Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom OŠ „OKTOIH” PROSLAVILA 27 GODINA RADA
Prvaci u sedam od 49 odjeljenja
„Teški zaljubitis” iz ugla dva Petra i Andrije Prvaci u sedam od 49 odjeljenja
Naj­bo­lja ško­lo, du­go da nam po­ži­viš, u sje­ća­nju da nas no­siš i sa na­ma se po­no­siš, po­ru­ka je uče­ni­ka OŠ „Ok­to­ih” ko­ja je juče pro­sla­vi­la 27 go­di­na ra­da i po­sto­ja­nja. Di­rek­tor OŠ „Ok­to­ih” Vu­kić Ko­nje­vić ka­zao je da Dan ško­le tra­di­ci­o­nal­no pro­sla­vlja­ju 6. de­cem­bra, u znak sje­ća­nja na dan ka­da je Skup­šti­na Op­šti­ne Ti­to­gra­da 1990. go­di­ne do­ni­je­la od­lu­ku o nje­nom osni­va­nju.
– Ško­la je po­če­la sa ra­dom u sep­tem­bru 1991. go­di­ne i pr­ve škol­ske go­di­ne ima­la je 985 uče­ni­ka, ras­po­re­đe­nih u 30 odje­lje­nja, a 26 go­di­na ka­sni­je, ove škol­ske go­di­ne, na­sta­vu po­ha­đa 1.325 uče­ni­ka u 49 odje­lje­nja. Po pr­vi put ove go­di­ne ima­mo se­dam odje­lje­nja uče­ni­ka pr­vog raz­re­da, što je naj­ve­ći broj od nje­nog osni­va­nja- ka­zao je Ko­nje­vić.
On je na­po­me­nuo i da su na po­čet­ku škol­ske go­di­ne ima­li pro­ble­ma oko or­ga­ni­za­ci­je na­sta­ve zbog ve­li­kog bro­ja uče­ni­ka, te da su bi­li pri­mo­ra­ni da na­sta­vu or­ga­ni­zu­ju u pet po­la­za­ka ras­po­re­đe­nih od 7.30 do 15.10 sa­ti, kao i da su uče­ni­ke pr­vog i dru­gog raz­re­da po­dje­li­li u dvi­je gru­pe da bi ko­ri­sti­li iste uči­o­ni­ce.
– Ro­di­te­lji su ima­li ra­zu­mje­va­nja za na­še pro­ble­me i hva­la im na to­me. Do­bra vi­jest je što je pred­vi­đe­na grad­nja no­ve osnov­ne ško­le u na­se­lju Dah­na pa ape­lu­je­mo da se što pri­je poč­ne sa pri­pre­ma­ma – ka­zao je iz­me­đu­o­sta­log Ko­nje­vić.
Bo­gat kul­tur­no za­bav­ni-pro­gram uče­ni­ka ško­le ne­ko­li­ko pu­ta je di­gao ci­je­lu pu­bli­ku na no­ge a naj­vi­še po­hva­la do­bi­li su uče­ni­ci tre­ćeg raz­re­da Pe­tar Ja­blan, An­dri­ja Br­no­vić i Pe­tar Ju­ško­vić sa ske­čom „Te­ški za­lju­bi­tis”.
– Spre­ma­li smo se de­se­tak da­na i ima­li ge­ne­ral­nu pro­bu ta­ko da smo se fi­no sna­šli na sce­ni. Ni­smo čla­no­vi ni­ka­kve glu­mač­ke sek­ci­je ali vo­li­mo da glu­mi­mo. Uči­te­lji­ca nas je oda­bra­la a mi smo se po­tru­di­li da od­go­vo­ri­mo za­dat­ku– ka­za­li su Ja­blan, Br­no­vić i Ju­ško­vić.
U pr­vom re­du, ju­če je u pu­bli­ci bio i Rat­ko Iva­no­vić, pro­fe­sor fi­zi­ke u pen­zi­ji ko­ji je 23 go­di­ne pro­veo radeći u osnovnim školama. Ka­ko je na­veo, emo­ci­je su ga ob­li­le kad se su­sreo sa svim ko­le­ga­ma i đa­ci­ma ško­le ko­ji­ma je po­sve­tio sko­ro če­tvrt ži­vot­nog vi­je­ka.
– Imao sam čast da 23 go­di­ne pro­ve­dem u dvi­je osnov­ne ško­le „Ok­to­ih” i „Štam­par Ma­ka­ri­je” i da su obje do­bi­le pre­sti­žnu na­gra­du Ok­to­ih. Dra­go mi je što sam do­pri­no­sio ugle­du ove ško­le i što sam po­sle go­di­nu da­na do­šao da opet sla­vi­mo za­jed­no kao ne­ka­da. Li­je­po je ra­di­ti sa omla­di­nom i opet bih to za­ni­ma­nje iza­brao. Sre­ćan sam i kad ču­jem da su ste­kli do­bru pod­lo­gu u ovoj ško­li i da u sred­njoj na­sta­vlja­ju da ostva­ru­ju pod­jed­na­ko do­bre re­zul­ta­te– po­ru­čio je Iva­no­vić. S.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"