Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo BIVŠI SINDIKALAC IZ FABRIKE ORUŽJA „TARA”, MARINKO MEDOJEVIĆ KAŽE DA SU USLOVI RADA U TOJ FIRMI NEHUMANI
Dobio sam otkaz jer sam ukazivao na opasnost
Medojević Dobio sam otkaz jer sam ukazivao na opasnost Medojević je kazao da je nesreća bila očekivana jer su zaposleni radili u krajnje opasnom okruženju bez ikakve zaštite na radu U vrijeme kada je došlo do poslednje eksplozije u kojoj su poginula dvojica radnika kamere nijesu bile uključene, što stvara sumnju da su u menadžmentu znali da može doći do toga, navodi Medojević
Za­šti­ta na ra­du u Fa­bri­ci oruž­ja „Ta­ra” u Moj­kov­cu je is­pod sva­kog ni­voa i uko­li­ko se hit­no ne­što ne pro­mi­je­ni i in­spek­ci­ja ra­da ne za­šti­ti za­po­sle­ne, mo­že­mo oče­ki­va­ti sa­mo no­ve i ve­će tra­ge­di­je, ka­že u ra­zgo­vo­ru za „Dan” Ma­rin­ko Me­do­je­vić, biv­ši pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta Fa­bri­ke oruž­ja „Ta­ra”. On is­ti­če da je do­bio ot­kaz jer je upo­zo­ra­vao na pro­ble­me u ve­zi sa za­šti­tom i pra­vi­ma rad­ni­ka, kao i da će nad­le­žne in­sti­tu­ci­je si­gur­no po­no­vo za ne­sre­ću okri­vi­ti stra­da­le rad­ni­ke kao što to su ura­di­li u slu­ča­ju Slo­bo­dan­ke Ćo­rić, jer se mr­tvi sa­mi ne mo­gu bra­ni­ti.
Pod­sje­ti­mo, 30. ja­nu­a­ra u fa­bri­ci se do­go­di­la ne­sre­ća u ko­joj su stra­da­li rad­ni­ci Ra­do­van Čo­be­ljić (50) i Mak­sim Vu­ji­čić (50) za či­je su se ži­vo­te bez­u­spje­šno bo­ri­li lje­ka­ri Voj­no-me­di­cin­ske aka­de­mi­je u Be­o­gra­du. To je če­tvr­ta ne­sre­ća u ovoj fa­bri­ci za ne­pu­ne če­ti­ri go­di­ne. Pri­je to­ga u tri odvo­je­ne eks­plo­zi­je po­vri­je­đe­no je 17 rad­ni­ka, a po­gi­nu­la je rad­ni­ca Slo­bo­dan­ka Ćo­rić.
Me­do­je­vić ka­že je ne­sre­ća bi­la oče­ki­va­na jer su za­po­sle­ni ra­di­li u kraj­nje opa­snom okru­že­nju, bez ika­kve za­šti­te na ra­du, jer me­nadž­ment fir­me sa­mo „ju­ri” pro­fit, a in­spek­ci­ja uop­šte ne pro­vje­ra­va da li su rad­ni­ci za­šti­će­ni, već se pri­je po­sje­te uglav­nom na­ja­ve i je­di­no im je bit­no da fir­ma ima sve pa­pi­re. On is­ti­če da in­spek­to­ri ni­kad ni­je­su ušli ka­ko bi vi­dje­li po­gon u ko­jem ra­de za­po­sle­ni.
– Ova ne­sre­ća je oče­ki­va­na i ni­je­sam iz­ne­na­đen. Ot­pu­šten sam jer sam upo­zo­ra­vao na pro­ble­me. Stao sam u za­šti­tu za­po­sle­nih, upo­zo­rio da uslo­vi ra­da ni­je­su do­bri, da za­šti­ta na ra­du ne po­sto­ji i da ni­je tač­no da je Slo­bo­dan­ka Ćo­rić kri­va za svo­ju po­gi­bi­ju. Ona je ra­di­la u ne­dje­lju, a na rad­no mje­sto je bi­lo do­ne­se­no 800 gra­ma eks­plo­ziv­ne smje­še, a sad se ra­di sa ko­li­či­nom od 50 do 100 gra­ma. Ne­ko je ta­da na­re­dio da se do­ne­se 800 gra­ma i lju­de iz­lo­žio ogrom­noj opa­sno­sti i tra­ge­di­ji – ka­že Me­do­je­vić, do­da­ju­ći da Ćo­ri­će­va ni­je ima­la za­šti­tu is­pred se­be. Iza nje je bio zid de­blji­ne 20 cen­ti­me­ta­ra i od tvr­dog ma­te­ri­jala, a tre­ba­lo da je od od la­kog i da la­ko pu­ca u slu­ča­ju eks­plo­zi­je.
On is­ti­če da Ćo­ri­će­va ni­je kri­va, a sa njom u pro­sto­ri­ji je bi­lo još lju­di, ko­ji ni­je­su stra­da­li jer ih je ona za­šti­ti­la svo­jim ti­je­lom.
– Za sve eks­plo­zi­je ko­je su se do­sad de­si­le re­če­no je da je uzrok ljud­ski fak­tor, što ni­je tač­no. Si­gur­no će i sa­da bi­ti ljud­ski fak­tor. Ka­da se de­si­la ova po­sled­nja eks­plo­zi­ja u ko­joj su po­gi­nu­la dvo­ji­ca rad­ni­ka ka­me­re ni­je­su bi­le uklju­če­ne što st­vara sum­nju da su u me­nadž­men­tu zna­li da mo­že do­ći do eks­plo­zi­je. In­spek­ci­ja je već kon­sta­to­va­la da je do eks­plo­zi­je do­šlo pri­je pre­se, što zna­či da će za­po­sle­ni da bu­du kri­vi i to je ne­pri­hva­tlji­vo – pri­ča Me­do­je­vić.
On na­vo­di da se pri­ja­ve pro­tiv me­nadž­men­ta „Ta­re” od­la­žu u fi­o­ke što je sa­mo do­dat­ni po­ka­za­telj da se oni šti­te i da ni­kad ni­je­su kri­vi.
– Sad kru­že i pri­če da je eks­plo­ziv sa ko­jim se ra­di šver­co­van. Lju­di i ne zna­ju sa čim ra­de. In­spek­ci­ja za­šti­te na ra­du ni­šta ne či­ni za za­po­sle­ne i ne za­ni­ma ih u ka­kvim uslo­vi­ma ra­de – uka­zu­je Me­do­je­vić.
On is­ti­če da se rad­ni­ci tje­ra­ju da ra­de što vi­še, što je ap­surd jer se ra­di sa osje­tlji­vim ma­te­ri­ja­li­ma.
– Pre­ko­vre­me­ni rad se ne evi­den­ti­ra, a lju­di ra­de i u du­plim smje­na­ma. Ova eks­plo­zi­ja je pe­ta ili še­sta u ni­zu. Čo­be­ljić i Vu­ji­čić ni­je­su ima­li šan­se da pre­ži­ve jer smje­še ko­je su se za­pa­li­le pri­li­kom eks­plo­zi­je iza­zi­va­ju tem­pe­ra­tu­ru od 3.000 ste­pe­ni, a če­lik se to­pi na 1.600 – 1.700 ste­pe­ni. Sve što su ima­li od na­vod­ne za­šti­te su pa­muč­na odi­je­la. Zbog to­ga je skroz ne­pri­hva­tlji­vo da njih pro­gla­se kri­vi­ma. Slu­čaj sa Slo­bod­an­kom Ćo­rić se ne smi­je po­no­vi­ti. Vi­di­te da ni­ko ni­je pri­ve­den na­kon ne­sre­će, iz­gle­da da su već osu­di­li njih. Ako se ova­ko na­sta­vi, bo­jim se da će se po­no­vi­ti slič­na ili ve­ća tra­ge­di­ja – upo­zo­ra­va Me­do­je­vić.
M.S.


Ću­te i tr­pe

Me­do­je­vić do­da­je da ni­je­dan pro­vri­je­đe­ni rad­nik u „Ta­ri” ne smi­je da tra­ži od­šte­tu jer od­mah do­bi­ja ot­kaz.
– Pri­je če­ti­ri mje­se­ca su če­tvo­ri­ca rad­ni­ka pro­gla­še­na teh­no­lo­škim vi­škom jer su me­ne po­dr­ža­li, a naj­bo­lji su rad­ni­ci. Ta­mo sa­mo pro­fe­si­o­nal­ni sin­di­kat mo­že da za­šti­ti lju­de. Me­nadž­ment ni­je stru­čan sa­mo je po­slu­šnik vla­sni­ka i sa­mo se gra­be za no­vac, ni­šta ih dru­go ne in­te­re­su­je. Oni sa­mo slu­ša­ju vla­sni­ka – is­ti­če on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"