Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-12-06 ZAŠTIĆENO DJELO VELIŠE POPOVIĆA
Zgrada Glavnog grada kulturno dobro
Zgrada Glavnog grada kulturno dobro
Uprav­na zgra­da Glav­nog gra­da, u Nje­go­še­voj 13, do­bi­la je sta­tus ne­po­kret­nog kul­tur­nog do­bra od lo­kal­nog zna­ča­ja rje­še­njem Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra. Ovaj obje­kat i nje­go­va za­šti­će­na oko­li­na je u vla­sni­štvu Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce.
U obra­zlo­že­nju od­lu­ke se, iz­me­đu osta­log na­vo­di da, „iako je obje­kat pre­tr­pio iz­mje­ne, one su se do­go­di­le u dru­goj de­ce­ni­ji nje­go­vog ži­vo­ta, i to uz an­ga­žo­va­nje auto­ra pro­jek­ta”. Sa ove vre­men­ske dis­tan­ce, obje­kat je sa­ču­vao ori­gi­nal­ni ob­lik, ma­te­ri­ja­li­za­ci­ju i za­nat­ske teh­ni­ke, a kroz je­din­stvo ob­li­ka i funk­ci­je zgra­da je oču­va­la i svoj­stvo in­te­gri­te­ta, sa­op­šte­no je iz PG bi­roa. U ci­lju una­pr­je­đe­nja sta­nja ovog kul­tur­nog do­bra, utvr­đe­ne su i mje­re i re­žim za­šti­te, de­fi­ni­sa­ne kroz bu­du­ći kon­zer­va­tor­ski pro­je­kat.
Ham­do Ko­čan, ne­ka­da­šnji se­kre­tar za kul­tu­ru Glav­nog gra­da, u raz­go­vo­ru za „Dan” je u ja­nu­a­ru 2013. go­di­ne ka­zao je da je lo­ka­ci­ja za zgra­du od­re­đe­na 1912. go­di­ne.
-Pod­go­ri­ca 1927. do­bi­ja elek­trič­no osvje­tlje­nje, tih go­di­na iz­gra­đe­ni su ho­tel „Im­pe­ri­jal”, bi­o­skop „Luk­sor”, So­kol­ski i Ofi­cir­ski dom, Upra­va ca­ri­na, mo­sto­vi na Rib­ni­ci... Zgra­da op­šti­ne gra­đe­na je po pro­jek­tu gra­đe­vin­skog in­že­nje­ra Ve­li­še Po­po­vi­ća od 1927. do kra­ja 1930. go­di­ne. Pr­vo­bit­no je ima­la pri­ze­mlje, dva spra­ta i če­tvo­ro­sliv­ni krov po­kri­ven će­ra­mi­dom. Po sre­di­ni vr­ha pred­nje fa­sa­de iz­di­za­la se ati­ka sa sa­tom. U zgra­di, osim Op­šti­ne, pri­je Dru­gog svjet­skog ra­ta, bi­la je Fi­nan­sij­ska di­rek­ci­ja ko­ja ju je i ot­ku­pi­la od Op­šti­ne 1940. go­di­ne. Za vri­je­me Dru­gog svjet­skog ra­ta u njoj je bio smje­šten ita­li­jan­ski Ci­vil­ni ko­me­sa­ri­jat, a na­kon ka­pi­tu­la­ci­je Ita­li­je nje­mač­ka ko­man­da. U ze­mljo­tre­su 1944. go­di­ne zgra­da je pre­tr­pje­la ma­nja ošte­će­nja. Stra­da­la je u po­ža­ru 1946. go­di­ne, na­kon če­ga je ob­no­vlje­na i do­zi­da­na. Iste go­di­ne use­li­li su or­ga­ni ad­mi­ni­stra­ci­ja Na­rod­nog od­bo­ra op­šti­ne – sa­op­štio je Ham­do Ko­čan.
A.Đ:

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"