Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-12-01 PO NOVOJ ODLUCI O LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA NELEGALNI GRADITELJI PROŠLI BOLJE OD LEGALNIH
Vlast jeftinijim komunalijama nagrađuje divlje graditelje
Vlast jeftinijim komunalijama nagrađuje divlje graditelje Svi koji imaju „divlje” objekte u trećoj i četvrtoj zoni grada – Zabjelo, Zelenika, Tološi, Gornja Gorica, Dahna, Zagorič, Dajbabe, Dahna, Vranići, Zlatica, Murtovina, Konik, Mojanovići, Golubovci, Mahala... po onome što je pripremio Glavni grad, platiće tri, odnosno četiri puta niže komunalije nego njihove komšije koje su gradile legalno
Glav­ni grad od ko­mu­na­li­ja oče­ku­je da ove go­di­ne pri­ho­du­je 11.560.000 eura što je tri mi­li­o­na vi­še ne­go pro­šle go­di­ne jer se oči­gled­no na­da­ju nov­cu od ne­le­gal­nih gra­di­te­lja ko­ji će mo­ra­ti da uđu u pro­ces le­ga­li­za­ci­je. Vla­da je ina­če, da­la za­da­tak svim op­šti­na­ma da u na­red­noj go­di­ni od le­ga­li­za­ci­je di­vljih obje­ka­ta, uko­li­ko bu­du ra­di­le svoj dio po­sla, zna­čaj­no po­ve­ća­ju pri­ho­de. Iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja su po­sla­te ur­gen­ci­je op­šti­na­ma da do­ne­su od­lu­ku o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te. Sa­op­šte­no je i da su svi pra­vil­ni­ci na­pra­vlje­ni do sit­nih de­ta­lja, a da je op­šti­na­ma osta­lo da mo­ti­vi­šu gra­đa­ne da pri­ja­ve ne­le­gal­ne objek­te.
Glav­ni grad je pri­pre­mio Od­lu­ku o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te po ko­joj će, oči­gled­no, mo­ti­va­ci­ja da se le­ga­li­zu­je ne­le­gal­no bi­ti ci­je­ne ko­mu­na­li­ja. Svi ko­ji ima­ju „di­vlje” ku­će tre­ćoj i če­tvr­toj zo­ni gra­da Za­bje­lo, Ze­le­ni­ka, To­lo­ši, Gor­nja Go­ri­ca, Dah­na, Za­go­rič, Daj­ba­be, Dah­na, Vra­ni­ći, Zla­ti­ca, Mur­to­vi­na, Ko­nik, Mo­ja­no­vi­ći, Go­lu­bov­ci, Ma­ha­la... po ono­me što je pri­pre­mio Glav­ni grad pla­ti­će tri, od­no­sno če­ti­ri pu­ta ni­že ko­mu­na­li­je ne­go što su to uči­ni­le nji­ho­ve kom­ši­je ko­ji su ku­će gra­di­li le­gal­no! Slu­čaj­no ili na­mjer­no tek se ovo po­kla­pa sa iz­bo­r­nom go­di­nom. Bro­je­vi su ja­sni: pre­ma od­lu­ci, ko­ja je još u for­mi na­cr­ta, grad je po­di­je­ljen na šest zo­na, u po­sled­njoj zo­ni su se­la ko­ja su oslo­bo­đe­na pla­ća­nja, a svi osta­li pla­ća­ju. U pr­voj A zo­ni 141,56, pr­voj 136,68, dru­goj 97,63 eura, tre­ćoj 73,22 eura, če­tvr­toj 63,46 eura i pe­toj 48,81 euro. Da su pla­ti­li po od­lu­ci o ko­mu­na­li­ja­ma ko­ja sa­da va­ži to bi iz­no­si­lo u pr­voj A zo­ni 76,04 eura, u pr­voj 67,76 eura, dru­goj 77,24 eura, tre­ćoj 210,83, a če­tvr­toj 212,68 eura, dok su u u pe­toj ko­mu­na­li­je po kva­dra­tu iz­no­si­le 144,28 eura. Ni po ovoj od­lu­ci ko­mu­na­li­je ni­je­su na­pla­ći­va­ne u še­stoj zo­ni.
Da­kle, naj­zna­čaj­ni­je sma­nje­nje sti­že za tre­ću i če­tvr­tu zo­nu. U tre­ćoj je če­ti­ri pu­ta jef­ti­ni­je, a u če­tvr­toj zo­ni tri, a ra­di se o zo­na­ma gdje je naj­vi­še ne­le­gal­nih obje­ka­ta.
Iz ugla od­bor­ni­ka DF-a Bran­ke Bo­šnjak ne­le­gal­ni gra­di­te­lji se na­gra­đu­ju, a ka­žnja­va­ju se oni ko­ji su po­što­va­li za­ko­ne dr­ža­ve i ured­no iz­mi­ri­va­li oba­ve­ze. Ovo je ka­ko ka­že Bo­šnjak još je­dan pred­iz­bor­ni gest DPS-a.
-Nji­ma se pred iz­bo­re is­pla­ti da i na taj na­čin ku­pe gla­sa­če i us­kra­te bu­džet gra­da, od­no­sno po­na­ša­ju se ve­li­ko­du­šno na naš ra­čun. Ni­je spor­no da se lju­di­ma u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be ot­pi­še taj dug, ako je to nji­hov nu­žni smje­štaj, ali na ovaj na­čin oni po­pust pra­ve i pre­ma oni­ma ko­ji­ma je to se­kun­dar­ni obje­kat, oni­ma ko­ji ne ži­ve u tim objek­ti­ma, te oni­ma ko­ji ih ren­ti­ra­ju, ili vr­še ne­ku pri­vred­nu dje­lat­nost i pro­fi­ti­ra­ju na ra­čun tih ne­le­gal­nih obje­ka­ta. Za­to je tre­ba­lo sve po­pi­sa­ti i na­pra­vi­ti ka­te­go­ri­za­ci­ju tih ne­le­gal­nih obje­ka­ta i za­vi­sno od to­ga pra­vi­ti po­pu­ste i od­lo­že­na pla­ća­nja – re­kla je Bo­šnjak.
Bo­šnjak is­ti­če da sve ono što se sa­da ra­di je ne­pra­ved­no i ša­lje se po­ru­ka da se ne is­pla­ti po­što­va­ti za­ko­ne, već je kr­še­nje is­pla­ti­vi­je.
-No si­gur­na sam da se ovo ra­di sa ci­ljem da se sma­nji raz­li­ka u zna­čaj­noj pred­no­sti ko­ju ima opo­zi­ci­ja u Glav­nom gra­du – ka­že Bo­šnjak.
Iz vla­di­nih re­so­ra je ina­če, „za­pri­je­će­no” da će svi ko­ji bu­du iz­bje­ga­va­li le­ga­li­za­ci­ju ima­ti to­li­ku tak­su na ne­le­gal­ni obje­kat da će im ona „po­je­sti” ne sa­mo nje­ga, već će do­ži­vje­ti i plje­nid­bu imo­vi­ne. Ne­će bi­ti ru­še­nja, ne­go raz­re­za ogrom­nih tak­si. A.D.

ZONA I a I II III IV V VI
iznos 76,04 67,76 77,24 210,83 212,68 144,28 0
Cijene komunalija koje su do sada važile

ZONA I a I II III IV V VI
iznos 141,56 136,68 97,63 73,22 63,46 48,81 0
Cijene komunalija za bespravne objekte

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"