz­vo­ja, iza­zo­vi u zdrav­stve­nim si­ste­mi­ma svu­da isti.
– Uz bo­lju or­ga­ni­za­ci­ju, uvo­đe­njem do­pun­skog ra­da, ja­ča­njem sop­stve­nih ka­pa­ci­te­ta i efi­ka­sni­jim tro­še­njem nov­ca, po­sti­žu su bo­lji efek­ti, što nam je i cilj – do­dao je Čir­gić.
Di­rek­tor Kli­ni­ke za bo­le­sti sr­ca KCCG Ne­boj­ša Bu­la­to­vić ka­zao je da je naj­du­ža li­sta če­ka­nja za ka­te­te­ri­za­ci­ju sr­ca, na ko­joj je 412 pa­ci­je­na­ta.
– Po­zi­va­ju se pa­ci­jen­ti iz de­cem­bra, zna­či če­ka se od če­ti­ri do pet mje­se­ci Naj­bo­lji re­zul­ta­ti po­stig­nu­ti su u Cen­tru za kar­di­o­hi­rur­gi­ju, gdje je tre­nut­no na li­sti če­ka­nja 68 pa­ci­je­na­ta, i če­ka se dva do tri mje­se­ca – re­kao je Bu­la­to­vić.
Di­rek­to­ri­ca KCCG Zo­ri­ca Ko­va­če­vić sa­op­šti­la je da će ten­der za na­bav­ku opre­me u vri­jed­no­sti 7.000.000 eura bi­ti ras­pi­san u na­red­nih de­set da­na.
– Po­red tog nov­ca mi­li­on eura smo na­pla­ti­li od Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje Re­pu­bli­ke Srp­ske i već smo ras­pi­sa­li ten­der za apa­ra­te. Na ve­li­kom ten­de­ru će, iz­me­đu osta­log, bi­ti na­ba­vljen no­vi mag­net, ske­ner i no­va ga­ma ka­me­ra. U bu­dže­tu za ovu go­di­nu ne­ma nov­ca za na­bav­ku pet-ske­ne­ra. Ali, na­bav­kom no­vog sa­vre­me­nog mag­ne­ta, ske­ne­ra, no­ve an­gio sa­le, ga­ma ka­me­re i još jed­nog apa­ra­ta za zra­če­nje, se­dam mi­li­o­na će bi­ti do­volj­no da, uz po­sto­je­ću, na­red­nih ne­ko­li­ko go­di­na ima­mo i kva­li­tet­nu i sa­vre­me­nu opre­mu – na­ve­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Ona je do­da­la da će Mi­ni­star­stvo i Fond na­ba­vi­ti če­ti­ri no­va ske­ne­ra za če­ti­ri op­šte bol­ni­ce, što će ras­te­re­ti­ti KCCG.
Na­gla­si­la je i da su na In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce (IBD) po­stig­nu­ti vr­lo zna­čaj­ni re­zul­ta­ti, i da su li­ste sma­nje­ne za pre­ko 80 od­sto.
Di­rek­to­ri­ca IBD So­nja Mi­la­ši­no­vić is­ta­kla je da pro­ble­mi ko­ji su bi­li evi­dent­ni u toj usta­no­vi ni­je­su na­sta­li zbog lo­še or­ga­ni­za­ci­je, već vi­še zbog od­li­va spe­ci­ja­li­stič­kog ka­dra u pri­vat­ni sek­tor i oprav­da­nih bo­lo­va­nja.
– Do­brom or­ga­ni­za­ci­jom po­sla uspje­li smo da li­ste če­ka­nja sve­de­mo na mi­ni­mum – ka­za­la je Mi­la­ši­no­vi­će­va.
D.B.


Do in­ter­ni­ste za mje­sec da­na

Di­rek­tor In­ter­ne kli­ni­ke Sre­ten Ka­va­rić re­kao je da su uspje­li da se or­ga­ni­zu­ju ka­ko pa­ci­jen­ti na toj kli­ni­ci ne bi če­ka­li du­že od mje­sec da­na na pr­vi pre­gled.
– Za­hva­lju­ju­ći do­pun­skom ra­du i re­dov­nim kon­sul­ta­ci­ja­ma, te li­ste su ta­kve da će u ro­ku od mje­sec bi­ti ri­je­še­ni svi pa­ci­jen­ti – ka­zao je Ka­va­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"